top of page

Oktober energien gjør det mulig å kutte bånd, bidra med selvtillit og føre oss inn i uavhengighet.


Vi er inne i siste kvartal av 2022 og energien øker med intensitet mot slutten av året. Den støtter alltid utviklingen vår hvis vi ønsker å bruke den. Mens september var mer reflektert, ser oktober oss kutte bånd og gå inn i uavhengighet med selvtillit. Dette er brennende kriger energi!

Fet, dristig og uredd! Vi er bevæpnet med ny informasjon og vi er ikke redde for å bruke den når sannheter avsløres! Vi ser resultatene av septembers innsikt og setter dem i verk. Vi har mer bevissthet og kunnskap, mer klarhet rundt relasjoner, og fremfor alt en dypere forståelse av oss selv. Denne energien er som rakettdrivstoff. Vi kan kanalisere det inn i alt vi gjør for å ta livet vårt til nye høyder. Det er en god tid til å slå ut som en leder i alt som er sant for deg. Still inn selvtillit og optimisme. Fokuser på din suverenitet i stedet for å sammenligne deg selv med andre. Konkurranse slutter å eksistere når du slår rytmen på din egen tromme. Du er urørlig, kraftfull og ansvarlig! Bruk denne dristige energien til å dykke dypt inn i følelser. Våre emosjonelle reaksjoner forteller en historie. De forteller oss hva som skjedde i fortiden vår for å provosere frem en slik reaksjon i dag. De fungerer som veivisere for fremtiden vår. Hver følelse er gyldig og sann. Vi har en tendens til å unngå negative følelser, men de er like verdifulle som positive følelser. Oktober er en brennende måned som kan gi noen intense reaksjoner. Problemer som har tatt fart over tid, kommer opp til overflaten, noen ganger eksplosivt. Det vi oppfatter som en negativ følelse kan gi oss enorm vekst. For eksempel er sinne en ubehagelig tilstand å være i, men det tjener til å tilbakestille våre verdier og grenser. Sjalusi fremhever områder av livet vårt hvor vi føler en følelse av mangel, som angriper vår egenverd. Skyldfølelse får oss til å gjøre ting annerledes og tilpasse oss samvittigheten vår. Når vi først gjenkjenner harme, gjør det oss i stand til å fokusere på tilgivelse for å bringe mer fred inn i livene våre. Å gi slipp på uønsket energi hjelper oss ikke bare følelsesmessig, men også fysisk. Plager og sykdommer er sådd fra følelsene våre. Vær nøye med følelsene og reaksjonene dine og bruk dem til å forstå historien din. Ta handling for å snu følelsene. Foreta en vårrengjøring av alle aspekter av livet. Bli kvitt rot og toksisitet. Prøv å innrette deg med positivitet og høyfrekvent livsstil. Dette inkluderer relasjoner. Det er spesielt vanskelig å gi slipp på folk som vi ikke har gjenklang med lenger. Prosessen kan være lang og smertefull. Ta en god titt på menneskene du omgir deg med. Pleier de sjelen din? Trives du fortsatt med selskapet deres, eller føler du deg forpliktet til å ha dem i livet ditt? Det kan være på tide å kutte noen forholds bånd og gi plass til folk som får deg til å føle deg bra. Det er milliarder av mennesker på kloden, og vi lever relativt korte liv. Omgi deg med folk som teller. Folk som støtter og løfter deg, som kan gi deg ærlige råd. Finn de menneskene som er snille og elsker deg for den du er. Jo mer ærlig du kan være om deg selv, jo mer vil du tiltrekke deg de rette forbindelsene inn i livet ditt. Bruk tilkoblingene dine med omhu. De er ikke en tilfeldighet. Mennesker i livet vårt hjelper oss å vokse, men det er opp til oss å gjenkjenne når vi skal gå videre. Med disse gruppe begivenheten som foregår i Oktober måned, har du muligheten til å heve deg over masse bevisstheten og i stedet koble deg til høyere guddommelig bevissthet. Mye av det vi ser på jorden