top of page

DNE meridianpunkts behandling er en helt unik behandlingsmetode for energibalansering mellom kropp, sjel og ånd. Metoden går ut på å forbinde punkter på kroppen via meridianer, etter et bestemt mønster. Dette er en eldgammel visdom fra som nå vekkes til live. Det er en universell kjærlighetsenergi, som renser ut ubalanser, harmoniserer, samt styrker kropp og sinn. Den kan brukes forebyggende og behandlende. Del 3 berører sansene i ditt basis system. Behandlingen tar ca en time å gjennomføre. 

I denne pakken mottar du:

- en telefon samtale

- 4-8 fjernbehandlinger

Du vil bli informert under hele behandlingstiden om behandlingen og det kan være lurt å melde seg inn i APPén som gjør at betalinger og informasjon kan sendes lett mellom deg og behandler.

 

DNE del 3- meridianpunkts behandling

6.800,00kr Standardpreis
2.400,00krSale-Preis
  • DNE meridian point treatment is a completely unique treatment method for energy balancing between body, soul and spirit. The method involves connecting points on the body via meridians, following a specific pattern. This is an ancient wisdom from which is now brought to life. It is a universal love energy, which cleanses imbalances, harmonizes, and strengthens body and mind. It can be used prophylactically and therapeutically. Part 3 touches the senses of your basic system. The treatment takes about an hour to complete.

    In this package you will receive:

    - a phone call

    - 4-8 distant treatments

    You will be informed during the entire treatment period about the treatment and you may want to sign up for the APP, which means that payments and information can be sent easily between you and the therapist.

bottom of page