AnbefalingerTusen takk  Ingunn for din tilstedeværelse og din veiledning og hjelp som har gitt meg en indre ro og styrke som jeg faktisk ikke trodde at jeg hadde.Din meditasjons veiledning har vært en

Janicke GullbekkMitt første møte med mediumet, Ingunn Ripe, var nesten ett år etter at jeg hadde mistet en av tvillingjentene mine. Jeg hadde behov for å søke svar på noen eksistensielle spørsmål, men var

Anette FremgårdIngunn er en fantastisk dame som har beriket livet til mange mennesker! Med sitt store hjerte for alle, og sin helt spesielle evne til å møte mennesker der de er, gjør hun et stort inntrykk for

Ann Kristin Bakken
Bladet Medium har her skrevet ned omtale av den nye Norsk Guidede MeditasjonsCD: "Divine Love" - av Ingunn Ripe.

"Divine Love" er en meditasjons- CD som er skrevet ned og lest inn av Ingunn
Du har berika mitt liv med din energi og kjærlighet . I mangen år har eg leita etter svar på heilheten i universet, med hjelp av deg har eg fått svar og bekreftelse på at det eg har trudd var

Anita Falkenstein"Mitt første møte med Ingunn var for snart 8 mnd sidan. Eg merka tidleg at dette var ei spesiell dame. Trur ikkje eg har møtt nokon som er så fyllt av kjærlighet og omsorg for både mennesker ogFantastiske Ingunn!! For ein energi! Så kjærlig , så god og så raus! Ingunn er genuint interessert i å vere for akkurat deg! Ho har hjelpt til å sjå og forstå. Guide meg med stødig hand. HoKjære Ingunn

Etter å ha vore på åndelig søken i over 15 år traff du meg midt i hjertet mitt =) Det var full klaff frå første åndelige samling! Etter fleire enkelt timar, samlingar og kurs'Jeg har deltatt på Ingunn Ripe sitt selvutviklingskurs flere ganger. Det har vært spennende hver gang. Årsaken til dette er at Ingunn Ripe leder deltakerne inn i meditasjon og bidrar til at hverHealing

Healing

Healing hva er det?

Du har sikkert hørt om Kilden, eller Guds kraft eller den universielle livsenergi?
Dette er en total energi som vi alle har i oss. Den flyter gjennom alt levende; mennesker, dyr, naturen, jorden m.m… Derfor er vi alle søstre og brødre i ALTET!


Ergo; "det vi gjør med vårt eget lys, gjør vi samtidig for andre!" -  Ingunn-

Hvorfor jeg synes dette er så viktig å formidle, er at veldig mange mennesker jeg har møtt lever et veldig selvutslettende liv.
De står på for alle de kan og mange har ikke lett for å sette tydelige grenser for seg selv. De lever i den visshet om at de tror de gjør det som er riktig for seg. Men sliter man ut seg selv, "brenner" man opp sin kraft!

Derfor er det helt essensielt at vi tar godt vare på vårt eget lys, for å kunne elske. Ved å ha denne livsenergien i oss, vil det igjen føre til at vi kan bli forsynt med mer energi fra kilden om vi har behov for det. Ved å gi tillatelse til å ta imot denne healende kraften åpner vi opp for egenkjærlighet som igjen vil føre til bedre psyke og helse. Treenigheten i oss; sjel, kropp og sinn trenger å være i balanse.

"Ved å sette tydelige grenser for seg selv vil gjøre hjertet godt slik at sjelen vil skinne, kroppen danse og sinnet nyte!" - Ingunn -

Læren om HELHETEN som HEALING betyr, gir oss den viktigste kunnskapen vi kan få til egenkjærlighet. Vi kan også gi av vår kilde når vi har behov for det, men først må vi tillate oss selv å åpne opp for egenkjærligheten. Det holder ikke å hvite alt i praksis, om vi ikke har med kjærligheten i utførelsen av livet!

"Ved å akseptere oss slik vi er, vil vi oppleve kjærligheten!" - Ingunn-

Eksempler på å åpne opp for egenkjærligheten;

  1. Meditere: kontakt med sjelen/ vårt indre lys
  2. Affirmasjon og bønn
  3. Hente kraft fra naturen, universet og jorden
  4. Motta healing fra mennesker og dyr
  5. Koble seg direkte til Altets Guddommelige kraft!
Healing:

Hvordan noen tar imot healingen, er svært individuelt. Noen ganger er Healing en prosess. Hvor lang tid denne prosessen tar fra du har fått healing, til du ser resultater, er veldig individuelt. Noen ganger løsner det med en gang, andre ganger kan det ubevisst starte en prosess uten at du legger merke til resultater før en stund etter. De fleste merker at det skjer en behagelig reaksjon under behandlingen, andre blir helt friske med en gang.

En behandling kan vare alt fra 10 minutter til en time. alt beror på hvor lett klienten tar imot energien og ikke minst hvor mye klienten takler før vedkommende blir "mettet". Hvor mange ganger du må gå er også individuelt. Men det er vanlig at healeren selv anbefaler deg til en annen, hvis man ikke ser noe forbedring og positiv effekt etter 2-3 behandlinger.

Det er å anbefale at den healeren du velger å gå til, gir deg en følelse av tilhørighet. At det skal være en du føler "kjemi" med.

"VÆR GOD MOT DEG SELV OG UNN DEG DITT INDRE HARMONI"
- Sitat Ingunn Ripe