top of page

Vårt mangosmør er av høy kvalitet, det er laget av mangoens kjerne og kommer fra Italia. Det passer for alle hud typer, spesielt godt egnet for tørr hud, sprukken sår og eksem/psoriasis hud.

Det har svært liten til ingen duft og er derfor godt egnet for bruk i ansiktet og til pleie av tørre sprukne lepper.

Mangosmør er rikt på antioksidanter og likner egentlig ganske mye på det populære sheasmøret, men forskjellen er fettsyrene og at mangosmøret inneholder høyere konsentrasjon av næringstoffer. Det inneholder høye konsentrasjoner av både A-, C- og E-vitamin som  er viktige for å restituere og vedlikeholde huden din. Det er fantastisk til ansiktet og føles lettere og mer kremete i konsistensen enn sheasmøret. Hverken shea- eller mangosmør tetter porene og er derfor helt trygge i ansikts pleie og gode alternativ mht. akne problematikk. Det sies også å dempe fine linjer i ansiktet. Til kuldekrem på kalde dager er dette naturlige og beskyttende mangosmøret et must.

Mangosmør hjelper reduksjon av arrdannelse slik som også sheasmøret kan.

Tørr hud, eksem og psoriasis

For mange er tørr og skjellete hud et stort problem. Eksem er en vanlig tilstand der huden utvikler tørre, følsomme områder som kan utvikle seg til ru, læraktige flekker, betente områder eller mørke flekker. Og den vanlige faste følgesvennen er kløe. Psoriasis er en hudlidelse der hudceller multipliserer langt raskere enn normalt, noe som gjør at huden bygges opp til ujevne røde flekker dekket av hvite flak. Hvis du opplever noen av disse forholdene, er du sannsynligvis kjent med den daglige irritasjonen av kløe. Det er her mangosmørt kan være til hjelp. Det har bemerkelsesverdige antiinflammatoriske egenskaper som kan bidra til å berolige tørre flekker samtidig som den gir huden de essensielle næringsstoffer den trenger for å heles. Den legger seg som et tynt beskyttende lag uten at huden blir fet eller blank.

Sår og sprukken hud

Super pleie til sår og sprukken hud siden det har sårhelende egenskaper, som hånd og fotkrem m.m.

Hårpleie:

Ved tørt hår, kan du massere inn litt i hårtuppene mens de fortsatt er fuktige etter hårvasken. Det han også brukes som behandling av tørr kløende hodebunn (evt over natten) før hårvask.

Insektstikk/bitt:

Mangosmør blir også ofte brukt som kløestillende middel på insektstikk og kløende bitt.

Vårt produkt inneholder kun 100% rent og kaldrørt mangosmør.
INCI: Mangifera indica Seed Butter.

60ml

 

Our mango butter is of high quality, it is made from the core of the mango and comes from Italy. It is suitable for all skin types, especially suitable for dry skin, cracked wounds, and eczema/psoriasis skin.

It has very little to no scent and is therefore well suited for use on the face and for the care of dry cracked lips.

Mangos butter is rich in antioxidants and is quite similar to the popular shea butter, but the difference is the fatty acids and the fact that the mango butter contains a higher concentration of nutrients. It contains high concentrations of both Vitamin A, C, and E which are important for restoring and maintaining your skin. It's fantastic on the face and feels lighter and creamier in texture than the shea butter. Neither shea nor mango butter seals the pores and is therefore perfectly safe in facial care and good alternatives. acne problems. It is also said to dampen fine lines on the face. For cold days on cold days, this natural and protective mango butter is a must.

Mango butter helps reduce scarring, as can shea butter.

Dry skin, eczema, and psoriasis

For many, dry and scaly skin is a major problem. Eczema is a common condition in which the skin develops dry, sensitive areas that can develop into rough, leathery patches, inflamed areas, or dark spots. And the usual regular companion is itching. Psoriasis is a skin disorder where skin cells multiply far faster than normal, causing the skin to build up to uneven red spots covered by white flakes. If you experience any of these conditions, you are probably familiar with the daily irritation of itching. This is where mango butter can be helpful. It has remarkable anti-inflammatory properties that can help soothe dry patches while providing the skin with the essential nutrients it needs to heal. It coats as a thin protective layer without leaving the skin oily or glossy.

Wounds and cracked skin

Super care for wounds and cracked skin since it has wound healing properties, such as hand and foot cream etc.

Hair Care:

For dry hair, you can massage a little into the hair tips while still moisturizing after the hair wash. It is also used to treat dry itchy scalp (possibly overnight) before hair washing.

Insect stings/bites:

Mango butter is also often used as an anti-itch on insect bites and itchy bites.

Our product contains only 100% pure and cold stirred mango butter.
INCI: Mangifera indica Seed Butter. Produsent: Madar corporation Limited 

60ml

Mango krem

kr 279,00Pris
    bottom of page