top of page

Lys språket: Divine Language er språket til Gud, rett oversatt. Denne sekvensen vil innbringe nye lyskoder inn i ditt DNA som åpner opp og "ruller ut", ditt i dag "sovende" DNA.

Denne sekvensen gir guddommelig healing til hele kroppen din. Det kan være lurt å lytte til denne hver dag i en 19 dagers periode, da kroppen trenger tid for å kunne kalibrere det gamle med det nye. Merk forskjellen dette vil utgjøre i din hverdag. Det kan være lurt å fokusere på problemet du ønsker å heale før du starter å lytte til denne sekvensen. Det være seg et kroppslige problem, mentalt eller en sak. Det kan også være fint å la sekvensen rulle og gå, på nytt og på nytt, for å få en rask og kraftfull effekt! Du vil kjenne hva som føles best for deg selv. Dette språket har blitt kanalisert til meg for å bidra i oppstignings prosessen. Divine Language håndterer de grunnleggende energiene i skapelsen og vekker til livet gammel kraft og visdom i menneskene. 

Regelmessig bruk kan gi betydelige livsendringer.

 

Divine Language

170,00krPreis
  • Light language: Divine Language is the language of God, correctly translated. This sequence will bring new light codes into your DNA that open up and "roll out", your currently "sleeping" DNA. This sequence provides divine healing to your entire body.You may want to listen to this every day for 19 days, as the body needs time to be able to calibrate the old with the new. Note the difference this will make in your everyday life. You may want to focus on the problem you want to heal before you start listening to this sequence. Be it a physical problem, mental or a case. It can also be nice to let the sequence roll over again, and again to get a quick and powerful effect! You will know what feels best for you. This language has been channeled to me to contribute to the ascension process. Divine Language handles the basic energies of creation and awakens to life ancient power and wisdom in humans.Regular use can cause significant life changes.

bottom of page