top of page

100 % ren eterisk olje av rosmarin, økologisk.

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Note: Mellom

Duft: Skarp, klar, frisk kamferaktig

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Fet hud/hår, spesielt stimulerende for hodebunn, tonende, akne og eksem.

Tradisjonelt stemnings bruk: Klarnende, konsentrasjonsfremmende, stimulerende.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Muskler og ledd, reumatisme, tett nese, hodepine. Sies å være en anti-altzheimer/demens olje.

NB! Unngå ved graviditet og ved epilepsi.

Deler av planten som er brukt: Blad, stengel og blomstertopper.

Plantens opprinnelsesland: Tunisia

INCI:  Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Oil

Hovedtrekk: Konsentrasjon.

Passer godt sammen med: Lavendel, basillikum, Cedertre, Frankincense, Geranium, Grapefrukt, Sitrongress, Mandarin, Peppermynte.

Produksjonsmetode: Fremstillt ved vanndampdestillering av blomsterknopper.

Innhold av de 26 stoffer: Geraniol, Limonene og linalol

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

 

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

 

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

 

Organisk essensielle oljer av Rosmarin 10 ml

184,00krPris
 • 100% pure essential oil of rosemary, organic. Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty free.

  Note: Medium Scent: Sharp, clear, fresh camphor-like Traditional use in skin care / care: Oily skin / hair, especially stimulating for scalp, toning, acne and eczema.

  Traditional mood use: Clarifying, concentration-promoting, stimulating. Traditional physical properties: Muscles and joints, rheumatism, stuffy nose, headache. Said to be an anti-Alzheimer's / dementia oil.

  NB! Avoid in pregnancy and in epilepsy. Parts of the plant used: Leaf, stem and flower tops. Country of origin of the plant: Tunisia INCI: Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Oil Main features: Concentration. Goes well with: Lavender, Basil, Cedar, Frankincense, Geranium, Grapefruit, Lemongrass, Mandarin, Peppermint. Production method: Produced by steam distillation of flower buds. Content of the 26 substances: Geraniol, Limonene and linalol Storage: Dark and cool, out of reach of children.

  10ml glass bottle with standard recessed drop counter. General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. In fact, drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.

bottom of page