top of page

Den gamle jordens virkelighet slutter offisielt i desember 2022.


Den NYE vibrasjonsfrekvensen til Gaia krever nye lyskoder som vil hjelpe hvert vesen til å stige opp i den nye jordenergien. De nye lyskodene blir sendt til planeten vår og alle gamle koder i den gamle energien vil slutte å eksistere og miste sin kraft, og dette skjer for mange nå. Derfor er de nye lyskodene blitt sendt og mange av oss oppstigningsguider og aktivatorer over hele kloden kanaliserer og laster ned disse nye lyskodene. De nye lyskodene bærer HØY Energi og frekvens som vil resultere i noen store interne SKIFT som tvinger vesener til å kaste det gamle og omfavne det nye. Gammel programmering, blokkeringer og mønstre avtar i energi og blir slettet i deres indre kjerne, og de Nye blir implantert som bærer kraftig LYS i seg. Den 21.-22. desember 2022 vil en ny HØYERE vibrasjonslysfrekvensenergi fra Sentralsolen skinne på jorden og vil gjennomsyre eksplosjoner av kosmiske partikler som umiddelbart vil oppgradere vårt DNA til en mye HØYERE tilstand og orden. På dette tidspunktet vil de første merkbare endringene i evolusjonær bevissthet først skje for vesener som allerede resonerer i de 5. dimensjonene og utover. Vesener som resonerer med den 3. dimensjonen vil muligens ikke være klare med sine eksisterende vibrasjoner til å gjøre dette spranget inn i høyere bevissthetsområder. Lysarbeidere sitt primære arbeid og mål må alltid være å bidra til å skape en ny verden hvor fred, frihet, helse, kjærlighet og overflod for alle kan leve. For lenge siden gikk modige sjeler med på å ta på seg denne spesielle oppgaven på planeten Jorden. De som modig har svart på dette kallet, har inkarnert i hver rase, farge, kultur og tro flere ganger, og har en rik akashisk arv. Vi har spredt oss vidt og bredt på denne spesialskapte planeten som forberedelse til denne forhåndsbestemte kosmiske begivenheten, menneskehetens og jordens masseoppstigning. Mange av oss blir klar over vår sanne opprinnelse og høyeste potensial som bærer av kosmisk lys. Det er viktig at vi tuner inn på de økende frekvensene av vår opprinnelige essens og erindring om hvem vi er, da dette akselererer oppstigningsprosessen og vil hjelpe oss å nå tilstanden av mestring og å oppfylle vårt løfte her om å være en lysarbeider på Veien for seg selv og kollektivet. Det er best å få tilgang til dette vibrasjonsnivået ved å opprettholde roen slik at de mentale og emosjonelle kroppene er så balanserte og harmoniske som mulig for å utstråle det nødvendige Lyset for hele menneskeheten. En mengde Stjernefrø er nå her på jorden for å støtte og hjelpe i denne prosessen, og mer enn noen gang våkner mange av dem på denne tiden. Hvert stjernefrø har en veldig viktig rolle å spille i den akselererte evolusjonsprosessen som nå er i gang. Vi ble fortalt at en tid ville komme da en viktig fase av den guddommelige planen ville komme. DEN TIDEN ER NÅ! Bevissthetspendelen vår vil ikke lenger svinge så drastisk fra de positive til negative frekvensene av vår mentale/emosjonelle natur, men i stedet stabiliserer vi og sentrerer oss i hjertet vårt. Den indre dualiteten i tankene våre går i oppløsning, egoet kan ikke lenger kjempe, lyset i oss har allerede vunnet og nå har vi en enorm kraft mens vi fortsetter å stige opp til høyere og høyere riker av guddommelig bevissthet. Når vi beveger oss fremover inn i den lysende nye fremtiden når vi slår oss sammen med stjernefamiliene, lysvesenene, alle stjernefrøene og de høyere vesenene fra høyere riker. Alt som forberedelse til oppfyllelsen av denne fantastiske nye æraen på jorden. Vi kommer sammen. Vi er innhyllet i den største auraen av kjærlighet, vi er velsignet med å holde den guddommelige malen for Guds lys. Vær forberedt på en tsunami av skift innvendig og utvendig som vil bli båret og følt ut i hele kroppen vår. Tillat dere å gå gjennom dette mens