top of page

Arganolje, økologisk 50ml

Denne kjempepopulære og effektive oljen har opprinnelse nesten utelukkende fra et lite område av den sørvestlige regionen av Marokko. I århundrer har beboerne i dette området nytt godt av de “mirakuløse” effektene av argan olje for pleie av hud, hår og negler.

 

HUDPLEIE Arganolje kan bidra til å redusere rynker og virker mykgjørende på huden. Super til strekkmerker og hudens elastisitet. Da oljen stimulerer blodsirkulasjonen, får du fin glød og en sunn hud ved å massere forsiktig en liten mengde i ansiktet. Regenerering av huden ved revitalisere cellefunksjoner som hindrer tidlig aldring grunnet solpåvirkning, forurensing, stress, røyking, etc. Tilfør fuktighetskremen din et par dråper, bruk som serum rundt øynene, bruk den på ansiktssvampen som renseolje etc. etc…

 

HÅND- OG NEGLEPLEIE Masser oljen godt inn i neglrota og negl. Oljen trekker inn raskt, virker bløtgjørende og rensende. Den øker fleksibiliteten i neglen slik at muligheten for at neglene brekker eller sprekker reduseres. Du kan også bruke en blanding av like deler sitronsaft og arganolje til å dyppe neglene i. Om du gjør dette i ca 15 minutter en gang per uke vil du styrke og beskytte neglene vesentlig.

 

HÅR OG HODEBUNN Kun 1 til 2 dråper Argan jevner ut krusete og frizzi hår. Flisete tupper kan unngås ved hjelp av argan olje og skadet hår kan re-vitaliseres. Oljen gir en fantastsk flott glans til kjedelig hår. Den hindrer ikke bare skade på håret som  følge av styling og vær og vind, men forbedrer også elastisiteten og reduserer hårtap som skyldes brekkasje. Har du tørt hår kan du ta noen dråper (2-4?) i håndflatene(prøv deg frem mht. mengde) og forsyne tuppene mens håret er fuktig etter hårvask. Gre deretter forsiktig gjennom håret og style som vanlig. Beskytter da også ved bruk av føner/glattetang. Tilfør også gjerne noen dråper i shampo eller i din balsam for ekstra effekt!! Nb: Enkelte hevder at argan olje ikke er like ideelt for lysbleket hår da det i enkelte tilfeller kan påvirke fargen noe over tid. Er du redd for dette er Jojobaojen vår perfekt til alle hårfarger.

 

GJØR FØLGENDE ved tørr/irritert eller kløende hodebunn: Masser oljen godt inn i hår og hodebunn (i tørt hår, ikke fuktig). Dekk håret med plast(badehette?) og/eller håndkle. La virke i 15 – 30 minutter – gjerne over natten. Deretter er det viktig at du masserer godt inn i det tørre håret en mild sjampo uten innhold av Sodium Laureth Sulphate og Sodium Lauryl Sulphat. Skyll så ekstra godt ut med vann. Oljen gjør håret skinnende blankt, sunt og livfullt mens hodebunnen vil slutte å klø og flasse. Regelmessig massasje av hår og hårbunn virker stimulerende og rensende. Næringsmiddelkvaliteten gjør at du også fint kan bruke den på salaten!

INCI: Argana Spinosa.

Meget drøy i bruk, så denne er en god investering!

Arganolje

208,00krPrix
 • Argan oil, organic 50ml

  This hugely popular and effective oil originates almost exclusively from a small area of ​​the southwestern region of Morocco. For centuries, residents of this area have benefited from the "miraculous" effects of argan oil on skin, hair, and nail care.

   

  SKINCARE Argan oil can help reduce wrinkles and has a softening effect on the skin. Super for stretch marks and skin elasticity. As the oil stimulates blood circulation, you get a nice glow and healthy skin by gently massaging a small amount on the face. Regeneration of the skin by revitalizing cell functions that prevent premature aging due to sun exposure, pollution, stress, smoking, etc. Apply your moisturizer a few drops, use it as a serum around the eyes, use it on the facial sponge as a cleansing oil, etc., etc…

   

  HAND AND NAIL CARE Massage the oil well into the nail root and nail. The oil absorbs quickly, has a softening and cleansing effect. It increases the flexibility of the nail so that the possibility of the nail breaking or cracking is reduced. You can also use a mixture of equal parts lemon juice and argan oil to dip your nails in. If you do this for about 15 minutes once a week, you will strengthen and protect your nails significantly.

   

  HAIR AND SCALE Only 1 to 2 drops of Argan evens out frizzy hair. Split ends can be avoided with the help of argan oil and damaged hair can be revitalized. The oil gives a fantastically beautiful shine to dull hair. It not only prevents damage to the hair due to styling and weather and wind but also improves elasticity and reduces hair loss due to breakage. If you have dry hair, you can take a few drops (2-4?) In the palms (try your hand at the amount) and supply the tips while the hair is damp after washing hair. Then comb gently through the hair and style as usual. Protects then also when using a hair dryer/straightener. Feel free to add a few drops in shampoo or your conditioner for extra effect !! NB: Some people claim that argan oil is not as ideal for light-bleached hair as in some cases it can affect the color somewhat over time. If you are afraid of this, our Jojobaojen is perfect for all hair colors.
  DO THE FOLLOWING FOR dry/irritated or itchy scalp: Massage the oil well into the hair and scalp (in dry hair, not damp). Cover your hair with plastic (bathing cap?) And/or towel. Leave on for 15-30 minutes - preferably overnight. Then you must massage well into the dry hair a mild shampoo without the content of Sodium Laureth Sulphate and Sodium Lauryl Sulphate. Then rinse extra well with water. The oil makes the hair shiny, healthy, and vibrant while the scalp will stop itching and flaking. Regular massage of hair and scalp has a stimulating and cleansing effect. The food quality means that you can also use it on the salad!

  INCI: Argana Spinosa.

  Very expensive to use, so this is a good investment!

bottom of page