top of page

DE OPPSTEGNE MESTERE- "DET HVITE RÅD"I forskjellige åndelige tradisjoner blir oppstegne mestere sett på som åndelig opplyste vesener som en gang gikk på jorden, overskred reinkarnasjonssyklusen og nå veileder menneskeheten fra de høyere åndelige planene.


Konseptet med de oppstegne mestere går på tvers av kulturer og religioner, og fanger essensen av åndelig opplysning og progresjon.


Hvem er de oppstegne mestere? Hva er deres mening, rolle og formål?

Kanskje du har kommet over begrepet "oppstegne mestere" i dine åndelige utforskninger eller hørt det nevnt i mystiske fortellinger.


Disse kosmiske mestrene var en gang vanlige mennesker som gjennomgikk en rekke åndelige transformasjoner for å nå en høyere eksistenstilstand. De anses å være opplyste vesener som tilbyr veiledning og støtte når vi går videre gjennom våre åndelige veier.


Enten det er kristendommens helgener, bodhisattvaene i buddhismen eller mestrene for gammel visdom i teosofien, forblir essensen av disse opplyste vesenene lik – de er her for å hjelpe oss å vokse, utvikle oss og forstå de dypere sannhetene om tilværelsen.


I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fengslende verdenen til de oppstegne mestere, og utforske deres opprinnelse, læresetninger, roller og deres innflytelse i både historiske og moderne sammenhenger.
Historien og opprinnelsen til de oppstegne mestere:


La oss starte helt fra begynnelsen.


Forestillingen om de oppstegne mestere stammer fra teosofien, en åndelig bevegelse etablert på slutten av 1800-tallet av Helena Blavatsky .

Teosofien kombinerte vestlige og østlige filosofier og introduserte ideen om de oppstegne mestere, også kjent som mesterne av "The Ancient Visdom" eller «Det Store Hvite Brorskap».

På 1900-tallet populariserte I AM Movement og Church Universal and Triumphant begrepet, og understreket viktigheten av direkte kontakt med guddommelige lærere i åndelige bevegelser.

Disse organisasjonene brakte disse guddommelige lærerne inn i den bredere kulturelle bevisstheten og bidro til å forme vår forståelse av dem i dag.Naturen til de oppstegne Mestere:

Hva skiller de oppstegne mestere innenfor det åndelige hierarkiet?


Hovedforskjellen ligger i reisen deres. 

I motsetning til andre åndelige vesener, som engler eller guddommer, har de selv gjennomgått den menneskelige opplevelsen.

Gjennom mange liv har disse visdomsmestrene møtt de samme utfordringene, fristelsene og begrensningene som alle mennesker møter. De har opplevd hele spekteret av menneskelige følelser, fra fortvilelse og smerte til kjærlighet og glede.

Denne førstehåndsopplevelsen gir dem en dyp forståelse av menneskets natur, empati og medfølelse som skiller dem fra andre åndelige vesener.Her er noen nøkkelegenskaper knyttet til de oppstegne mestere:


Guddommelig bevissthet og mestring av selvet.


De oppstegne mestere har oppnådd en økt bevissthetstilstand, som overskrider egoets begrensninger og illusjonene om separasjon. De legemliggjør en dyp følelse av enhet med det guddommelige og anerkjenner deres iboende guddommelige natur.

Gjennom sin egen åndelige reise har de oppnådd mestring over sine tanker, følelser og handlinger, og tilpasset dem etter guddommelige prinsipper.Utvidet bevissthet og høyere vibrasjonsfrekvenser:

Mesterne opererer på høyere nivåer av bevissthet og vibrasjon. Deres bevissthet strekker seg utover det fysiske riket, og lar dem oppfatte og samhandle med subtile energier, åndelige riker og universell visdom.

Deres tilstedeværelse utstråler kjærlighet, fred og harmoni, oppløftende og inspirerende for de rundt dem.Tilkobling til kilden og universell visdom:

Disse oppstegne vesener har etablert en dyp forbindelse med kilden til hele skapelsen, ofte kalt den guddommelige, Gud eller den universelle bevissthet.

De har tappet inn i kilden til uendelig visdom og har dyp innsikt i virkelighetens natur, åndelige sannheter og hensikten med tilværelsen.

Deres lære gjenspeiler dette enorme reservoaret av kunnskap og tjener som veiledende lys for søkende på veien.Medfølelse og ubetinget kjærlighet:

Mesterne legemliggjør ubetinget kjærlighet og medfølelse. De utvider sin kjærlighet og velvilje til alle, og ser den guddommelige essensen i hvert individ.