er det ubevisste tette aspektet som gir næring til masse sosial tro og separasjon. Du kan absolutt sjekke ut av denne illusjonen og oppleve enhet og forbindelse til sjelen. Du lever i et hav av forskjellige energier og de er sammensatt av tankeformer, tro, meninger, vurderinger, følelser, frykt, konsepter og lag av energier som har blitt bygget over levetider av mange mindre utviklede medlemmer av denne menneskeslekten. Disse tros- og tankeformene ble deretter gitt videre til hver ny generasjon som ble født. Disse troene er ubevisst akseptert som vår egen, men reflekterer faktisk ikke dypere sannhet og kunnskap. Nå har du erfart nok til å være fullstendig klar over det gamle jeget og sammenslåingen med det nye selvet, og når dette skjer vil du oppleve smeltingen med ånden. Når vi stiger opp og våkner til mer sannhet, fortsetter vi å gå gjennom store biologiske DNA-endringer fra celle- og molekylstrukturnivåene. Enorme mengder frykt og angst kan føles inni oss i disse tider med stor oppklaring som hjelper oss å frigjøre oss fra det som alltid har gjort oss til slaver, inkludert vår akashiske avstamning og det som har holdt oss tilbake i livet så langt. Alt dette må ryddes opp og helbredes for å forberede oss på de neste kapitlene med endringer fremover. Det er en stor fjerning av gamle tankemønstre om oss selv som skaper rom for det kreative, det nye å dukke opp. De oppstigende vil nå se bevis på dette og føle seg langt mer støttet enn det de noen gang har vært så langt på denne planeten. Det er definitivt en tid for det sannferdige, autentiske og medfølende uttrykket av selvet for å reflektere de vakre endringene i verden. La det ekte og autentiske deg skinne gjennom, og det er alltid trygt for oss å være mektige på kjærlige og milde måter. Vi gjenvinner endelig vår indre kraft og går tilbake til vår opprinnelige mal. Vær klar til å motta rikelige belønninger for din utholdenhet, hardt arbeid, kjærlighet, dedikasjon og forpliktelse til det kollektive formålet. Separatismens tider for de våkne nærmer seg slutten, og vi vil stige inn i energien til enhetsbevissthet. Dette er vårt endelige mål her. Du er klar til å leve din høyeste tidslinje. Du ønsker ikke gjemme deg lenger, eller tvile på deg selv. Du har jobbet veldig hardt for denne gangen, og ettersom støvet legger seg, vil gavene begynne å avsløre seg selv ettersom store synkroniserte hendelser nå blir aktivert over hele planeten. Formørkelses sesongen begynner med nymåne solformørkelsen i den siste uken av oktober. Gjenfødsel og transformasjonsenergi øker intensiteten i måneden og vil fortsette inn i november med måneformørkelsen. Ta deg tid til å sette store intensjoner for endring. Dette er sjelens evolusjon. All denne fryktløse energien er støttende for å brenne våre gamle liv til bakken og reise seg som en føniks fra asken, hvis vi skulle ønske å ta det så langt. Grenseløs utvidelse er et spennende perspektiv. Fluiditet er viktig denne måneden. Med så mye brennende uavhengighet er det lett å bli singel og sta. Vi kan ikke skape etter beste evne hvis vi ikke er forberedt på å flyte med prosessen. Målsetting er viktig, og det er mye motivasjon for å bringe målene våre nærmere. Ved å fokusere på å nyte prosessen i stedet for selve målet kan vi finne oss selv å skape et enda bedre resultat. Ved å forbli åpen sinnet, fleksible og observante, kan vi manifestere drømmer som vi ikke engang har drømt! Dette gjør manifestasjon til en kunst snarere enn et ønske. Undersøk balansen mellom stivhet og flyt i livet ditt. Hvis du føler deg fast, spør en pålitelig venn om deres mening. Egoet ditt kan komme i veien for deg.