dere fortsetter å kaste bort det gamle og omfavne det NYE. De universelle kreftene forbereder oss til å vibrere ved den NYE frekvensen av LYS og til å være på linje med de universelle endringene og skiftingene ment for det høyeste kollektive formål. Vi er ikke de samme menneskene vi var for et år siden, eller til og med for en måned eller kanskje en uke siden. Din nylige transformasjon har allerede gjort en stor forskjell i deg. Vi ser ting litt klarere, men samtidig kan du føle at du er fortapt og forvirret på forskjellige områder til tider, og dette er fordi du kan oppleve at du føler deg usikker på nøyaktig hvor du skal. Det kan fortsatt virke litt overskyet, dette er også ok. Og mange kan føle seg lei av all overgivelsen, ryddingen og utrenskingen. Og bare lei av å være sliten. Jo mindre vi er sikre, jo mer er vi i det nåværende øyeblikk hvor alt kan skje, i henhold til den guddommelige planen. Akkurat nå går dere gjennom en annen prosess med dyp rensing og rekalibrering av deres fysiske systemer, og mens de oppgraderes, er det også cellene og DNA deres, og bringer inn klarhet og høyere oppfatninger. De fleste kan ikke se eller vite nøyaktig hva som skjer, men kan definitivt føle skiftet. I tillegg til å føle kriblingen i kroppen vår, hjertet flagre i sinnets tomhet. I fred og den tomromslignende følelsen kommer alt sammen mens du oppgraderes til å hoppe inn i nye tidslinjer. Hold deg inne og stol på denne oppstigningsprosessen. Disse nye lyskodene strømmer inn i våre oppgraderingsparadigmer og tegninger. Mange av dere vil oppleve en økning i deres indre lysekspansjon, forberede seg på å gå inn i en ny portal og inn i ukjente territorier, i tillit til at dere blir ledet og guidet til akkurat der dere trenger å være. Selv om desember kan ha hatt noen vendinger, vil energien føles lettere enn det vi tidligere har opplevd. Dette er et godt tidspunkt å reflektere over 2022 og hvor langt du har kommet. Å legge ned de siste begrensende troene, følelsene og gamle mønstrene som holder deg tilbake. Begynn å gjøre tilpassede handlinger med følelsene av frihet og suverenitet. Dette er en fantastisk tid for å binde opp eventuelle løse ender, for å rekonfigurere de siste detaljene slik at du kan starte på nytt i 2023. Den gamle jordens virkelighet slutter offisielt i desember. Dette er grunnen til at 2022 har vært dypt intenst og hardt for så mange mennesker. Alle gamle traumer, frykt og sår måtte leges først. Vi slipper måneder, tiår og mange generasjoner med dyp indre smerte og traumer. Så mange motstridende følelser rører seg, men stol på at alt skjer akkurat som det er ment, og at alt kommer til å gå bra. Vi går over til en ny tilværelse hvor gamle, skadelige og utdaterte virkeligheter ikke kan overleve. Vibrasjonen til hele planeten løfter seg. Dette er en hellig tid. Vær tålmodig for bedre dager kommer. De kraftige energiskiftene finner sted for øyeblikket, de har ganske stor innvirkning på de som stiger opp. Solaktivitet og endring i energinivåer er subtile å fange opp, men de har en indirekte innvirkning på livene våre. Og måneaktiviteten og våre to ganger månedlige månesirkeløkter har brakt dyptgripende evolusjon og transformasjon. Hvis du opplever symptomer, er det et tegn på at ting er i ferd med å endre seg, for livet ditt og menneskene rundt deg. Alt du trenger å gjøre er å ta et dypt pust og forberede deg på neste nivå. Sykluser lukkes og en ny tidslinje åpnes. Dette store skiftet bringer plutselig, dramatisk og noen ganger livsendrende transformasjon. Det er ro, kaos og forvirring og vi har fortsatt vondt og vi helbredes. Vi bryter opp og slipper inn kjærlighet, fred og tilgivelse. Vi er i ferd med å avslutte et svært transformerende og utfordrende år. Det har vært et år som har lært oss alle ekstrem motstandskraft og fremfor alt, ubetinget kjærlighet og medfølelse for selvet. Når vi legger bak