Deres lære understreker viktigheten av medfølelse, tilgivelse og tjeneste for andre som integrerte aspekter av åndelig vekst og veien til opplysning.Tidløshet og flerdimensjonalitet:

De overskrider også tids- og rombegrensningene. De opererer utenfor lineære konsepter om fortid, nåtid og fremtid, og eksisterer i en tilstand av tidløs tilstedeværelse.

De kan krysse forskjellige dimensjoner, få tilgang til høyere bevissthetsområder og åndelige plan.


De oppstegne mestere i forskjellige kulturer og religioner:

Selv om konseptet med oppstegne mestere er universelt fascinerende, sees det gjennom ulike linser på tvers av ulike kulturer og religioner.

I østlige religioner, som buddhisme og hinduisme, stemmer konseptet ofte med ideen om Bodhisattvaer eller opplyste vesener som velger å holde kontakten med det jordiske riket for å veilede andre mot opplysning.

På den annen side, i vestlige åndelige tradisjoner, blir oppstegne mestere ofte likestilt med helgener eller åndelige skikkelser som har oppnådd guddommelig forening.

Selv om det er forskjeller i tolkning, forblir det sentrale temaet på tvers av kulturer det samme.


De oppstegne mestere er opplyste vesener som en gang vandret på jorden som mennesker og har transcenderet det fysiske planet, og dedikert sin eksistens til menneskehetens åndelige fremgang.


Bemerkelsesverdige oppstegne mestere:

Noen av de mest bemerkelsesverdige oppstegne mesterne og deres bidrag:Quan Yin:

blir sett på som en oppstigen mester av mange. Hennes læresetninger om kjærlighet, medfølelse, tilgivelse og jakten på åndelig sannhet fortsetter å inspirere millioner over hele verden. Hun er spesielt kjent for sin hjelp i tider med lidelse og søker opplysning.


Yushua: dype åndelige evolusjon, som kulminerte i hans oppstandelse og himmelfart, symboliserer potensialet for guddommelig realisering og evig liv.


Saint Germain: er anerkjent i forskjellige åndelige tradisjoner, inkludert teosofi og den oppstegne mesterlære. Han er assosiert med den fiolette flammen, en transformativ energi som brukes til åndelig rensing og transmutasjon.

Saint Germain regnes også som en mesteralkymist, som legemliggjør visdom, mestring og evnen til å veilede menneskeheten mot åndelig transformasjon.


Moder Maria: æret i kristendommen og andre åndelige tradisjoner, er æret som en oppstigen mester og legemliggjøring av guddommelig feminin energi. Hun representerer ubetinget kjærlighet, medfølelse og omsorg.

Som en åndelig veileder tilbyr hun trøst, helbredelse og veiledning til de som søker hennes hjelp.


Dette er bare noen få eksempler på oppstegne mestere fra forskjellige tradisjoner. Ulike andre opplyste vesener, som Mahavatar Babaji , Krishna, Lao Tzu og mange flere, har blitt anerkjent som oppstegne mestere i forskjellige åndelige sammenhenger.


Her er en liste over de oppstegne mestere:


• Mor Mary


• Quan Yin


• Melkisedek


• St. Therese av Lisieux


• Djwal Khul


• Lord Lanto


• Lady Portia


• Saint Germain


• Hilarion


• venetianeren Paul


• Maitreya


• Kuthumi


• El Morya


• Serapis Bey


• Sanat Kumara


• Lady Nada


• Babaji


• Sananda (Jesus Kristus
Rollen til oppstegne mestere i menneskelig evolusjon:

De oppstegne mesternes veiledning, visdom og energiske tilstedeværelse har en dyp innvirkning på individer og den kollektive bevisstheten.


Veiledning og hjelp: Ved å meditere, be eller ganske enkelt påkalle deres nærvær, kan du få kontakt med disse opplyste vesenene og motta innsikt, inspirasjon og råd.Helbredelse og transformasjon:

Gjennom sin tilstedeværelse, lære og energiske overføringer, letter mestrene helbredelse av emosjonelle sår, frigjøring av begrensende tro og aktivering av sovende potensialer.Kollektiv bevissthet og planetarisk oppstigning:

De oppstegne mestere er dypt involvert i menneskehetens kollektive oppvåkning og oppstigning. De jobber bak kulissene for å heve planetens vibrasjonsfrekvens og støtte skiftet i bevissthet.Åndelige læresetninger og overføringer:

Lærdommene til oppstegne mestere har dype åndelige sannheter og transformativ innsikt og blir ofte formidlet gjennom eldgamle skrifter, hellige tekster eller kanaliserte budskap.

