top of page

De planetariske oppstigningsenergiene og 222 portalen


De planetariske oppstigningsenergiene leder oss inn i 2.22.2023, portalen til guddommelig ubetinget kjærlighetsfrekvens. Når vi nærmer oss denne høyfrekvente portalen, strømmer energier inn gjennom den store sentrale solen og vår sol, og bringer inn Høyere Ascension solar lyskoder og hever oss opp til mye høyere nivåer av bevissthet. Du kan også benytte deg av de videre aktiveringene til de guddommelige feminine og hellige maskuline energiportalene og slår man dem sammen til EN, vil du representerer en fullstendig forening i deg selv på dette hellige nivået.


Karmisk rettferdighet frigjør deg for helbredelse og vekst. Ha tro på at dette er slutten på mange utfordringer. Det handler om å holde forventningene dine så høye som mulig, en stor endring kommer i å forløse deg for smerten og mange vanskeligheter. Din bevisste skjebne aktiverer og belønner deg med uavhengighet for å kunne vokse på et helt nytt individuelt plan ved å gjenopprette kraften din og regenerere kroppen din. Dette er en veldig stor del av frigjøringen av menneskelig kondisjonering når du modig reiser inn i den «Nye Jorden» gjennom dette skiftet i alle aldre. Åpne ditt hjerte for din krigerånd som vekker og styrker deg tilbake til kjærligheten.


Under alle omstendigheter kan du nå se mange tidslinjer spille seg ut. Jordens lysnett har blitt massivt oppgradert i 2023, vi kan nå se flere valg begynne å utfolde seg på en gang, noe som gir oss en bedre mulighet til å velge veier som beveger seg mot det høyeste gode. Etter hvert som lyset intensiverer begynner de gamle systemene å bryte ned og kollapse, og dette er på et energisk og fysisk nivå. Det er mange Stjernefrø som nå inkarnerer som rydder jordnettene i tillegg til å vekke hellige steder mens de ankrer i høyvibrasjonslys.


Vi er i en intens oppstigningsfase i denne prosessen. Forvent at ting endrer seg, sakte så vel som muligens plutselig. Dette vil merkes på et personlig nivå og også på et bevisst kollektivt nivå. De gamle jordens 3D tette energiene blir frigjort fra vår 4-5d stigende planet så vel som det stigende menneskelige kollektivet. Vi omskriver vår historie om den nye jorden og den nye menneskelige malen. Vi er i en alder av retur til vår opprinnelige såing.


Vi åpner for fullt fra 2-2 (2. februar åpning)-portalen til hele fase 222-portalen (22. februar) og du kan oppleve mye press på kroppen din, bihuler, hodepine, øresus, fordøyelsesproblemer, ryggproblemer og du kan føle mer sult og ubehag.


Denne malportalen kan føles litt mer merkelig enn de fleste andre når vi begynner å finne oss til rette i 2023 og opplever den planetariske kretsrensingen og mange endringer i oss selv som nå finner sted. Dette er for å innrette deg med jordens nye energi. Du er ikke lenger i en hjelpeløs og offermodus/tilstand. Du tok valgene om å stige og fortsette å lære, slik at du kan forbedre deg og oppgradere deg selv. Dette skaper det høyere selvet sammen for å gjøre mye bedre valg fremover. Du re-rammer virkeligheten og bruker din nye indre funnet kraft med omhu i år, da dette egentlig er hva denne reisen innover for å finne HJEM handler om.


Denne 222 sekvensenergien kommer til å få deg til å se innover og se hvor du trenger å endre ditt eksisterende trossystem. Siden de tingene du tenker og tror nå kanskje ikke er det du virkelig tror hvis du søker litt dypere. De fleste har legemliggjort sin tro om seg selv fra andre, venner, familier og livet/samfunnet generelt. Å holde på gammel tro kan holde oss fast til tider, disse nummer 2 energiene vil få oss til å stille spørsmål ved ting på dypere måter, samt vekke oss til mer skjulte og komplekse ting om oss selv. Det er en tid med dypere selvoppdagelse. Noen kan velge å være alene under denne spesielle prosessen, da dette vil tillate deg å tenke fullt ut selv. Denne energien kommer til å bringe frem deler av oss selv som vi muligens ikke har vært bevisst på ennå, det er alltid mer å våkne til, og det starter alltid med selvet.


Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre hele livet ditt, og du vil kalle det skjebne. Selvkjærlighet er hvordan du tar makten tilbake. Oppstigning betyr ikke å bli utsatt for skjebnen ettersom du er skaperen av din valgte skjebne. Når du renser karmaen din på jorden, blir ditt skjebnebestemte liv med vilje skapt. I en høyere laginnsats.


Hvem er de utvalgte her på planeten vår? De utvalgte er de som valgte seg selv. Det er de som har anerkjent deres såing og valgt å våkne til det som er fullt ut ekte og ubetinget. Det som resonnerer med ubetinget i en selv og verden, det som strekker seg til alt i rom og tid. De utvalgte er de som har valgt å stige opp med et sterkt indre ønske om å skape den nødvendige endringen som bare vil fortsette å bli sterkere, i seg selv, de velger å følge sjelens høyere kall, disse er de utvalgte på denne jorden, de som vil gå gjennom alt som trengs og på en eller annen måte fortsatt være her for å trøste, elske, helbrede og beholde rom og medfølelse for andre. I den nye jordenergien er lysarbeiderne de mest utfordret i å lære å elske seg selv, da de alltid har satt andres helbredende behov først i livet. Det er en bevisst reise som må tas dypt inn i selvkjærlighetsbevisstheten.


Så mange mennesker generelt leter etter flere svar og leter i seg selv etter åndelig veiledning og retninger i livet. Du ser og gjenkjenner de utvalgte ved deres vibrasjonsfrekvens. Du vil føle frekvensforskjellen i de utvalgte her på jorden når de stiger opp, de vibrerer bare høyere og er et sterkt lysfyr som skinner i verden. De ligner et fyrtårn og dette blir bare sterkere og lysere i dem og i oppstigningen av den nye jordenergien. Dette betyr også at personer som vibrerer ved en lavere vibrasjon, muligens vil føle seg truet og føle seg svært ukomfortable og annerledes rundt de som velger å stige opp. Dette er et bevis på splittelsen i de 2 verdenene og 2 dualitetsvibrasjon vil forsterke dette for mange i denne 222 dualitetsportalen ettersom den krever balanse, det er en sterk bølge av dualitet i den kollektive bevisstheten og dette vil fortsette til mars.


Med 222-portalen kommer vi til å bli nedsenket i en veldig ekspansiv og nærende passasje. Portalen kommer til å bringe inn dyp indre healing for de som er viet til deres oppstigning og helbredelsesprosess og klare til å konfrontere mer av deres indre dualitet, bringe balanse inn i seg selv og derfor deres ytre liv. Vi mottar allerede intense solflammer fra vår sentrale sol, dette er ment å bringe enhetskoder slik at vi kan forankre dem i lyskroppene våre. En enhetsportal, og samtidig strengdualitet, for som du vet på vårt menneskelige plan, kan det ene ikke eksistere uten det andre. En passasje der mange vil se hvor dualitet fortsetter å spille ut i deres liv, og andre hvor enhet begynner å herske. Dette er en mulighet for oss til å jobbe som guider delt, med det andre laget av vårt DNA, som er laget som representerer tid, rom, så vel som dualitet. Hvis vi ønsker å begynne å utvide vår følelse av tid og åpne oss for vår multidimensjonalitet, i stedet for å fortsette å leve på en lineær måte, er dette laget vi trenger å jobbe med i denne overgangstiden.


Dette laget er også relatert til vårt hovedformål på jorden. Hvem vi er, hva vi gjør på jorden, og hva vi føler at vi bør gjøre til det beste for alle. Det er en forbindelse til hvordan vi føler dualitet og vår følelse av tid og rom. Vårt DNA er dannet av tolv lag, hvert og ett av dem tilsvarer et aspekt av oss, for som du vet eksisterer vi ikke bare innenfor dette 3D-planet, men innenfor de 12 guddommelige dimensjonene som gjør oss hele. Lag som går i grupper på tre og som alle er sammenkoblet. I løpet av denne portalen vil du begynne å føle viktigheten av ditt andre lag av vårt DNA, hvorfor dette lave laget og ikke høyere ettersom de høyere er mer utviklet, for å si det sånn. viktigheten av å helbrede, balansere og oppdatere hvert eneste lag av vårt DNA er viktig, ikke bare det vi anser som de oppstekte.


