top of page

Du ER ikke følelsene dine

Oppdatert: 19. sep. 2023

(Every article are in english longer down the page)

Følelser er bokstavelig talt energi i bevegelse, så når den følelsesmessige energien ikke behandles gjennom oss, kan den sette seg fast og forårsake fysisk, mental og følelsesmessig smerte. Når dette skjer, skaper det disharmoni eller en forvrengning i kroppens energifelt.

Tider med forvirring, opprørthet, overveldelse, kriser, skader, traumer eller emosjonell intensitet er alle eksempler på tider hvor fangede følelser kan oppstå. Fordi fangede følelser er laget av energi, akkurat som resten av kroppen, kan de forårsake ubalanse i fysisk vev, og dette kan til slutt føre til smerte eller sykdom. Smertefulle emosjonelle opplevelser resulterer ofte i dannelsen av feilaktige eller falske negative underbevisste overbevisninger. Selv om disse troene er dannet for å beskytte oss mot å bli såret igjen, kan de faktisk sabotere vår innsats for å komme oss videre i livene våre på de måtene vi ønsker.


VI TILTREKKER OSS DET VI FØLER

Når vi ser på vibrasjons diagrammet ovenfor, kan vi se at fortvilelse, skam, skyld, usikkerhet, sorg, frykt, sjalusi og sinne alle er følelser med lavere vibrasjon. De sliter på oss og berøver oss vital energi. De avleder kroppens energiske ressurser og skaper forstyrrelser i livene våre.

Hvis vi føler sinne mot noen, kan det ubearbeidede sinnet bokstavelig talt sette seg fast i nakken vår. Noen ganger omtaler vi mennesker som en "smerte i nakken". Vi føler ikke bare sinne, vi kan også føle oss "ikke gode nok". Når all denne energien legger seg i et område av kroppen, og det kan være et hvilket som helst område, vil det forstyrre indre balanse og harmoni. Det vil føles som stress, spenning, smerte, emosjonell flyktighet, triggere, frakobling, angst, depresjon eller en rekke måter med

ubehag. Ved å slippe dette sinnet og de tilhørende ubalansene, forsvinner ubehaget og kroppen gjenoppretter balansen og indre harmoni.

Vår smerte er en budbringer som varsler oss om at noe i livene våre er ute av balanse. Det er verdifull kommunikasjon, så i stedet for å dempe den og la ubalansen fortsette å påvirke vår helse og velvære, må vi erkjenne smerten og forstå hvorfor den snakker til oss.

Vi har alle fangede følelser og mange av dem oppstår utenfor vår bevisste bevissthet. Å ha fanget følelser betyr ikke at vi på en eller annen måte er flyktige eller mangelfulle i vår evne til å styre livene våre på riktig måte. På et bevisst nivå kan vi makte gjennom vanskelige livserfaringer. På et underbevisst nivå har de vanskelige livserfaringene, inkludert våre tanker, følelser og tro, blitt registrert. Denne underbevisste "programmeringen" informerer våre reaksjoner og svar på fremtidige livserfaringer.

Ved å frigjøre fangede følelser kan vi bidra til å gjenopprette balansen i kroppen, slik at fysiske og følelsesmessige vanskeligheter kan løses. Kroppens naturlige helbredende intelligens er i stand til å jobbe effektivt uten disse energiske blokkeringene og forstyrrelsene.Holder følelser fra fortiden deg fortsatt tilbake?

Energiene til fangede følelser kan samle seg over et helt liv, og vi kan merke at det er lettere å falle i resonans med følelser som allerede er fanget i kroppen. Disse "triggerne" påvirker livene våre og relasjonene våre. Hvis vi er raske til sinne, defensive, lett overveldet eller engstelige, kan vi ha triggere. Når vi sliter under vekten av noe vi ikke helt kan definere, eller føler oss blokkert, mangler klarhet eller hensikt, kan det være den ubearbeidede følelsesmessige energien fra fortiden. Dette blir ofte referert til som emosjonell bagasje, og det er en vanlig del av den menneskelige opplevelsen. Å frigjøre den fangede energien til tidligere følelser kan bidra til å gjenopprette fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig velvære.

Fangede følelser er det vi tror er emosjonell bagasje, og som bæres med oss uansett hvor vi går. Det er ting som er født fra vanskelige og negative opplevelser, men det har kraften til å holde oss fast på alle områder av livet i årene som kommer.

Å slippe emosjonell bagasje er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Ved å gjennomføre en spesiell fjernhealingsmetode kan vi raskt identifisere, enkelt mobilisere og forsiktig frigjøre den negative energien. Ingen langvarige samtaler som lokker deg til å gjenoppleve fortiden. Bare en enkel prosess som mange av mine klienter sier skaper en følelse av fred og letthet.


