top of page

Meditasjon som øker din bevissthet

Hei og hjertelig velkommen alle dere som søker oppvåkning til glede og berikelser. Jeg har mang en gang blitt spurt om jeg har en meditasjon hvor man ikke trenger å tenke så mye mens man lytter, og samtidig bidrar til oppvåkning i bevissthet. Under er den meditasjon jeg virkelig kan anbefale og jeg husker første gang Anna Jones ga den til meg på en CD hun selv hadde brent, og jeg kjente på en sterkt tilhørighet og glede under hele meditasjonen. Denne har utviklet meg opp gjennom årene, og da jeg er selvlært i alt jeg holder på med som healer og medium, gir denne meditasjonen meg masser av visdom og ny bevissthet hver gang jeg lytter til den. Tidligere hørte jeg på den hver dag, og den var uvurderlig i min oppvåkning.

Aum Mani Padme Hum

Aum mani padme hum’ er et mantra med fire symboler, seks stavelser fra tibetansk buddhisme. Betraktet som Buddhas mantra, som sies at denne kraftige påkallelsen inneholder essensen av alle buddhistiske læresetninger.

Siden det ikke er noen direkte norsk oversettelse for denne frasen, har betydningen på norsk blitt tolket på forskjellige måter, og mantraet brukes ofte av vestlige utøvere som en lydsekvens hvis åndelige fordel går langt utover tolkningen av selve ordene som brukes i mantraet. Men å forstå betydningen av både symbolene og lydene i dette mantraet kan hjelpe oss med å utvikle oss selv og heve vår bevissthet.

‘aum mani padme hum’-mantraet står for universell medfølende visdom og metode brukt på omgivelsenes makrokosmos gjennom selvets mikrokosmos. Det er en matrise på fire; et sett med symboler som gjenspeiler integreringen av dualitet og polaritet - det universelle og individuelle, gjennom og inn i hverandre, som metafysiske speil. Kraften til 'aum mani padme hum' sies å bli aktivert av et femte element, shri eller hri, som refererer til selve guddommeligheten.

matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg

Aum Mani Padme Hum

- en meditasjon til oppvåkning 

Tibetan Healing Sounds: Removes all negative energy & Cleans the Aura and Space (2 hours)

hasan-almasi-nKNm_75lH4g-unsplash Copy.j


Aum' (også stavet 'Om') refererer til bevissthet i dens fire tilstander, og spesifikt i dette mantraet symboliserer det det universelle makrokosmos. ‘Mani’ betyr juvel og står for juvelen som er det medfølende vesenet. Innenfor mani er de tre juvelene som er Buddha, Dharma (buddhistisk lære), og de rundt som forstår Dharma. Sammen lager de den fjerde juvelen av integrering kalt vajra. "Padme" betyr lotusblomst (symbolisert med fire blader) og i dette mantraet symboliserer metoden og inneholder fire aspekter, yantra (filosofi), mantra (lyd), mudra (fysisk posisjonering) og tantra (integrasjon). 'Hum' representerer forestillingen om behag eller takknemlighet, så vel som mikrokosmos og integrasjon. Den inneholder fire (og noen ganger fem) deler; jord, luft, vann, ild (og eteriske) elementer og representerer de fem formene for bevissthet og de fire grunnlagene for oppmerksomhet.


Om er det uendelige, men hum er det uendelige i det endelige, det evige i det timelige, det tidløse i øyeblikket, det ubetingede i det betingede, det formløse som grunnlag for all form, det transcendentale i det flyktige: det er visdommen av det store speilet, som reflekterer tomrommet like mye som gjenstandene, og avslører "tomheten" i ting like mye som tingene i "tomheten". Å se ting som deler, som ufullstendige elementer, er en lavere analytisk kunnskap. Det Absolutte er overalt; den må sees og finnes overalt.» ~ Lama Anagarika Govinda, grunnlaget for tibetansk mystikk.
Lyden av aum brukt i begynnelsen av meditasjoner og mantraer inneholder også fire deler. Det er kjent som den upåvirkede lyden, lyden av det himmelske riket - lyden som bare er. Det er A-, U- og M-lyder i uttalen, og den fjerde lyden, det uuttalte aspektet, er lyden av stillhet.Aum-symbolet (bildet) viser fire hoveddeler i sine fire kurver, som representerer fire forskjellige tilstander eller bevissthetsnivåer. Den fjerde og topptilstanden - å være bak sløret - er symbolisert som punktet eller prikken over den fjerde kurven.
(Se bildet)
Bevissthetstilstandene som kommuniseres i aum inkluderer våken tilstand og drømmetilstand, som er de to første polaritetene, representert av de nedre kurvene. Dette er de to hovedaspektene ved bevissthet folk generelt går gjennom på en daglig basis. Den tredje tilstanden, representert ved den enkle kurven over de to nederste større og mer komplekse kurvene, er den dype søvntilstanden, som er beslektet med å være i en meditativ tilstand. Den fjerde bevissthetstilstanden representert i aum, den mest utviklede og distinkte tilstanden i dette settet på fire, er dyp oppvåkning, kjent som sannhetspunktet bak illusjonens slør. Det er representert av det enkle, men tydelige merket helt øverst, over de andre tilstander. Det er den øverste tilstanden som er vanskelig om ikke umulig å beskrive, enn si oppnå.