For at vi skal kunne jobbe med å helbrede vår indre dualitet, må vi først også åpne kroppsportalene slik at vi kan koble oss til enhetsbevissthet, for som alltid, som den er innenfor den er den også utenfor.

Å jobbe med dualitet går lenger enn den indre foreningen av våre feminine, maskuline, mørke og lyse polariteter. Den første gangen vi ble sådd av vår Stjernefrø-opprinnelse, sammen med andre Stjernefrø hadde menneskeslekten forskjellige frøplanter, vi ble laget i vårt originale DNA, uberørt i bildet av kildens lys skapelse.

Vi ble skapt for å være vårt flerdimensjonale jeg med en åpen forbindelse til vår englenatur og høyere frørike riker.


Denne portalen gir oss muligheten til å jobbe med mange viktige saker som vi som mennesker alle trenger å behandle, som er vår følelse av tid og dualitet samt helbredelsen av vår emosjonelle bagasje. Det er en unik mulighet med dimensjonale helbredende energier som vi mottar, for alle som ønsker å gå videre inn i åpningen av deres originale frøportaler, vil ha direkte forbindelse til de guddommelige rikene. Når vi har ryddet og helbredet oss selv, er vi klare til å begynne å åpne opp til høyere rikes portaler, åpne dem og bruke teknikker som meditasjon/kobling til høyere selv, dette aktiverer pinealkjertelen din som fungerer som en sender. Vi er alle unike og forskjellen i åpning vil variere fra en til en annen.


I denne prosessen må alt revurderes fra hva vi tenker, til hva vi spiser, alt forandrer seg hele tiden, og når vi tenker og spiser, vil vi være. Oppstigning kan ikke dreie seg om å tenke rent og spise motvillig, da vi ikke kan lyve for kroppen vår. Det er derfor det er så viktig å handle med indre integritet. Portalen er så viktig at når vi aktiverer den vil vi begynne å harmonisere med sjelen vår, som er det som kalles tvillingsjelens fusjonsprosess. Dette har ingenting med de såkalte tvillingflammene å gjøre, da det er vår egen personlige sjeleliggjøring og enhet. Dette er det første skrittet mot integrering, slik at vi kan gå over til å ha balanserte og likeverdige relasjoner.


Når vi har begynt vårt indre arbeid med indre sammenslåing, kan vi fortsette å jobbe med å overskride vår dype følelse av tid, noe som er avgjørende hvis vi ønsker å helbrede en viss aktualitet og navigere gjennom dem, fritt, helbrede alle følelsene som har forårsaket mer separasjon og ubalanser. Tidens akselerasjon reagerer på integreringen av bevisstheten som vi opplever. Jo mer bevissthet vi legemliggjør, jo mer tid vil løpe. Og jo mer vi beveger oss, fysisk, jo mer vil det passere, for det handler om bevegelse som skaper denne illusjonen av tid. Jo mer vi åpner oss for vår flerdimensjonalitet, jo mer vil vi være i stand til å føle at alt vi noen gang har levd skjer på samme tid. Det handler ikke om fortiden, for det anses ikke som relevant for vår nåværende inkarnasjon, det som er viktig er hva vi gjør nå, og om evnen til å føle eller huske alt som om det skjedde nå. Noe som til tider kan føles veldig smertefullt, vi setter sunne grenser for å leve kun i nuet.


Å tømme vår emosjonelle bagasje, ettersom tiden utvides og trekker seg sammen avhengig av intensiteten til følelsene våre og minnene vi beholder, er avgjørende for å ha mental og emosjonell stabilitet. Dette er grunnen til at det er så viktig å fjerne dualiteten, våre vurderinger av hva som skjedde i en tid som ikke er den nåværende, og komme tilbake fra denne tidslinjen helbredet og mer integrert i stedet for fragmentert. Uansett er denne portalaktiveringen absolutt nøkkelen hvis det vi har å gjøre med er traumatiske emosjonelle og spesielt overgrep og mange andre aspekter som forårsaker sjelesår. Dette er grunnen til at det er så viktig å være i stand til å reise gjennom tiden med omhu, og komme tilbake fra andre parallelle tidslinjer bare for å helbrede, i stedet for å forbli der, i dyp lidelse. På et kollektivt nivå kan vi ikke gjøre det indre arbeidet for andre. Jo mer vi utvikler oss, og er i stand til å være vitne til alt som skjer fra et høyere perspektiv, jo mer dualitet vil vi se, for når vi beveger oss mot enhet, øker også vår oppfatning av dualitet. For å være i stand til å håndtere alle de ukjærlige manipulasjonene vi er vitne til, er guddommelig nøytralitet nøkkelen for at vi skal forbli i vårt hjertesenter, og fra dette kjærlige rommet helbrede vår egen dualitet, for å være i stand til å hjelpe til med å helbrede Alt. For som flerdimensjonale vesener vi ER, det vi gjør for oss selv, gjør vi for alle.


