top of page

Om covid 19 viruset og informasjon mange har lurt på.

Oppdatert: 10. mai 2020

Her er hva Iliuka forteller om viruset som har overfalt oss. Sannhetene er vel noe mer komplisert enn det vi får vite gjennom daglige nyheter..Sp.mål: Dette Coronaviruset som vi kaller det. Om man har vært angrepet og er kommet over det, er det slik at man da er blitt immun mot viruset? Kan man fortsatt være smittebærer om man er frisk eller immun ?


Ei er der så.. - Der finnes alt 5 ulike underarter der òg må inkluderes. Nogen kan være bærere av symptomer foruten selv at vites, foruten selv at nogen tid skape komplikasjoner. Således er det at alt mere at defineres lik en ubalanse i alle individers immunsystemer. Det er efter hvorledes individene har nogen kraft i sine immuner fra før. Der er alt òg påvirket av mentale prosesser, om der lever i håp, eller om der lever i tvivel. En tvivel er næring for en virus, en tro er noget der skaper en forløsning av virus. Således skal den se alt i en større sammenheng. Om den får noget sådant virus så er der forat den i utgangspunktet er disponeret gjennom svekkelser av immuner.


Hvorfor svekkes immuner?

Fordi man ei lever slik hjertet og sjelen ønsker. Tilbakeholdelser av livsenergier, skaper der lekkasjer av aurafelter og livspulser innom selvet. Således er der lettere for at være mottaker for ulike virus. Om den så ser at den først har fått en sådan virus, så kan der nøytraliseres gjennom frekvenser og ei nødvendigt med vaksinasjoner. Frekvenser er noget den kan søke gjennom naturens opplevelser. Hvorledes den sanser naturen, hvorledes den tillater at legge til hvile alt hva den fangetages av innom den materiske tilstand, så skaper den en større fredsommelig opplevelse og sanselighet for de spessifike frekvenser der heler alle symptomer; Cancer, virus, bakterium, alt hva der så er av mentale påfunn.


Du nevner 5 undergrupper av «Covid 19» Er det disse ulike undergruppene som gjør at sykdommen får så ekstremt ulik utslag innenfor forskjellige grupper?


Meget korrekt. For der er defineret lik besifrelsen 19, dog ei er der korrekt. Om den søker at «dissekrere» covid 19, så vil den se der er et mangesidig element i den ene celle. Hvorledes der så er en ansamlelse av mutasjoner av en meget gammel virus der var av langtiden under tider der var rottepester på sin jord.. Året er 1267. Hvorledes den så ser, så vil der og være så at ei søke hva er frekvensen for at destruere covid 19. Der må søkes hva er der frekvenser for at destruerer hva der tales 5-elementenes språk innom de 5 ulike bestanddeler av covid 19. For nogen individer der er bærere av andre symptomer, kan der være svekket av to av de 5 elementer. Så må der tilføres en større kraft for at oppjustere hva der tales immuniteten i de to elementer. Ei finnes der vaksinasjoner der kan gjøre sådant. Om der anvendes lik tonasjoner, chant’s, om der anvendes hva der tales tibetaniens boller, til at skape krystallenes frekvenser, så vil der være all tid den 632 Hz der er en unison helbredelsesfrekvens. Så vil der og være ut av den grunnfrekvens der må søkes i ulike høyere eller lavere frekvenser. Om den så lever i kring hva der tales 5G elementer, så er der ei noget til verdi. Der må itsolere sitt selv mot sådan eksterne pulsrasjoner for at søke at skape en større respons gjennom egenproduserede frekvenser til at møte og at kjenne hva er godt for sjelen at lytte til. Så er den kureret.


Gir 5G de samme symptomer som covid 19? – Der kan tales en ekvivalens språk, korrekt.– Og da er det en del av dette som er . . som covid 19 egntlig er en påvirkning fra 5G nettet? Ei kan der forenklet tales så, der er alt mere komplekst. Dog om den tenker nu; - den skaper - av covid 19, hadde òg en tanke bak skapelsen av 5G…Varsomt talt….Det er hemmeligt.. :-) Konu Ekatah!

06.05.2020

Ref. Mahini

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page