top of page

Solkrem 100ml airlessflaske
Spesielt beregnet på ansikt og hender, men kan selvsagt brukes over alt.

Denne solkremen blir et naturlig og riktig valg dersom du er opptatt av ekte og naturlig hudpleie som virker! Den har et fysisk solfilter som gir en beskyttelse på faktor 20. Den beskytter mot solens skadelige stråler utelukkende ved at strålene reflekteres vekk, beskytter mot UV-A og UV-B stråling og inneholder ingen kjemisk faktor. Derfor beskytter den også umiddelbart etter på føring i motsetning til de fleste solkremer med kjemisk faktor som trenger en halvtime for å virke. Passer utmerket for alle som ikke vil utsette huden sin for kunstige og skadelige eller mistenkelige stoffer. Kremen trekker reskt og godt inn uten å virke fet.

Kan også brukes av barn, men husk at små barn under 3 år helst bør skjermes for solen med tilpassede klær og være mest mulig i skyggen.

NB: Da den er laget av naturlige råvarer kan ikke flasken brukes ute i kaldt vær fordi kremen stivner såpass at det blir vanskelig å få den pumpet ut. Smør deg godt før du går ut istedet så slipper du dette problemet. Den er vannfast og sitter lenge. Dufter svakt av lavendel.

 

Økologisk solkrem SPF 20

kr 398,00Pris
 • Sunscreen 100ml airless bottle
  Specially designed for face and hands, but of course, can be used anywhere.

  This sunscreen becomes a natural and right choice if you are concerned about true and natural skincare that works! It has a physical sunscreen that provides a factor of 20. It protects against the sun's harmful rays solely by reflecting the rays away, protects against UV-A and UV-B radiation, and contains no chemical factor. Therefore, it also protects immediately after application unlike most sunscreens with a chemical factor that needs half an hour to work. Ideal for anyone who does not want to expose their skin to artificial and harmful or suspicious substances. The cream draws in quickly and well without appearing oily.

  It can also be used by children, but keep in mind that small children under 3 years should preferably be shielded from the sun with custom clothing and be in the shade as much as possible.

  NB: Since it is made from natural raw materials, the bottle cannot be used in cold weather because the cream solidifies so that it becomes difficult to get it pumped out. Lubricate yourself well before going out instead to avoid this problem. It is water-resistant and lasts a long time. Smells faintly of lavender.

  Produsent: Marit Saga
   

bottom of page