oss dette intense året 2022, går vi inn i en ny syklus, en harmonisk en for de autentisk stigende og en karmisk for de som nekter å se forbi den falske 3d-matrisen. Oppvåknede lys Arbeidere er ansvarlige for den kollektive oppvåkningen på denne planeten og for menneskeheten, for å forberede seg på fremtidens kollektive arter som da vil være klare til å innhente, gjenvinne den planetariske friheten og proklamere deres suverenitet. Vi ser allerede for oss resultatene av en dyp polarisering og manipulasjon som skjedde for evigheter siden på menneskeheten, ettersom jo mer vi har blitt kontrollert og tvunget inn i en vrangforestillingsrealitet, jo mer har vi våknet til sannheten om hvem vi egentlig er som suverene. vesener. Vi legger bak oss et veldig dypt år. Et år hvor mange har mistet alt, men deres tro, tillit til det guddommelige og personlige makt til å endre enhver situasjon de ikke har gjenklang med, har bare blitt sterkere for det. Dette har vært et år som har påvirket oss utover vår menneskelige forståelse, for det har vært i løpet av 2022 at mange endelig har brutt seg løs fra gamle lenker, og tatt tilbake friheten og gått opp til det sanne selvet. Dette er modig arbeid og den sanne essensen av den åndelige lyskrigerens legemliggjøring. En ny harmonisk tidslinje som dette nye året 2023 vil begynne å vise oss, for vi reiser og går inn i et nytt rom der balanse, stabilitet og harmoni vil være nøkkelen til å forankre våre nye liv på riktig måte. 2022 har lært oss hvordan vi kan gjenoppbygge, gjenoppdage oss selv og omfavne vårt sanne potensial. Det har vært et år hvor vi må oppløse mange menneskelige illusjoner, avsløre sannheter og anerkjenne vårt autentiske oppdrag, for mange levde fortsatt liv som ikke lenger ga gjenklang med hvem de har blitt. Et år som også har lært oss motstandskraft, for vi hadde midlertidig glemt styrken til vår menneskelige natur. Et år der vi endelig har begynt å løsrive oss fra gamle måter å se og være på, gi slipp på ulike venner og avslutte jobber, og alle former for giftige forhold. For vi beveger oss nå inn i en mye høyere tidslinje der skapelsen av balanserte relasjoner vil være i forkant i dette nye året, mange vil fortsette å frigjøre seg fra de gamle strukturene da dette er en gradvis og ikke alltid en enkel prosess. I løpet av denne nye syklusen er vi imidlertid på vei inn i et mer balansert rom hvor resultatene av vår innsats vil begynne å materialisere seg og dukke opp. 2022 var og er fortsatt noen få korte dager til, et 6 universelt år. En frekvens som indikerer kjærlighet, harmoni og restaurering. Noe vesentlig, både på et personlig og et planetarisk nivå, etter uroen de siste to årene. Universelt nummer seks, på et mer personlig nivå, handler om den indre foreningen, mellom motsetninger, som må oppstå før det skjer med et annet vesen. Indre dualitet og helbredelse av de mørke fordypningene i våre egne programmerte sinn. Balanserte relasjoner eller opplyste, kommer når vi først elsker oss selv og handler, til enhver tid, som integrerte og hele vesener, for det er ved å tilegne oss indre likevekt og indre enhet, at vi virkelig kan smelte sammen med en annen med integritet og likhet. Som alltid er det et personlig valg vi alle må ta hvis vi ønsker å utvikle oss og skape en kjærlig og fredelig virkelighet. For de som gjør det indre lysarbeidet, vil 2023 bringe inn en ny besluttsomhet, tillit og tro, ettersom veien ut av å føle seg fengslet nå har åpnet oss for å leve en mer opplyst virkelighet, for dette er hva vi kom hit for å bygge, og som begynner fra innsiden. Det er på tide å åpne hjertet ditt forsiktig og gi slipp på din indre tvil. En tid kommer da vi alle trenger å innse at vi er en del av noe ekstraordinært. Og at du er en del av en kollektiv transformasjonell New Earth Assignment. Gi slipp på å sammenligne, gi slipp på behovet for å prøve å overbevise