top of page

Forløsning av forfedre karma og motta forfedrenes velsignelser

Oppdatert: 19. sep. 2022


Enten det er innprintet i ditt DNA eller holdt i de dødes uløste problemer, forfedres visdom og sår kan overføres i generasjoner.

Når du skaper hellige forbindelser med medlemmer av slekten din som har gått bort, kan du benytte deres visdom, rense ditt energifelt og deres, fra intergenerasjonssykluser av traumer som hjemsøker de levende og de døde...

Åpne deg selv for å kreve talentene og evnene som er din naturlige fødselsrett ... slik at du, din familie og fremtidige generasjoner kan leve lykkeligere, sunnere og mer tilfredsstillende liv.


I hele to uker fra og med den 06 t.o.m 25 er det en velsignet gave periode fra våre forfedre til deres etterkommere som lever på dette jordplanet. Forfedrene som forlot jorden og bodde på et annet plan, blir påkalt for å gi rikelige velsignelser. Denne to ukers perioden er veldig viktig for deg, ja for alle! Selv de opplyste yogiene og rishiene venter på denne tiden, som bare kommer en gang i året, for å få velsignelser fra sine egne forfedre. Denne tiden regnes som den viktigste krafttiden i året for å hjelpe til med å fjerne forfedres karma og få velsignelser i retur. Denne sermonien vil inkludere 14 sammenhengende dager med forfedrepåkallelser. Seremoniene faller sammen med månens avtagende syklus, som begynner på den første månen og avsluttes på den kraftige nymånen.

Det anses å være blant de viktigste tidspunktene hvert år å fjerne forfedres karma og motta deres velsignelser.


Da jeg har forsket på arv og miljø i hele 7 år med en doktorgrad på emne, tok dette meg dypere inn i denne modaliteten som preger oss mennesker så sterkt i dag, og som setter sterke hindringer for å vekke til live høyere bevissthet.


«Kroppen, sinnet og sjelen er knyttet til dine forfedre. Du har arvet din fattigdomsbevissthet fra dine forfedre - de begrensende tankene du har kommer fra dine forfedre. Det er ren genetikk."


Vi er ikke vår biologi, allikevel lever vi ut vår biologi og lærer enormt mye om våre forfedre forbindelser gjennom å velge oss en biologisk familie å lære i fra samt å forløse dette svært så tøffe familie karmaet vi har valgt å bli født inn i. Da noen av oss i tillegg er Stjernefrø, ligger det i vår oppgave å forløse familie karmaet helt i dette livet. Noe som er særdeles tøft og kun forbeholdt et Stjernefrø.

Mange av oss har helt glemt av vår oppgave og vil minne om at absolutt alle er tjent med å gi slipp på disse svært så tøffe bånd og bindingene til sine forfedre. De følger deg og er med deg generelt utover livet, allikevel kan det være en svært tung bør å bære når disse forfedrene er fulle av mange ulike karma som må forløses for at etterkommere kan bli helt fri. Disse forfedre energienes karma behøver ikke være dine, men blir direkte dine gjennom genetikken. Du behøver ikke kjenne deg igjen i noen av karmaene, allikevel blir de rett og slett biologien din. For de aller fleste er man i behov av bistand for å kunne forløse disse karma, og det er nettopp det vi kan tilby sterk healing på disse dager.

Noen ønsker kanskje kun healing på den 06, andre fra den 06-10, eller healing på alle de 14 dagene. Det er kraftfullt og vakkert og kjenne at det snur i energiene og at man åpner opp for større lykke og hell i livet når disse karma blir forløst.

Mange har takket personlig for å merke at økonomien blir forsterket, andre merker positiv forandring av helsen mens andre igjen kjenner en sterkere lykke og glede i livet. Det er altså helt avgjørende for oppstigningen vår og kunne kvitte oss med vår forfedre karma for å kunne åpne opp til nye velsignelser i livet. Velsignelsene åpenbares når man øker sin kraft etter å kvitte seg med svært mye negativitet.


Man får igjen kjenne på sterke kraftfulle gleder og positiv guddommelig kraft når våre forfedre kan få dra inn i lys og kjærlighet til et helt nytt og høyere plan enn de var på grunnet lærdom fra deg og at du velger å befri karmaet fra å gjenta seg videre. For det vil det gjøre om man ikke gjør noen krafttak for å møte karmaet og forløse disse.

Da vi har så mye undertrykt og underbevisst karma i familiene våre i dag er det også svært viktig å kunne overlate disse forløsningene til de som virkelig kan dette. Vi har med oss 16 Ayurvediske prester som er fullt utlært til å gjennomføre disse sermonier årlig, og det er med stor glede, ydmykhet og respekt at disse prestene gjennomfører disse sermonier hos oss i år også. Ønsker du å motta healing på forfedre karma og motta deres velsignelser kan du melde deg på her:


Namaste

255 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page