222 portalen er en av årets viktigste portaler, selv om det igjen vil avhenge av hvor vi er på vår oppstigningsreise og hva vi trenger å helbrede eller jobbe med på dette tidspunktet. Vi har muligheten, for første gang i vår menneskelige historie, til å gjenopprette og gjenvinne og vekke DNA-portalene og begynne å gjenopprette, gradvis, bevisst og med vilje, alt som ble forvrengt og det er vår førstefødselsrett å kreve, som den suverene. Lysvesener som vi virkelig er. Det er alltid mer kjærlighet, personlig kraft og visdom som vi kan legemliggjøre. For Guddommelig kjærlighet er uendelig, og det er vi også. Det er ingen hast i skaperverket for å utvikle seg, for vi er uendelige vesener som har mange forskjellige opplevelser.


Det bringer bare mer forståelse og medfølelse, hvis vi ønsker å gå videre innenfor denne evige skapelsesspiralen. Vokse og hjelpe andre til å gjøre det samme, gjennom vårt eget personlige eksempel og betingelsesløse kjærlighet. Vi helbreder i en kjærlig 222-portal. For å helbrede og gjenopprette dine dyrebare sjeler, er du i behov av å huske prosessen, det sanne flerdimensjonale vesenet du ER.

Etter evigheter med å ha blitt koblet fra høyere dimensjonale frekvenser, våkner vårt DNA, den opprinnelige guddommelige planen blir gjenopprettet.Februar 222-portalen vil fremheve dualiteten i oss selv, andre og planeten. Februar er den 2. måneden og tallet 2 representerer dualitet, intuisjon, Kristus-bevisst forbindelse, kollektiv enhet. Nummer 2 handler om samhold, balansen mellom lys og mørke sameksisterende.

Antallet 2 måned vil også reflektere ting i vennskap og relasjoner som skal ryddes og helbredes. Februar kan føles som kampen om mørke/ lyset, ettersom den blir forsterket. For indre og kollektiv oppmerksomhet og bevissthet. Det er kamper mellom mørke og lys I parallelle dimensjoner til Jorden og har alltid vært som Dualitet og Polaritet fortsatt eksisterer side om side på denne planeten i den tettere vibrasjonen av 2D -3D dimensjonale nivåer.


Vi mottar begge disse energiene og mange kollektive manipulasjoner finner sted nå mens lysvesener jobber hardt for å rydde og rense jorden og alt dens rusk i parallelle verdener fra de gamle elementene som har ledet menneskeheten til å oppnå det nye vi er i dag . Dette kan paradoksalt nok være måten ting fungerer på når vi blir kvitt elementene som vi har båret oss utifra, en inkarnasjon til en annen fra en verden til en annen i alle tider og rom vi velger å inkarnere. På alle nivåer så mange ganger vi hadde mulighet i å velge det.


Vi søker etter en verden av høyere lysvibrasjoner for å skinne ut av disse elementene. Som et kollektiv velger vi nå kjærlighet utover hat, raushet utover sjalusi. Hjerter åpne og medfølelse for våre "fiender" inkludert de indre. Vi er her for å elske for alt som allerede er. Alt som ikke er i balanse, er de naturlige kosmiske lovene alltid på spill.


Vi er også under tilstrømningen av et kraftig felt av ultramagnetiske lys sendt i form av flerfargede fotoner som inneholder en enorm energi av transmutasjon som leder oss i kjærlighetens vei. Uansett hva denne energien invaderer hele vårt vesen med, må vi la det passere gjennom oss slik det ER og som det er ment at det skal.