Fangede følelser er negative emosjonelle energier som vi fortsatt bærer rundt på fra tidligere hendelser, traumer eller overgrep. Fangede følelser kan forårsake en rekke "symptomer", inkludert helserelatert så vel som i forhold, karriere eller suksess. De kan blokkere folk fra å finne ekte kjærlighet og lykke og få dem til å føle seg frakoblet eller ensomme.

Fangede følelser er laget av energi, akkurat som resten av kroppen, og de kan påvirke fysisk vev, organer og generell velvære. Innestengte følelser kan skape smerte, funksjonsfeil og muligens sykdom. I tillegg kan innestengte følelser ha en dramatisk effekt på hvordan du tenker, valgene du tar og hvordan du reagerer på hverdagens utfordringer.

Tenk på innestengte følelser som kuler av energi som kan sitte fast i kroppen. De vibrerer med forskjellige frekvenser avhengig av den spesielle følelsen. Den fangede følelsen, eller negative vibrasjoner, kan ofte påvirke den delen av kroppen der de sitter fast, men kan også forstyrre den generelle balansen og helsen.

Fangede følelser identifiseres individuelt og frigjøres én om gangen, ikke i grupper eller bunter.

Hver fanget følelsesmessig energi er viktig i livet ditt. Hver av dem har hatt en innvirkning på deg på en eller annen måte. Hver kommer fra en bestemt tid eller hendelse som ble opplevd enten av deg eller noen andre som du har arvet eller absorbert energien fra. Disse energiene påvirker oss på en rekke måter og skaper utfordringer, problemer og smerter av alle slag, både fysiske og følelsesmessige.

Uansett opprinnelse kan de absolutt ha en innvirkning på livet ditt. Det er tider når innestengte følelser kan være uutholdelige! Når betydelig smerte som dette er tilstede, kan du finne innestengte følelser i smerteområdet.

Frigjøring av innestengte følelser balanserer kroppen slik at den kan gjenvinne sine fulle helbredende evner.


Har du innestengte følelser?

Måtene vi kan tilegne oss innestengte følelser på er mange og varierte. I utgangspunktet kan alt som produserer intense urolige følelser i oss generere følelser som kan bli fanget i oss. Nedenfor er en liste over omstendigheter som kan produsere innestengte følelser.

• Tap av en kjær

• Skilsmisse eller forholdsmessige situasjoner

• Økonomisk nød

• Stress

• Abort

• Fysiske eller følelsesmessige traumer

• Fysisk eller følelsesmessig kamp

• Fysiske, psykiske, verbale eller seksuelle overgrep

• Negativt selvsnakk

• Negative oppfatninger om deg selv eller andre

• Langvarig stress

• Avslag

• Avmakt

• Fysisk sykdom

• Følelser av mindreverdighet

• Internalisering av følelser

• Forsømmelse eller forlatelse


Barn og dyr har også fangede følelser

Barn og dyr kan også ha fanget følelser, selv om de har en tendens til å ha mindre innestengte følelser å fjerne.

Når et barn har opplevd traumer, overgrep, omsorgssvikt eller forlatthet, kan innestengte følelser manifestere seg i ekstreme former, inkludert raserianfall og sinneproblemer, selvmordstanker og selvmisbruk.

Å tømme et barns fangede følelser hjelper dem i deres avgjørende utviklingsår og etterlater bagasjen slik at de ikke tar den med seg inn i voksenlivet.


Fordeler med behandlingen:

Denne typen behandling kan fjerne ubalansene som holder deg tilbake på mange områder av livet, inkludert men ikke begrenset til:

• Redusere eller eliminere kroniske smerter

• Redusere stress, redusere eller eliminer angst og depresjon

• Øke tiltrekningen av rikdom og overflod

• Øke følelsen av takknemlighet og glede

• Øke energinivået

• Uttrykke kjærlighet til de rundt deg uten barrierer

• Holde deg rolig og sentrert når følsomme situasjoner oppstår

• Optimalisere immunforsvaret ditt


Hva skjer etter å ha sluppet fri innestengte følelser?

Kroppen din vet nøyaktig hvor mange innestengte følelser den kan frigjøre og i hvilken rekkefølge den ønsker å forløse dem. Din behandler vil hjelpe deg med å finne disse svarene fra kroppen din under økten.

Mesteparten av tiden vil du oppdage at du kan identifisere og frigjøre omtrent fem til ti innestengte følelser i løpet av en tretti minutters økt. Dette er typisk, men noen ganger kan du oppleve at kroppen din bare lar deg slippe to eller tre følelser i løpet av en økt, og det er greit. Stol på kroppens visdom!

