Sjelebildet av meg tegnet av Inger Lisbeth Sagflaatt