Arcturus Gateway-energien vil merkes fra 15.-19 Oktober, og letter stemningen og bringer oss lyskoder og nedlastinger for å endre bevisstheten vår. Dette er et flott tidspunkt å koble til disse høye frekvensene. Denne begivenheten kan bringe opplyst visdom, styrke hjerte forbindelse, intuisjon, psykiske evner og bevissthet. Arcturian energi hjelper til med å få til utviklingen av menneskeheten mens vi reiser gjennom denne overgangen. Tro og selvtillit hjelper oss å skinne. Ved å ha tro på oss selv er vi i stand til å overvinne alt livet kaster på oss. Vi er trygge på hvem vi er. Tro hjelper oss å bevege oss gjennom livet med letthet. Vi er i stand til å forbli i en mer fredelig tilstand. Tro omfavner tilknytning. Vi er alle sammenkoblet. Koble til med kildeenergi og la roen strømme inn i hjertet ditt. Du er vakker og unik. Ingen andre har dine gaver og talenter. Du er spesiell. Gå inn og søk din sannhet for å klare stormen. Gjennom denne initieringen strømmer nye utviklings koder inn og vil bli forankret. I denne transformasjons prosessen fornyes vår energetiske kropp for å kunne motta og integrere høyere vibrasjons energier. Med tilstrømning av nye krystallinske lyskoder bidrar vi til å tilpasse økende vibrasjons frekvenser, og dermed bidra til utviklingen av aktiverte DNA-lag. Som et resultat transformerer vi oss både energetisk og bevisst slik at vi kan bevege oss inn i det nye 5D-energifeltet. Det nye energetiske gitteret bærer de fjerde dimensjonale transformasjons programmene, dens informasjons koder, som gradvis absorberes i det kollektive feltet av bevissthet og energi. Tilpasning til de nye energiene endrer våre oppfatninger slik at vi kan se på et høyere nivå og fordrive illusjoner, og dermed bli mer og mer bevisst og energetisk uavhengig av påvirkningene fra kollektive menneskelige tros systemer.

For øyeblikket har bevisstheten og energi blokken til 3D-matrise låsen fortsatt en sterk effekt, og prøver å forankre oss til nivået av 3D-bevissthet, og dermed forhindre vår oppstigning til et høyere nivå. Begivenhetene som for tiden utspiller seg i verden presenterer menneskeheten for et valg, der noen trekkes til lyset og andre til lavere kraftfelt. Som et resultat driver menneskehetens to distinkte tidslinjer gradvis lenger og lenger fra hverandre, til de til slutt er fullstendig atskilt fra hverandre. Jorden oppløses når vi gradvis beveger oss inn i energifeltet til det nye 5D-lysnettet. Arcturus bærer energien til transformasjon og transcendens og setter i gang dyptgripende endringer på mange arenaer av tellurisk liv. Den åpner en kosmisk portal som oppmuntrer oss til å slutte seg til vårt Høyere Selv, for å overvinne barrierene i tid og rom, og gjenkjenne grensene for illusjonens slør. Den kosmiske begivenheten til Stjerneportalen:

til Arcturus minner oss om vår sanne natur, og oppmuntrer oss til å åpne våre hjerter, stole på Skaperens plan og koble oss på nytt med Kilden. I dag lever vi i en periode med betydelig energetisk rekalibrering, som løser opp vår gamle bevissthet, emosjonelle og energetiske programmer. Denne transformasjonen innebærer en korrigering av skjebnen når vi går ut av tidslinjen til den gamle virkeligheten og beveger oss inn i det nye bevissthetsnivået. De som ønsker å reise bølgelengden knyttet til lysfeltene til den 5D Nye Jorden, må kontrollere åndens frykt og la kjærligheten lede, og derved forberede seg på transformasjon. Vi trenger å kontrollere følelser på lavt nivå ettersom de reduserer vibrasjons nivåene våre og blokkerer hjerte feltets vidde, som er nøkkelen til vår oppstigning til den femte dimensjonen. Bli med på initierings arrangementet den 17. oktober for å integrere disse nye energiene. Påmelding under her:

Ønsker du å lære mer om denne tiden vi nå står på dørterskelen inn i, og forløse gamle programmeringer for å integrere høyere bevissthet, er kurset INDRE MAGI svært viktig for deg.

322 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page