top of page

Med denne meditasjonen har du mulighet å åpne opp for din 5 dimensjons bevissthet som ligger i dvale i deg. Gjennom å ta denne meditasjonen hver dag i minimum 19 dager, vil du kunne innhente større deler av din bevissthet som du ikke har fått tilgang til tidligere, samtidig åpne opp for større kommunikasjon mellom høyre og venstre hjerne halvdel. Din tilknytning mellom ditt hjerte og sinn vil kunne åpne seg helt opp og du vil få større kommunikasjon med større deler av selvet. Pinjalen vil kunne utvide seg og renses, og din intuisjon vil øke betraktelig. 

Åpne din 5D bevissthet

kr199.00Prix
  • With this meditation, you have the opportunity to open up your 5 dimensional consciousness that lies dormant within you. By doing this meditation every day for a minimum of 19 days, you will be able to obtain larger parts of your consciousness that you have not been able to access before, at the same time opening up greater communication between the right and left brain halves. Your connection between your heart and mind will be able to open up completely and you will have greater communication with larger parts of yourself. The pineal gland will be able to expand and cleanse, and your intuition will increase considerably.

bottom of page