top of page

 

Vannfri lanolin betyr at den er helt ren og uten tilsetningsstoffer. Den kjemiske sammensetningen av vannfri lanolin er lik strukturen av lipider(fettstoffene) hos mennesker. Derfor er produktet veldig effektivt på menneskelig hud og hjelper den til å bevare fuktigheten sin uten å hindre naturlig svette- eller pusteegenskaper. I motsetning til enkelte animalske produkter, er lanolin ikke samlet på noen måte som skader sauen. Fettstoffet blir kun ekstrahert fra ull etter at det er klippet av sauen. Lanolin er det samme som ullfett og produseres i talgkjertlene hos sauen og meget likt som på oss mennesker. Fettet beskytter sauens ull og hud mot både uttørking, kulde, varme og uønskede bakterier. Dessuten beskytter den mot regn; tenke seg til hvor lenge av gangen sauen måtte gå å drasse på en ekstrem tung, våt og skitten ull dersom den ikke var «lanolin-impregnert»!

 

Bruks områder:

– Kuldekrem: Inneholder ikke vann og er derfor godt egnet som vern mot kulden på  røde barnekinn (voksne også) og hender. Lanolinen beskytter i tillegg mot varme og i tørr luft samt virker naturlig vannavisende.

– Tørr og irritert hud: Lanolin er kjent for å hjelpe ved mange hud problemer, som hud sprekker, tørr eksem hud, småsår. Lanolinen er kjent for blant annet å nytralisere urin og beskytte huden.

– Håndkrem:  Perfekt håndpleie etter du har gravd i jorden eller luket blomsterbedet. Eller om du bare rett og slett plages med tørr hud.

– Fotkrem: Kremen mykgjør hard tørr hud på føttene ekstra godt om du først tar et fotbad (gjerne med epsomsalt) og deretter fjerner mest mulig død/tørr hud med pimpestein el.lign. Deretter tørker du føttene godt, og smører de godt inn med Lanolinkremen. Ta på bomullsokker og sov med dem over natten.

Bland gjerne eteriske oljer inn i lanolinen, eller ulike leierer for å øke dens bruksområde.

 

Hva kan lanolin brukes til?

Lanolin har egenskaper som nøytraliserer ammoniakken etter bleiebruk gjennom en enkel forsåpningsprosess, derfor er den veldig populær blant småbarns foreldre. Den er også utmerket ved såre brystvorter ved amming. Hudlidelser som enkelte typer eksem, psoriasis, hudsprekker eller bare ekstra tørr hud og hud som ofte er eksponert for vann har god effekt av kremer med lanolin. Den trenger raskt inn i huden og beskytter selv om huden da føles normal og ikke lenger fet. Den har også kløestillende effekt på åreknuter ved at åreveggene blir smidigere og sirkulasjonen bedres. Dersom du har intens kløe på leggene som du ikke ser årsaken til kan dette faktisk være åreknuter. Etter barberingen beskytter den sensitiv hud og ved å tilføre ørlite i håret hjelper å samle og myke opp et frissy hår. Lanolin er spesielt fordelaktig fordi den fortsetter å absorbere fuktighet fra luften, og kan således virke som et fuktighetsbevarende middel for hud eller hår.

 

Viktig! Den lanolinen vi bruker i Divine Shop sine produkter er giftfri og har pesticid-free sertifikat.

 

 

Økologisk Lanolin 100 ml

kr160.00Preis
100 Milliliter
 • Anhydrous lanolin means that it is completely pure and without additives. The chemical composition of anhydrous lanolin is similar to the structure of lipids (fats) in humans. Therefore, the product is very effective on human skin and helps it retain its moisture without impeding natural sweating or breathing properties. Unlike some animal products, lanolin is not collected in any way that harms the sheep. The fat is only extracted from wool after it has been cut by the sheep. Lanolin is the same as wool fat and is produced in the sebaceous glands of sheep and very similar to us humans. The fat protects the sheep's wool and skin against dehydration, cold, heat, and unwanted bacteria. Also, it protects against rain; imagine how long at a time the sheep would have to drag on an extremely heavy, wet, and dirty wool if it was not "lanolin-impregnated"!

   

  Areas of use:

  - Cold cream: Does not contain water and is therefore well suited as protection against the cold on red children's cheeks (adults as well) and hands. The lanolin also protects against heat and in dry air and has a natural water-repellent effect.

  - Dry and irritated skin: Lanolin is known to help with many skin problems, such as skin cracking, dry eczema skin, small sores. Lanolin is known for, among other things, neutralizing urine and protecting the skin.

  - Hand cream: Perfect hand care after digging in the ground or weeding the flower bed. Or if you are simply bothered by dry skin.

  - Foot cream: The cream softens hard dry skin on the feet extra well if you first take a foot bath (preferably with Epsom salt) and then remove as much dead/dry skin as possible with a pumice stone or similar. Then dry your feet well and lubricate them well with the Lanolin cream. Put on cotton socks and sleep with them overnight.

  Feel free to mix essential oils into the lanolin, or different tenants to increase its use.
   

bottom of page