andre eller til og med deg selv om hva du bringer til bordet. Vær deg selv og vær alltid autentisk. Ved å leve livet ditt fra hjertet begynner du å avdekke veien slik den er lagt ut for deg. Du begynner en prosess som kalles Spirit Walk. Innvielsen av Spirit Walk går på din unike åndelige vei i hvert øyeblikk av livet ditt. Det er ingen strenge regler å følge, da du kan stole på at hjertet ditt viser vei. Livet vil bli ledet i din dømmekraft og ved å ha tillit og tro på deg selv i deg selv. Uansett hva du gjør eller hvor du er, kan du bli mye mer på linje med hvem du virkelig er gjennom din individuelle Åndsreise. Dere har kommet hit for å gi denne oppstigningsinformasjonen som er designet for å hjelpe dere og alle andre på deres vei. Og for å forsterke i deg at du har alle verktøyene og ferdighetene til din disposisjon og alt du trenger, siden du alltid er høyt elsket, beskyttet og æret. Hver av dere har deres egen reise og formål, og dere vil bli guidet til de som kan hjelpe dere, de som dere bør jobbe med og de som er her for å forsørge dere. Det er på tide å komme seg ut av vår egen måte. Hver av dere har fantastiske evner og egenskaper som er designet for å hjelpe dere med å oppnå det dere er her for å gjøre. Hånden til kjærlighet, tilgivelse, medfølelse og hjelp er alltid utstrakt for deg. En hel dimensjon faller bort akkurat nå som rommer identiteter, følelser, sår, levemåter, karrierer, relasjoner og gammel tro. Mye er på overflaten som skal gjennomarbeides for å bakke inn i de nye høyeste tidslinjene. 2023 bringer inn mer lys, mer indre helbredelse, mer autentisitet og mer selvkjærlighet. Høyfrekvente energier har filtrert inn i ALLE & ALT! Disse energiene tvinger ut ekstremt tette energier. Du kan føle deg ujordet og nervøs eller til og med trigget, vitne til polaritet i deg selv og andre. Mer kaos i den ytre verden, og det er vanskelig å finne ditt fredelige senter i det indre. Når vi fokuserer på den ytre verden vil den speile den indre verden, så fokuser på freden og roen i deg. Du kan velge å delta i ytre virkeligheter som du vil eller ikke delta i det hele tatt. Du kan føle deg superladet og koblet til de siste dagene av desember. Vansker med å sove eller trenger å sove mye mer. Ekstrem utmattelse. Ører ringer og det kan føles trykk i øret. Åpning av baksiden av hjertechakraet, trykk og smerter i ryggen. Kløende hud. Angst fra ingensteds. Hodetrykk. Hodepine. Matfølsomhet. Føler seg fast. Føler seg blokkert og i tomheten. Visjon og auditiv oppgradering. Alt kan føles utfordrende og slitsomt og dette går over i løpet av noen dager. Det er en massiv omstrukturering av jordnettene og nye tidslinjer kommer opp kollektivt og gamle kollapser. Det er opp til deg å velge din virkelighet. Verden slik vi kjenner den går gjennom en transformasjon. Vi mennesker åpner oss for høyere vibrasjoner og blir mer bevisste på ting som ikke oppfattes av normale sanser. Med andre ord går vi gjennom en kollektiv oppstigning. Vi har steget opp i Åndsform før, når vi er på den andre siden, men dette er første gang vi stiger opp mens vi er i den fysiske kroppen. For å gjøre det må vi kvitte oss med alt som tynger oss. Dette er traumene, kjernesårene og eventuelle lavere vibrasjonsfølelser som er lagret i kroppen vår fra fortiden vår i denne levetiden og tidligere liv. Du er ikke lat, umotivert eller sitter fast. Etter år med å leve livet ditt i overlevelsesmodus, er du utslitt. Det er stor forskjell. Disse har ikke en plass i høyere vibrerende virkeligheter. Vi kan ikke bære dem med oss ​​i høyere dimensjoner. Så vi får en mulighet til å frigjøre dem individuelt og kollektivt. Gaia, vår jord leder denne endringen mens hun selv stiger opp til sin høyere dimensjonale avatar. Gaia vil stige opp med eller uten oss. Siden dette er hennes skjebnebestemte vei. Hvis vi velger å gå med henne, må vi kaste bort alt som ikke