Det er kamper i mange parallelle verdener nå, inkludert våre egne indre verdener. Lysvesenene jobber med å bringe kjærlighetsenergien inn i alt som er nå.

Mange lette krigere og lette arbeidere blir brukt i tjeneste under søvnen for å hjelpe. Dette er svært ofte årsaken til hvorfor mange av oss er veldig slitne på denne tiden og lider av søvnløshet og forstyrret søvn. Når vi sover, er vi koblet til Kilden med et eterisk kjede. Å være bevisst mens du drømmer bringer drømmeren inn i en virkelighet av hans/hennes eget sinn. Når vi aksepterer alt vi ER, blir frykten vår til god kraft.


Denne tilstanden av fryktløshet bør bringe deg til en mer ydmyk tilstand. Fravær av frykt gjør deg ydmyk og kjærlig, og når hjertet først er åpent, er ingenting atskilt. Du og kilden er ett. Innsikt og visdom kommer til de som legger seg med en intensjon om å finne svar. For å koble til med Kilde lysenergi må vi åpne HJERTET. Den gamle jordens virkelighet har offisielt sluttet. Dette er grunnen til at 2023 begynner å føles veldig intenst og muligens vanskelig for så mange som har gamle traumer, frykt og sår som må leges. Vi kan ikke gå høyere med vår tidligere tunge bagasje. Dere vil se på dette året og se på det som en velsignelse for å hjelpe dere videre å utvikle dere og stige opp til deres høyere fremtidige tidslinjer.


Denne supernymånen i februar gjør oss i stand til å koble oss til våre Mester oppstegne-guider og våre indre ønsker. Det er et økt hopp i oppstigningsbevissthet spesielt i løpet av de siste dagene. Oppstegne sjeler føler dette på sine dypeste nivåer, du innser hvor langt du har kommet for å være på stedet du nå er i deg selv. Din åndelige oppstigningsreise handler om ære sannheten om hvem du virkelig er, dine oppfatninger, innsikter, forståelse og bevissthet er hevet og du stoler nå mer og følger naturens flyt, og på grunn av dette vil du åpne mange nye vinduer og dører av muligheter.


Mange oppstigende sjeler fullfører karmiske sykluser, kontrakter og relasjoner, du er i ferd med å gå opp i nivå og bruker nå erfaringene du har lært tidligere. Med en nyvunnet følelse av selvtillit, og indre mot, vil du i denne nye månen oppleve en ny følelse av selvtillit som aspekter av dette vil reflekteres i uttrykket ditt. Følelsen av å stå i din makt. Stol på dine egne visjoner. Plant nye frø og ta selvfokuserte valg som stemmer overens med din vibrasjonsintensjon for ditt høyeste gode og til det høyere beste for alle.


Flere tidslinjer er aktive som kan skape energioverlegg i dine nåværende opplevelser, du kan oppleve feil i matrisen. Dette kan også føre til litt forvirrende energi å navigere. Å søke sannheten er selve nøkkelen til å oppdage livets største mysterier. Det er ingen ende på den sannheten som venter på å bli oppdaget. Stjernefrø oppstigende sjeler kan sluttføre forhold, vennskap, forbindelser i denne svært så viktige tiden. Vi mister aldri det som er ment for oss. Vi mister bare hvem eller hva som blokkerer det som er ment for oss her på jorden. Du er nå forpliktet til din indre fred, vekst, selvkjærlighet, åndelig helbredelse og daglig takknemlighet.


Denne nye månen 20. februar i Fiskene er med på å la inspirasjon komme fra universet. Vi føler ofte at vi må gjøre noe for å manifestere drømmene våre. Denne nye månen lærer oss at vi ikke trenger å gjøre noe drastisk. Vi trenger bare å motta veiledning fra vårt høyere selv og universet. Fiskenes energi er veldig lik havet, den hjelper oss å dempe den indre støyen og gir mer vei til vår dypere indre kunnskap. Denne nye månen er en kraftig energi å meditere på, du vil kanskje bruke litt tid på å sitte i naturen, i det fri for å motta din høyere veiledning. Det handler om å fjerne alle forutinntatte forestillinger om hva du bør føle eller oppleve, og komme mer i kontakt med det som er ekte og sant i livet ditt. Du opplever da deg selv i din JEG ER-tilstand og ikke prøver å skifte, forårsake eller kontrollere at noe skal skje. I denne enkle, men dype energien av å være, blir du mottakelig for høyere kunnskap i form av åpenbaringsøyeblikk, glimt av opplyst innsikt, følelser av retning og veiledning, og opplever aktiveringene av din indre kunnskap.


