top of page

Krystallen er i størrelse 5-8 cm

i lengde og ca 1-2 cm i bredde.

En kraftig "data" hvor man før i tiden kodet inn kraft i krystallen. Fra Atlantis tid ble krystaller mye brukt til nettopp å kode inn energi. Mine minner fra den tiden gjør det mulig for meg å fortsette denne unike programmering. 

 

Denne krystallen vil du motta ferdig programmert med koder som vil bidra sterkt i oppstigningen. Vi er i behov av å åpne opp for vårt høyeste potensial og ved hjelp av krystallen vil du kunne motta vibrasjoner som "vekker" deg. 5D Kristusenergi er en av disse vibrasjonene som i denne krystallen vil kunne bidra DNA aktiveringene vi er i behov av under oppstignings prosessen.

 

Et kraftig verktøy som når du har den med deg vil bidra til å gi deg disse høye frekvenser som vi nå trenger som støtte for kroppens omprogrameringer i denne oppstignings tid. Vi er i behov av å fri oss fra negativ karma og denne krystallen hjelper deg med å frigjøre frykt, mørke og negativitet gjennom aktiveringen av kroppens DNA. 

 

Husk å rens krystallen i vann når du mottar den eller la den ligge ute på bakken i sollys noen timer. Denne krystallen er programert kun for deg, så det er viktig at du ikke deler denne med noen. 

 

NB! Da alle har eget ansvar i å ivareta seg selv, er dette kun et supplement som vil være med å bidra i din prosess. 

Krystall

kr699.00Prix
 • Husk å rens krystallen i vann når du mottar den eller la den ligge ute på bakken i sollys noen timer. Du kan også legge krystallen i litt havsalt en time eller to. 

  Det er svært viktig at krystallen renses gjevnlig, da krystaller trekker til seg energier fra overdenen.

 • The crystal is in the size of 5-8 cm, in length and about 1-2 cm in width.

  A powerful "data" where in the past power was encoded in the crystal. From the time of Atlantis, crystals were widely used to encode energy. My memories of that time allow me to continue this unique programming.

  You will receive this crystal pre-programmed with codes that will contribute greatly to the ascent. We need to open up to our highest potential and with the help of the crystal you will be able to receive vibrations that "wake you up". 5D Christ energy is one of these vibrations that in this crystal will be able to contribute the DNA activations we need during the ascension process.

  A powerful tool that when you have it with you will help to give you these high frequencies that we now need to support the body's reprogramming during this ascension time. We need to free ourselves from negative karma and this crystal helps you to release fear, darkness, and negativity through the activation of the body's DNA.

  Remember to clean the crystal in the water when you receive it or leave it on the ground in sunlight for a few hours. This crystal is programmed only for you, so it is important that you do not share it with anyone.

  NB! As everyone has their own responsibility in taking care of themselves, this is only a supplement that will contribute to your process.
   

bottom of page