top of page

Du vil motta 7 meditasjoner tilsendt som MP3 filer etter at du har betalt.

Denne meditasjons Cdèn ble til etter at jeg selv hadde behov for å komme i kontakt med hele meg, kilden, Moder Jord og alle våre guddommelige guider, engler og mestre som alltid er tilstede for oss når vi går inn og ønsker å arbeide med oss selv til det høyeste beste.

Jeg bruker disse meditasjonene nesten hver dag, de åpner opp for større deler i meg selv til lærdom og gavn for min utvikling. Meditasjonene blir aldri de samme uansett hvor mange ganger vi velger å ta de. Dette fordi du utvikler deg hele tiden og guidene som veileder deg vil alltid vise deg noe nytt når du tar meditasjone.

GOD MEDITASJON!

 

Meditasjonene i albumet: Divine LOVE - er beskyttet av Åndsverkloven §1-118 hvor Ingunn Ripe eier alle rettighetene. Dvs at det er forbudt å kopiere, selge eller distribuere denne varen.

Meditasjons CD

499,00krPrix
 • You will receive seven meditations sent as MP3 files after you have paid.

  I created this Meditation Cd after I needed to get in touch with all of me, the source, Mother Earth, and all our divine guides, angels, and masters who are always present for us when we go in and want to work with ourselves the highest best.

  I use these meditations almost every day; they open up more significant parts of myself for learning and benefit my development. However, the meditations are never the same, no matter how often we choose to take them. You are constantly evolving, and the guides who guide you will always show you something new when you meditate.

  GOOD MEDITATION!

   

  The meditations in the album: Divine LOVE - are protected by the Copyright Act §1-118, where Ingunn Ripe owns all the rights. It is forbidden to copy, sell or distribute this item.
   

bottom of page