tjener i den 5. dimensjonen og høyere. Tettheten vi har i kroppene våre trenger å bli kastet og helbredet. Alle tanker, følelser og handlinger blir kastet. Alt eller noen som gikk i strid med universelle lover vil bli etterlatt. Du er på det nøyaktige stedet du er ment å være og ingenting er utenfor timeplanen. Ingenting er galt. Alt er på rett spor. Og fra dette tidspunktet og fremover vil din bevisste bevissthet om bevegelsen din bli en mer interessant opplevelse som dere snart vil forstå. Det er ingen blokkeringer for åndelige gaver. Hvis du har brukt energi på å skade en annen eller som går i strid med universell lov, vil gaver ha blitt fjernet og karma må tilbakebetales. Merkur er tilbake i retrograd 28. desember, så vi har litt mer tid før denne neste skyggeperioden. Dette kan være en utfordrende tid for noen. Du vil kanskje legge merke til at mange gjenværende i 3D-strukturer begynner å spiralere og bli uberegnelige og til og med hysteriske med den forestående Mercury Retrograde. De som ikke har en livline til den 5. dimensjonen, har en forestående følelse av undergang og kan begynne å opptre litt desperat for å beholde Lysarbeidere i livet. Du vil være vitne til dette i noen rundt deg og sikkert i nyhetshendelser. I de kommende dagene, ukene og månedene vil du se at mange mennesker som går veien med deg faller bort fra livet ditt. Det vil oppstå situasjoner som setter deg i helt nye baner. Det som utspiller seg ser kanskje ikke ut til å samsvare med din mentale oppfatning av fremtidige hendelser. Vær trygg på at universet har ryggen din og det neste trekk. Du vil bli ført dit du hører til for å kommunisere med din likestilte og sanne sjelestamme og familie. Du vil bli gitt nøyaktig det du trenger, vibrasjonsmessig sett. Ditt indre lys og forbindelsen til Kilden vil bli næret og styrket. De neste 6 månedene vil inneholde et stort potensial for utrolige fremskritt i din bevissthetsutvikling. Fysiske kroppsforandringer vil øke. Maten du spiser, livsstilen din vil alt gå gjennom en metafysisk overhaling. Bare vit at Guds hånd er i arbeid, stol på prosessen i livet ditt. Så du kan motta uten motstand. Du har gjort mye åndelig arbeid dette året på bakgrunn av å vokse ut av visse mennesker og situasjoner, og velge deg selv. Du har bygget et solid grunnlag for de bedre tingene og menneskene som kommer inn i livet ditt. Så ikke vær trist over det du etterlater deg i år, da det du vil ha er ditt som endelig kommer til deg. Du vil nå ønsket reisemål, bare fortsett å bevege deg mot det uten unødvendig overtenking og spenning om hvordan det skal utfolde seg. Du kan ikke vite alle svarene akkurat nå, når tiden er inne vil alt bli avslørt for deg og du vil til slutt bli belønnet for din positive holdning og ubetingede tro. De intense kampene du måtte tåle i år vil snart være et fjernt minne fra fortiden for deg, ettersom det er på tide at tristheten din blir til glede, bekymringene dine vil begynne å forsvinne og all dvelende frykt vil bli erstattet med ny spenning for nytt liv . Dette er et stort vendepunkt i livet hvor alt skifter. Vær åpen for omdirigeringene og stol på de høyere maktene for å navigere denne delen av reisen din. Overgi deg, snu den og la de nye frøene plantes og pleies for deg. I livet er det noen ganger morsomt hvordan vi vokser fra det vi en gang trodde vi aldri kunne leve uten, for så å bli forelsket i det vi ikke engang visste at vi ønsket. Livet vil bare fortsette å lede deg på bestemte reiser du mest sannsynlig aldri ville ha tatt før hvis det var opp til den gamle selvversjonen. Dette er grunnen til at vi ikke trenger å være redde. Når vi stiger opp, som sannheten er at vi aldri blir gitt mer enn vi kan håndtere til enhver tid her, så øk troen på deg selv, den vil alltid finne leksjonene for å hjelpe deg å lære mest mulig på oppstigningsreisen. Du kan alltid takke det senere. Rydd