"Betydningen av de seks stavelsene er stor og enorm ... de seks stavelsene, om mani padme hum, betyr at du, i avhengighet av praktiseringen av en vei som er en udelelig forening av metode og visdom, kan forvandle din urene kropp, tale , og sinn inn i den rene opphøyde kropp, tale og sinn til en Buddha.» —H.H. Tenzin Gyatso, 14. Dalai Lama

Som dere kanskje forstår er dette en meditasjon du virkelig kan utvikle din bevissthet med. Om du velger å lytte til denne meditasjonen en hel uke, vil du merke store endringer i deg. God meditasjon! 

IMG-7175.jpg

Disse fire bevissthetstilstandene er representert som polaritetens dualitet; den bevisste, ubevisste, underbevisste og øverste bevissthet. Imidlertid anerkjenner dypere filosofi også tre overgangsstadier, ett mellom hvert av de fire stadiene, som tilsvarer syv stadier totalt: de fire hovedtilstandene av bevissthet, og tre mer subtile overgangstilstander.

Det hinduistiske konseptet Turiya forholder seg til de fire bevissthetstilstandene symbolisert i aum. Turiya foreslår at de tre første tilstandene er deler av, og føringen til, den fjerde tilstanden - den øverste bevissthetstilstanden, tilstanden av lykke. Det meste av Turiya-filosofien peker på den fjerde tilstanden som bevissthetens høydepunkt, men Turiya, selve aumen og mantraet 'aum mani padme hum' inneholder hver aspekter som reflekterer ideen om at den fjerde tilstanden består av de tre første delene, og reflekterer en utviklingsprosess - en integrasjonsprosess.

De fire delene til aum - den visuelle skildringen av aum, lyden av aum, bevissthetsfilosofien bak, og Turiya, integreringen av de tre - reflekterer matrisen av fire. Dessuten er hver av de fire delene matriser for seg selv, skjæringspunktene mellom dualitet og polaritet.

Aum er basert på fire deler og reflekterer dualiteten til polaritet i sin utdyping av menneskelig bevissthet. Aum begynner som en fysisk avledet idé, så vel som en gudfryktig, med forestillingen om at den representerer lyden av skapelsen av kosmos. Den utvider seg i en grunnleggende forståelse av bevissthet, mens den unnslipper hvordan den skal utvikles: Aum, den upåvirkede lyden, representerer de uforanderlige alt-gjennomtrengende kreftene i universet, som tyngdekraften, så vel som bevisstheten. Selve lyden har fire forskjellige deler, og den fjerde delen er distinkt og spesiell blant dem - stillhet.
Symbolet har også fire deler, som representerer dualiteten av våken tilstand og søvntilstand, og polariseringen av dyp søvn og dyp oppvåkning. I likhet med stillheten og integreringen av Turiya, er dyp oppvåkning den distinkte og mest dyptgripende fjerde delen av settet. Det er Maya, avbildet med en prikk over med et slør under. Maya, beskrevet som et hav av lidelse, er av vår egen manifestasjon, enten det er personlig eller kollektivt, og det krever gjennomboring av sløret for å overgå det - for å krysse Lidelsens hav.

Ved å legemliggjøre mantraet 'aum mani padme hum', og huske viktigheten av den vitale fjerde delen av matrisen - stillheten, integreringen av dualitet og polaritet, og den dype oppvåkningen - er vi alle i stand til å forbedre oss selv og vår bevissthet, og løfte de rundt oss.

IMG-7176.jpg
bottom of page