Når du har sluppet alt kroppen din kan frigjøre i en økt, vil du vanligvis miste evnen til å bli testet et øyeblikk fordi kroppen din behandler og er i en tilstand av overbelastning. Når det skjer, er du ferdig foreløpig, til neste økt generelt. Dette tar vanligvis 1-2 dager, men kan ta opptil 4 eller 5 dager for noen mennesker. Igjen vil behandleren din hjelpe deg med å finne disse svarene fra kroppen din under økten.

Hver person er forskjellig i sin prosess, fra hvor mange følelser de kan frigjøre i en økt, til hvordan de har det etterpå. Hvor mange innestengte følelser som er involvert i en sak du har, varierer også. Hele prosessen er helt tilpasset deg!


Energisk prosessering

Å slippe byrden av tung emosjonell bagasje kan av og til forårsake første symptomer på behandling. Så nervesystemet og vevet ditt må kanskje kalibreres på nytt etter å ha fjernet alle disse energiske forvrengningene. Dette kan føre til at du føler deg sliten eller emosjonell, men denne behandlingseffekten er bare midlertidig, som å trykke på tilbakestillingsknappen eller starte systemet på nytt.

Vanligvis rapporterer kundene mine om at de føler seg lettere, friere, lykkeligere, mer klarhet, mer glede, mindre smerte eller fri for smerte, mindre angst, mindre stresset, mer energisk, mer spenning for livet, bedre helse og så videre. Mange plagesymptomer forsvinner ofte helt. Dette er ganske enkelt fordi kroppen nå er fri for byrden denne følelsesmessige bagasjen har lagt på systemet deres så lenge.

Hver persons opplevelse er unik, og ofte er det nødvendig med en rekke økter for å virkelig frigjøre oss fra all den emosjonelle bagasjen vi har samlet i løpet av livet.


All behandling foregår gjennom fjernhealing, slik at klient kan slappe godt av i egne rolige omgivelser hvor de føler seg trygge.

Du kan bestille timen din her:


English version:

Emotions are literally energy in motion, so when that emotional energy is not processed through us, it can become stuck and cause physical, mental and emotional pain. When this happens, it creates disharmony or a distortion in the body's energy field.
Times of confusion, upset, overwhelm, crisis, injury, trauma or emotional intensity are all examples of times when trapped emotions can arise. Because trapped emotions are made of energy, just like the rest of the body, they can cause imbalances in physical tissue, and this can eventually lead to pain or disease. Painful emotional experiences often result in the formation of erroneous or false negative subconscious beliefs. Although these beliefs are formed to protect us from being hurt again, they can actually sabotage our efforts to move forward in our lives in the ways we want.

WE ATTRACT WHAT WE FEEL
Looking at the vibrational chart above, we can see that despair, shame, guilt, insecurity, grief, fear, jealousy and anger are all lower vibrational emotions. They wear us down and rob us of vital energy. They divert the body's energetic resources and create disturbances in our lives.
If we feel anger toward someone, that unprocessed anger can literally get stuck in our neck. Sometimes we refer to people as a "pain in the neck". We don't just feel anger, we can also feel "not good enough". When all this energy settles in an area of ​​the body, and it can be any area, it will disturb inner balance and harmony. It will feel like stress, tension, pain, emotional volatility, triggers, disconnection, anxiety, depression or any number of ways with
discomfort. By releasing this mind and its associated imbalances, the discomfort disappears and the body restores balance and inner harmony.
Our pain is a messenger that alerts us that something in our lives is out of balance. It is valuable communication, so instead of suppressing it and allowing the imbalance to continue to affect our health and well-being, we need to acknowledge the pain and understand why it is speaking to us.
We all have trapped emotions and many of them arise outside of our conscious awareness. Having trapped emotions does not mean that we are somehow volatile or deficient in our ability to manage our lives properly. On a conscious level, we can power through difficult life experiences. At a subconscious level, the difficult life experiences, including our thoughts, feelings and beliefs, have been recorded. This subconscious "programming" informs our reactions and responses to future life experiences.
By releasing trapped emotions, we can help restore balance in the body, so that physical and emotional difficulties can be resolved. The body's natural healing intelligence is able to work effectively without these energetic blockages and disturbances.

Are feelings from the past still holding you back?
The energies of trapped emotions can accumulate over a lifetime, and we can notice that it is easier to fall into resonance with emotions that are already trapped in the body. These "triggers" affect our lives and our relationships. If we are quick to anger, defensive, easily overwhelmed or anxious, we may have triggers. When we're struggling under the weight of something we can't quite define, or feel blocked, lacking clarity or purpose, it can be the raw emotional energy from the past. This is often referred to as emotional baggage, and it is a normal part of the human experience. Releasing the trapped energy of past emotions can help restore physical, mental, emotional and spiritual well-being.
Trapped feelings are what we believe to be emotional baggage, and which are carried with us wherever we go. It is something born from difficult and negative experiences, but it has the power to stick with us in all areas of life for years to come.
Letting go of emotional baggage is not as difficult as you might think. By carrying out a special distant healing method, we can quickly identify, easily mobilize and gently release the negative energy. No long-winded conversations that entice you to relive the past. Just a simple process that many of my clients say creates a sense of peace and ease.

