Litt kort om meg selv

Bilde av Ingunn i bladet Medium.jpg

Mitt navn er Ingunn Ripe og jeg er godkjent healer og medium. Jeg er født på Vestlandet, oppvokst på Østlandet og bor nå i Midt Norge. Føler meg privilegert som får oppleve vakre Norge fra flere utgangspunkt, da naturen har en sterk positiv innvirkning på min energi.

Jeg er utdannet tanntekniker og har drevet tannteknisk fullservice laboratorium i 18 år. Har også arbeidet som lærer på høyskolen i Oslo i perioder.

Det har blitt mange verv opp gjennom tidene, som har gitt meg masse lærdom og glede. Gjennom organisasjons arbeid har jeg også reist mye og fått hilse på ulike kulturer og levesett, noe som har gjort meg sterkere og mer bevisst på hvem jeg ER!

Som forfatter og billedkunster får jeg hente frem universell visdom til stor glede og gavn for mitt hjerte. At begge mine barn også har denne interessen, gjør oss sterke og «fargerike» sammen!

Kunsten til min datter finner du  på Trafo.no og https://www.elizrf.com/

Min sønn sine verk ligger på https://www.vitamfocus.com/ .

Mitt liv har bydd på mange utfordringer og det vakreste med min livshistorie er nok at jeg har klart å bringe kjærlighet og glede frem, selv om historien min kunne tilsi at bitterhetens grobunn kunne vært rikere.

Min bevisste vei inn på sjels planet startet brått og uventet. Da jeg hadde en nær- døden opplevelse «åpnet» livet seg for meg i flere dimensjoner. Tunge spørsmål ble besvart, og jeg fikk tilgang til et større bilde av helheten. Dette forandret mennesket i meg, og troen på at det var en mening med livet ble bekreftet. Følelsen av å endelig få være hel, ble et avgjørende vendepunkt på godt og vondt.

Kjærlighet er nøkkelen! Min kjærlighet og troen på den satte meg i forbindelse med så mange vakre og unike livs vesener. Sammen arbeider vi tett i lag og teamet er stort! Mine læremestre er fulle av kjærlighet, inspirasjon og visdom. Kjærlighets arbeider har jeg nok vært hele livet, men bevisstheten om forvaltningen av kjærligheten som healer og medium har vært hos meg fra voksen alder.

Velkommen til kjærlighet i kjærlighet!

IMG_3667.jpg
Sjelebildet av meg tegnet av Inger Lisbeth Sagflaatt
Artikkel i BA.JPG
Artikkel i BA 2.JPG
Artikkel i BA 3.JPG