I hovedsak fungerer oppstegne mestere som katalysatorer for vår åndelige vekst og transformasjon. De lyser opp veien, gir åndelig næring og tenner flammen av guddommelig bevissthet i oss.
I dag har jeg mottatt beskjed fra de oppstegne mestere jeg i lang tid har kanalisert healingkraft fra:


Mestrene reiste gjennom de ni portene og nådde bevisstheten av lys. De har vendt tilbake på jordplanet for å i bevissthet hjelpe til med vår evolusjon i henhold til denne tidslinjen. De kan nå de som har identifisert seg gjennom lysets bevisstheter her på vår jord. De som deg er i behov av å vite at du er en lysholder, selv om det kan i disse tider føles som om det ikke er nok.


Sinnets begrensninger undergraver menneskets strålende muligheter og det foregår i disse dager kraftfulle renelser. Det finnes muligheter for alle til å øke sine bevisstheter, eller undergrave disse. Alt er et valg hver og en får mulighet av å ta nå.


Pleidianere har i dag en spesielt viktig forløsnings portal hvorpå alt som ikke er av lys kan sendes til denne. Du har vandret i eoner av bevisstheter her på Moder Jord og du har fått lære å skape nye bevisstheter under helt andre forutsetninger enn hos stjernene. Tiden er inne for ett stort skifte som nå vil utgjøre markerte energiskift også i det kosmiske univers. «Som på jorden, så som i himmelen»


Vi er alle blitt kallet inn i vårt kraftfulle energinettverk av stjerne familier som åpent tar imot våre undringer og bekymringer, selv om selve reisen må gjøres individuelt, vil de alltid holde en beskyttende hånd på din transformasjon. Vi er mestere av disse guddommelig reiser og vi taler til deg i denne tid: gjør fred i ditt sinn, skap rom for din kjærlighet og del av din guddommelighet som vi gjør. «Du er unik, det vakreste som er skapt, så sørg for at ingenting av deg går tapt.» Så sørg for å være i observasjonsmodus og ikke la deg bli sugd inn i fryktenes riker, da frykt nå vil eskalere og ta seg sterkere opp i og rundt en.


De som velger hat, dømmekraft, arroganse og overlegenhet, velger ikke livets guddommelige kvaliteter men gir kraft på det som Moder Jord ei kan opprettholde. Skapelsen gir sin utvidelse av guddommelig lys og tider vil nå komme hvor de som ei tror vil ei bo i denne kraft. Det den selv vil romme, vil gi sitt samtykke til andre kollektive arter. Så sørg for at sinnet vil bli begravd under lysets vinger og løftet i nye høyder hvor kjærligheten råder.


Du har svarene i alle dine cellebevisstheter og ditt hjerte er rotoren som beveger alt lys.


Fredag den 12 Juli, kl 12:00, er en ny portal åpen for bevegelse av transformasjoner, og en ny tid vil stige inn i vår væren. Vi er mestere fra tider hvor lyset var ledende, selv om lyset for alltid er den ledende kraft. Vi vil være nær alle som måtte ønske dette, og gi næring til de som er i behov. Vi vil gi muligheter av å så små frø, skapt av den nye jorden til å åpne større deler av din bevissthet.


Kjærlighet er livets frekvens. Når mennesker avanserer på sin søken etter å elske, tilgi og akseptere seg selv, vil de kunne oppleve enheten i alt liv. Gi slipp på troen av uverdighet og nedarvet gammel «gjeld» gjennom generasjoner. La deg få lov til å danse «livets magiske dans»åpne deg for legemligjøringen av din sjel, din sannhet og ditt unike uttrykk av ditt selv. Modige er de som taler sin sannhet og velger å ikke la seg undertrykkes. Din verdi måles av deg selv, for deg selv og din bevissthet vil alltid være formidlende gjennom hjertets evige kjærlighets uttrykk. Vit at du hører hjemme der du er, ufullkommen perfekt i øyeblikket av ditt herlige vesen.Vi takker for din væren av lys og av kjærlighet❤️💫

90 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page