top of page

Økonomisk Velstand ( English version follows below )Vi har ALLE tilgang til penge energien, men på bakgrunn av at vi ikke tror vi har det, vil vi ikke kunne koble oss til pengekraften. I dette programmet vil du kunne få åpne opp for denne kraften og integrere den i eget energi system.

Inkludert i programmet mottar du ulike verktøy til hjelp ved siden av å motta healing fra meg og mine unike guider. Du vil automatisk få tilsendt ulike dags temaer slik at du får mulighet å følge med på dagens healing gjennom disse 17 dagene, og ta i bruk verktøy i lag med healingene.

Husk at du er alltid selv ansvarlig for eget liv og utvikling.


VERKTØY:

- symbol

- meditasjoner

- affirmasjoner

- energi teknikker

NB! Programmet fungerer uansett valg av verktøy, da de kun er til som en forsterkning.


Healingen foregår hver dag i 60 minutter, og du bestemmer selv når på døgnet du ønsker å ta imot denne healingen. Du trenger ikke formidle til meg når på døgnet du ønsker å ta imot, kun si ifra inni deg at nå er jeg klar til å ta imot healingen.

Healingen er programmert i henhold til temaet, og hver og en vil motta til det høyeste beste for en selv. Straks programmet er betalt, vil du kunne kjenne at energiene setter i gang med å arbeide i deg i henhold til dette temaet.

Du kan gjerne kjøpe programmet og vente i noen dager om det skulle være slik at du ikke får startet samme dag. Det har ingenting å si for selve virkningen!NB! Om du har behov for pause i programmet, anbefales det å ikke avbryte programmet for mange ganger. Et par ganger gjennom noen dager, har ingen ødeleggende virkning.
 

We ALL have access to the money energy. On the basis that we do not think we have it, we will not be able to connect to the power of money. In this program, you will be able to open up to this power and integrate the money energy into your very own energy system.

Included in the program you will receive various tools to help in addition to receiving healing from me and my unique guides. You will automatically receive different day themes on mail so that you get the opportunity to follow the 17 days, and to use tools in conjunction with the healings.

Remember that you are always responsible for your own life and development.

TOOL:

- symbol

- meditations

- affirmations

- energy techniques


NB! The program works regardless of the choice of tools, as they are only available as a reinforcement.

The healing takes place every day for 60 minutes, and you decide when in the day you want to receive this healing. You do not need to communicate to me when in the day you want to receive, just say inside you that now I am ready to receive the healing.

The healing is programmed according to the theme, and each one will receive the highest good for oneself. Once the program is paid for, you will be able to feel that the energies begin to work in you according to this theme.

You can buy the program and wait for a few days if you do not get started the same day. It has nothing to say about the actual effect!

NB! If you need a break in the program, it is recommended not to interrupt the program too many times. A few times over a few days has no devastating effect. Order your healing here:


Warmth welcome to this strong and balancing healing for prosperity!

93 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page