top of page

100 % rene eteriske økologiske oljer som sprer deilig julestemning i huset, 10 ml.

Denne juleblandingen er vår egen komposisjon. Flasken inneholder rene økologiske oljer og gir en følelse av jul og høytid. -Appelsiner med nellikspiker, pepperkaker, julegrøt med kanel, gløgg, rengjøring, forventning og juletre. Rett og slett julestemning og hygge.

Julestemning er veldig god i difuser / oljelampe.

Du kan også dryppe noen dråper i en liten skål/bolle med grovt salt og ha stående på kjøkkenet, rør rundt av og til for å aktivere duften litt ekstra.

Noen få dråper i vaskebøtten gjør gulvene skinnende og gir en deilig juleduft. Vi anbefaler å blande oljen i litt såpe for lettere å fordele oljen i vaskevannet. Vær oppmerksom på at eteriske oljer kan skade treverkets finish dersom det brukes for store mengder. 3-5 dråper pr bøtte holder fint.

Oljene i denne blandingen er også meget gode for desinfeksjon på kjøkkenet og overflater generelt i perioder med behov for ekstra renslighet. Bruk 8 dråper til en dl vann i for eksempel en sprayflaske, husk å riste godt før bruk.

Innhold:

100 % ren eterisk økologisk olje av Frankincense Serrata, Indisk. 100% eterisk økologisk olje av Appelsin , 100 % ren eterisk økologisk olje av Nellik. 100 % ren eterisk økologisk olje av Furunål, skotsk. 100 % ren eterisk økologisk olje av Rosmarin. 100 % ren eterisk økologisk olje av Kanelbark.

INCI:

Boswellia Serrata Oil, organic. Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, organic. Syzygium aromaticum, organic. Pinus Sylvestris Leaf Extract, organic. Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Oil, organic. Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, organic.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn. Kun til utvortes bruk.

10 ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Julestemning 10 ml

kr 200,00Pris
 • 100% pure essential organic oils that spread a lovely Christmas atmosphere in the house, 10 ml.

  This Christmas mix is ​​our composition. The bottle contains pure organic oils and gives a feeling of Christmas and holidays. -Oranges with cloves, gingerbread, Christmas porridge with cinnamon, mulled wine, cleaning, anticipation, and Christmas tree. Simply Christmas atmosphere and fun.
  Christmas atmosphere is very good in diffuser/oil lamp.
  You can also drip a few drops in a small bowl/bowl with coarse salt and have left in the kitchen, stirring occasionally to activate the scent a little extra.
  A few drops in the washbasin make the floors shiny and give a delicious Christmas scent. We recommend mixing the oil in a little soap to make it easier to distribute the oil in the washing water. Be aware that essential oils can damage the finish of the wood if used in large quantities. 3-5 drops per bucket holds up well.

  The oils in this mixture are also very good for disinfection in the kitchen and surfaces in general during periods of need for extra cleanliness. Use 8 drops for a dl of water in, for example, a spray bottle, remember to shake well before use.

  Contents:
  100% pure essential organic oil by Frankincense Serrata, Indian. 100% essential organic oil of Orange, 100% pure essential organic oil of Carnation. 100% pure essential organic oil from Furunål, Scottish. 100% pure essential organic oil of Rosemary. 100% pure essential organic oil of Cinnamon bark.

  INCI:
  Boswellia Serrata Oil, organic. Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, organic. Syzygium aromaticum, organic. Pinus Sylvestris Leaf Extract, organic. Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Oil, organic. Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, organic.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children. For external use only.

  10 ml glass bottle with a standard recessed drop counter.


  General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils. Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page