top of page

Vi har ALLE tilgang til penge energien, men på bakgrunn av at vi ikke tror vi har det, vil vi ikke kunne koble oss til pengekraften. I dette programmet vil du kunne få åpne opp for denne kraften og integrere den i eget energi system.

 

Inkudert i programmet mottar du ulike verktøy til hjelp ved siden av å motta healing fra meg og mine unike guider. Du vil automatisk få tilsendt ulike dags temaer slik at du får mulighet å følge med på dagens healing gjennom disse 17 dagene, og ta i bruk verktøy i lag med healingene.

Husk at du er alltid selv ansvarlig for eget liv og utvikling.

 

VERKTØY:

- symbol

- meditasjoner

- affirmasjoner

- energi teknikker

NB! Programmet fungerer uansett valg av verktøy, da de kun er til som en forsterkning.

 

Healingen foregår hver dag i 60 minutter, og du bestemmer selv når på døgnet du ønsker å ta imot denne healingen. Du trenger ikke formidle til meg når på døgnet du ønsker å ta imot, kun si ifra inni deg at nå er jeg klar til å ta imot healingen.

Healingen er programert i henhold til temaet, og hver og en vil motta til det høyeste beste for en selv. Straks programmet er betalt, vil du kunne kjenne at energiene setter i gang med å arbeide i deg i henhold til dette temaet.

Du kan gjerne kjøpe programmet og vente i noen dager om det skulle være slik at du ikke får startet samme dag. Det har ingenting å si for selve virkningen!

NB! Om du har behov for pause i programmet, anbefales det å ikke avbryte programmet for mange ganger. Et par ganger gjennom noen dager, har ingen ødeleggende virkning.

 

Økonomisk velstand.

kr 6 888,00 Prix original
kr 4 888,00Prix promotionnel
 • We ALL have access to the money energy. On the basis that we do not think we have it, we will not be able to connect to the power of money. In this program, you will be able to open up to this power and integrate the money energy into your very own energy system.


  Included in the program you will receive various tools to help in addition to receiving healing from me and my unique guides. You will automatically receive different day themes on mail so that you get the opportunity to follow the 17 days, and to use tools in conjunction with the healings.

  Remember that you are always responsible for your own life and development.

  TOOL:

  - symbol

  - meditations

  - affirmations

  - energy techniques

   

  NB! The program works regardless of the choice of tools, as they are only available as a reinforcement.

  The healing takes place every day for 60 minutes, and you decide when in the day you want to receive this healing. You do not need to communicate to me when in the day you want to receive, just say inside you that now I am ready to receive the healing.

  The healing is programmed according to the theme, and each one will receive the highest good for oneself. Once the program is paid for, you will be able to feel that the energies begin to work in you according to this theme.

  You can buy the program and wait for a few days if you do not get started the same day. It has nothing to say about the actual effect!

  NB! If you need a break in the program, it is recommended not to interrupt the program too many times. A few times over a few days has no devastating effect.
   

 • Dette var nytt og veldig spennende! Først under healingen fikk jeg sterkt behov for å prate med moren min. Hun hadde jeg egentlig et dårlig forhold til. Etter noen dager ble magesmertene jeg har hatt i 32 år brått borte? Senere gikk det bedre med knærne som virket mykere og etter noen dager ble smerter i høyre kne mindre og ila 10 dager var alle smerter helt borte vekk. Men hva har det med penger å gjøre tro? Det var akkurat som om et sterkt press inni meg ble borte og jeg følte meg mer glad i penger enn trist av penger. Ikke noe veldig sterke saker men jeg betalte regningene med glede? En måned etter healingen ble sjefen min syk og jeg mistet jobben? Har egentlig ikke trivdes så godt i arbeidet mitt og jeg ble hjemmeværende pappa. Helt merkelig. Etter to måneder ble jeg kontaktet av skolen til ungene og de lurte på om jeg ville holde data kurs? Nå er jeg selvstendig næringsdrivende og underviser. Stortrives:-) Inntektene er faktisk mer enn fordoblet og jeg har i tillegg mer tid. Det føles mindre stressende og barna mine merker stor forskjell på pappaen sin. Det føles godt. Om dette har med de 17 dagene å gjøre tror jeg på, for jeg hadde aldri tørt å bli selvstendig næringdrivende uten denne "pushen". For det var akkurat det som jeg følte, at jeg ble dyttet ut i noe større. Håper andre får like god nytte av denne behandlingen som meg. Takk for at du hjelper mennesker:-)

  This was new and very exciting! Only during the healing did I have a strong need to talk to my mother. I had a bad relationship with her. After a few days, the stomach pain I have had for 32 years suddenly disappeared? Later it went better with the knees which seemed softer and after a few days the pain in the right knee became less and in 10 days all the pain was completely gone. But what does money have to do with faith? It was just as if a strong pressure inside me was gone and I felt more fond of money than sad of money. Not a very strong case but I paid the bills with pleasure? One month after the healing, my boss got sick and I lost my job? Have not enjoyed my work so much and I became a stay-at-home dad. Strange. After two months I was contacted by the school of the kids and they wondered if I would hold a computer course? Now I am self-employed and a teacher. Thrives :-) The income is more than doubled and I also have more time. It feels less stressful and my children notice a big difference in their dad. It feels good. I believe in whether this has anything to do with the 17 days because I would never have dared to become self-employed without this "push". Because that was exactly what I felt, that I was pushed into something bigger. Hope others benefit as much from this treatment as I do. Thank you for helping people :-)

  -Tore  Sand -

  _________________________

  Hei, jeg fant denne artikkelen på Facebook og tenkte at dette ville jeg prøve. Hadde ikke trua! Ble veldig varm og god i kroppen de første dagene og kjente at det skjedde en forandring egentlig, selv om jeg ikke var forberedt på det. Noen dager senere tok min onkel kontakt og sa han ville kjøpe traktoren min som jeg har hatt i over 11 år stående på gården. Helt utrolig, jeg ble faktisk 130 000 kroner rikere på få dager? Kan jo være flaks, men har ikke hatt det før. Det skjedde noe morsomt på slutten av healingen og det var at jeg ble forelsket i en dame. Nå ca 1 år etter healingen flytter vi i lag og kjøper ut gammel´n fra garden:-) 

  Hi, I found this article on Facebook and thought I would give this a try. Did not believe in this though! At the beginning of the treatment, I became very warm and good in the body the first few days and felt that there was a change really, even though I was not prepared for it. A few days later my uncle got in touch and said he wanted to buy my tractor which I have had for over 11 years standing on the farm. Amazing, I got 130,000 kroner richer in a few days? Might be luck, but have not had it before. Something funny happened at the end of the healing and it was that I fell in love with a lady. Now about 1 year after the healing we move in together and take over the old farm of father :-)

  - Kim - 

bottom of page