Trapped emotions are negative emotional energies that we still carry around from past events, trauma or abuse. Trapped emotions can cause a variety of "symptoms", including health related as well as in relationships, career or success. They can block people from finding true love and happiness and make them feel disconnected or lonely.

Trapped emotions are made of energy, just like the rest of the body, and they can affect physical tissues, organs and general well-being. Trapped emotions can create pain, dysfunction and possibly illness. In addition, trapped emotions can have a dramatic effect on how you think, the choices you make and how you react to everyday challenges.
Think of trapped emotions as balls of energy that can get stuck in the body. They vibrate at different frequencies depending on the particular feeling. The trapped feeling, or negative vibrations, can often affect the part of the body where they are stuck, but can also disrupt general balance and health.
Trapped emotions are identified individually and released one at a time, not in groups or bundles.
Every trapped emotional energy is important in your life. Each of them has had an impact on you in one way or another. Each comes from a specific time or event that was experienced either by you or someone else from whom you inherited or absorbed the energy. These energies affect us in a number of ways and create challenges, problems and pain of all kinds, both physical and emotional.
Regardless of their origin, they can certainly have an impact on your life. There are times when pent up emotions can be unbearable! When significant pain like this is present, you may find trapped emotions in the area of ​​pain.
Releasing pent-up emotions balances the body so it can regain its full healing abilities.

Do you have bottled up emotions?
The ways in which we can acquire pent-up emotions are many and varied. Basically, anything that produces intense uneasy feelings in us can generate emotions that can be trapped within us. Below is a list of circumstances that can produce trapped emotions.
• Loss of a loved one
• Divorce or relationship situations
• Financial distress
• Stress
• Abortion
• Physical or emotional trauma
• Physical or emotional struggle
• Physical, psychological, verbal or sexual abuse
• Negative self-talk
• Negative perceptions about yourself or others
• Prolonged stress
• Refusal
• Powerlessness
• Physical illness
• Feelings of inferiority
• Internalization of emotions
• Neglect or abandonment

Children and animals also have trapped emotions
Children and animals can also have trapped emotions, although they tend to have less trapped emotions to release.
When a child has experienced trauma, abuse, neglect or abandonment, pent-up emotions can manifest in extreme forms, including tantrums and anger issues, suicidal thoughts and self-abuse.
Releasing a child's pent-up emotions helps them in their crucial developmental years and leaves the baggage behind so they don't carry it into adulthood.

Advantages of the treatment:
This type of treatment can remove the imbalances that are holding you back in many areas of life, including but not limited to:
• Reduce or eliminate chronic pain
• Reduce stress, reduce or eliminate anxiety and depression
• Increase the attraction of wealth and abundance
• Increase feelings of gratitude and joy
• Increase energy levels
• Express love to those around you without barriers
• Stay calm and centered when sensitive situations arise
• Optimizing your immune system

What happens after releasing pent-up emotions?
Your body knows exactly how many pent-up emotions it can release and in what order it wants to release them. Your therapist will help you find these answers from your body during the session.
Most of the time, you will find that you can identify and release about five to ten pent-up emotions in a thirty minute session. This is typical, but sometimes you may find that your body only lets you release two or three emotions during a session, and that's okay. Trust your body's wisdom!
When you have released everything your body can release in a session, you will usually lose the ability to be tested for a moment because your body is processing and in a state of overload. When that happens, you're done for now, until the next session generally. This usually takes 1-2 days, but can take up to 4 or 5 days for some people. Again, your therapist will help you find these responses from your body during the session.
Each person is different in their process, from how many emotions they can release in a session, to how they feel afterwards. How many pent-up emotions are involved in a case you have also varies. The entire process is completely tailored to you!

Energetic processing
Releasing the burden of heavy emotional baggage can sometimes cause initial symptoms of treatment. So your nervous system and tissues may need to be recalibrated after removing all these energetic distortions. This may make you feel tired or emotional, but this treatment effect is only temporary, like pressing the reset button or rebooting the system.
Typically my clients report feeling lighter, freer, happier, more clarity, more joy, less pain or pain free, less anxiety, less stressed, more energetic, more excited for life, better health and so on. Many bothersome symptoms often disappear completely. This is simply because the body is now free of the burden this emotional baggage has placed on their system for so long.
Each person's experience is unique and often it takes a series of sessions to truly free ourselves from all the emotional baggage we have accumulated over the course of our lives.

All treatment takes place through remote healing, so that the client can relax well in their own quiet surroundings where they feel safe.
You can book your appointment here:

56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page