energifeltene dine med din høyeste intensjon. Slipp det som ikke lenger tjener deg, vær tydelig med dine manifesterende intensjoner, vær åpen for tegn fra universet og dine kjære. Du forbereder deg på å ta et nytt nivå av guddommelig legemliggjøring. Dette er for å kalle frem din bevisste ekspansjon og for å benytte deg av din sanne kraftige helbredelse og for å få tilgang til de høyere dimensjonene til Ånden. Når du begynner å elske deg selv og gjør det indre arbeidet, vil folk som ikke har ekte intensjoner og kjærlighet til deg slippe ut av livet ditt som fluer, fordi grensene vil settes fast og de vil ikke vite hvordan de skal behandle deg som elsker din høyere selvforbindelse så mye. Forvent at lykkehjulet snurrer i din retning, ettersom det er noen virkelig store endringer i horisonten for deg, legger du tidligere utfordringer bak deg og går fremover inn i en mye lysere fremtid. Alt vil gi mye mer mening for deg snart, og du vil finne deg selv på rett sted til rett tid og med alle de riktige menneskene. De som er i frontlinjen av denne planetariske oppstigningen begynner å innse at livet ikke lenger er som det en gang var eller til og med for et år siden. Virkeligheten er ikke lenger hva den så ut til å være. Det er trygt å si at verden vi kjenner endrer seg dramatisk og at vi som en menneskelig kollektiv art nå raskt utvikler seg til mer avanserte versjoner av vårt tidligere jeg. Dette er grunnen til at investeringen i dette området av selvet alltid bør ta forsetet i livet ditt, vi kan bare vite det vi vet før vi aktivt går inn i jakten på å søke mer sannhet i alle ting som starter med deg selv. Når du fortsetter å øke i vibrasjon og frekvens, er du i stand til å få tilgang til intelligent universell visdom som stammer fra de høyere dimensjonene med langt mer tilgjengelighet og lettere enn da du fortsatt vibrerte ved en lavere frekvens. Det viktigste du kanskje innser er at selv om din ytre virkelighet ikke har endret seg mye, føles følelsene dine overfor din ytre virkelighet helt annerledes, metaforisk sett er det nesten som om noen har flyttet linsen på brillene dine til en klarere og mer oppdatert resept. Klarhet og sannheter blir avslørt for å hjelpe deg med å åpne øynene dine for fortid, nåtid og fremtid. Drømmene dine er store!! Du vil finne flere mennesker på samme vei. Den største nedlastingen du har mottatt nylig er å gi slipp på fortiden din. Gi slipp på menneskene som har holdt deg tilbake fordi drømmene dine er så nødvendige her i vår verden. De er store, dristige og vakre. Fortsett å tro på dem, og de vil fortsette å tro på deg. I 2023 vil du møte nye mennesker og lage nye kretser, og du vil finne de du er kalt til. Og sånn ble det. Velkommen til ny kraftfull healing sirkel som vil bestå i å integrere helt nye lyskoder og tilkoblinger til fullmåne kraften den 23.12, kl 12:00. Dette solverv vil være det kraftigste og mest transformerende i tusenvis av år, så jeg vil koble deg til energiene for å hjelpe deg med å få de optimale fordelene. Vi vil rense og rydde i din energi i flere tidslinjer og koble deg opp til ditt høyeste potensialet. Det er en ære å få lov til å i tillegg innhente lyskoder fra Lyra, da vi nå er i reise inn i nye høyere univers hvor energien vår er i behov av en sterk oppgradering for å kunne kommunisere med vår stjernefamilie på et høyere bevissthetsnivå.

Du kan bestille her:


Hjertelig velkommen!

597 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Disse dagene er en av de mektigste dagene for å manifestere drømmene dine! I dag er dagen for å åpne deg helt opp for å motta. Den nylige blodmånen forberedte deg for 11.11.22 portalen. Vi hadde to s

Disse intense energiene til 11 11-portalen og gatewayen bygger seg opp og bringer inn din oppmerksomhet og bevissthet om det som kan trenge fullstendig eliminering av alt som ikke er på linje med deg.

bottom of page