Denne nye månen gir deg energi for å hjelpe til med å frigjøre alt du har vært fokusert på å rydde i år. Ha tålmodighet og stol på at du er på rett vei. Det er på tide å tilgi deg selv og alle andre fullt ut. Hold vibrasjonene høye. Nymåner er alltid en tid med ny begynnelse, og nymånen i Fiskene inspirerer oss til å forestille oss fremtiden vi ønsker. Dette er også tiden da vi overvinner vår dypere frykt slik at vi kan begynne å manifestere drømmene vi har drømt her på jorden i lang tid.


Det er alltid greit å vokse så mye at ingen lenger vet hvem du er. Når du stiger opp ser du ikke lenger etter andres godkjennelse for din mentale og emosjonelle stabilitet. Hvis du føler deg avvist på noen måte, er det på tide å gå videre. Det er ikke tiden for å krympe deg selv for å passe til personen du nå har vokst ut av. Lev i din sannhet og hensikt. Elsk i din sannhet og vær mer av ditt høyere selv. Etter hvert som frekvensen din oppgraderes og intuisjonen din blir sterkere, vil du legge merke til hvor mye andre menneskers energi faktisk påvirker deg og kan deaktivere din eksisterende vibrasjonsfrekvens.


Jo mer oppstigningen din er tilpasset, jo mer blir du svært følsom for hvem du er og for all energi generelt. Hold kretsene dine sanne, rene, hellige og små, og ofte vil du på denne stigende reisen oppdage at mindre er mer. En del av din hensikt her er å holde lyset ditt og si din sannhet. Andre med samme frekvens vil gravitere og resonere med deg. Dette er menneskehetens bevissthet som vil stige i enhet med Gaias jord-, frekvens- og vibrerende energifelt. Husk alltid at du er føniksen og du reiser deg fra asken fordi du aldri er virkelig beseiret før du bestemmer deg for ikke å reise deg igjen. Å tape en kamp er ikke det samme som å tape krigen. Noen ganger er det nødvendig å miste noe du følte du aldri kunne gi slipp på for å manøvrere deg selv inn i riktig posisjon. Dette betyr at det noen ganger er nødvendig å tape en kamp, ​​eller å se ut til å tape en kamp, ​​for å manøvrere inn i posisjonen du må være i for å nå målet ditt.


Den eneste gangen vi virkelig blir beseiret er når vi nekter å reise oss og prøve igjen. Så lenge vi fortsetter å stige, fortsetter kampen, og hvis du fortsetter å stige igjen og igjen, vil du til slutt nå målet ditt. For som føniks hver gang du krasjer og brenner, reiser du deg igjen enda sterkere fra asken. Forvirr aldri din empati for svakhet, da det kreves en sann lysets kriger for å være en elsker i en verden full av hat. Det krever sann styrke å stå opp på et sted der vi blir lært opp til å flykte fra de som trenger det. Ekte bemyndigede empater er endringsskaperne, sannhetskjemperne, de som går gjennom all frykt og helvete på denne planeten for å stå opp for det som er rett, ekte og sant. Husk at det ikke er noe svakt med det. For du er ikke dine kamper. Du er den som overlever og trives som fortsetter å bevege seg fremover til tross for dem.


Nymåne healing-sesjonen vi holdt den 20 Februar klokken 22:00, vil revitalisere kroppen din ettersom den rekalibrerer mange DNA-endringer på grunn av nedlastingene og aktiveringene de siste årene og frem til nå. I den nye jordenergien vil du føle deg mer trygg på Kilddns plan for deg at du ikke lenger vil bli opprørt når ting ikke ser ut til å gå din vei fordi du har utviklet troen på at det som kildeenergien har satt for deg, alltid vil skje uansett hva. For til syvende og sist kan ingenting hindre deg i å fullføre det Guddommelige plan for livet ditt.


Jeg ser frem til aktiveringen av 222-portalen 22. februar kl. 22:00 CET tid.

Hjertelig velkommen!


Påmelding:


331 visninger0 kommentarer