top of page
«Vi kan alle gjøre en forandring ved å starte med oss selv!»

Den universelle livsenergien er en kraftfull naturlig energi som strømmer gjennom oss alle. Den grunnleggende energien som har skapt oss og som hele tiden strømmer gjennom alle levende vesener. Energien er tilgjengelig for alle og gjennom healing kan vi få en ny tilførsel av denne energien for å kunne skape fysisk og mental balanse. Når du kommer til klassen med meg, er mine bønner at du vil motta for det høyeste beste for deg. Ingen kan selvsagt garantere resultater, da det er ulovlig å love bedring eller helbredelse i henhold til norsk lov. Ditt høyeste selv kjenner livetskartet ditt og vet hva du må jobbe med videre. Ettersom jeg er en kanal for kjærlighetens energi og i tillegg bærer integrert erfaring og dermed visdom gjennom mine vibrasjoner, vil det skape godt samarbeid på ulike nivåer av bevissthet. Det første som skjer er at du mottar og balanserer energi i ditt eget energisystem. En "rensing" oppstår og du vil kunne oppleve åpninger av ulike blokkeringer. Blokkeringer som naturlig har oppstått som følge av ulike tanker, opplevelser, fobier, sykdommer, traumer eller smerter. Når blokkeringer frigjøres, vil hele ditt vesen være i stand til å merke endring på ulike nivåer av bevissthet. Hver behandling er forskjellig, da vi alle er bærere av ulike opplevelser og integrerte opplevelser. Det er en ære og en glede å være en del av din vei tilbake til selvkjærlighet og høyere bevissthet! 

" Du er høyt elsket "

På latin betyr mèdium: "å befinne seg i midten, som befordrer eller transporterer noe." Det er akkurat slik jeg føler disse møtene, at jeg er en kanal i midten og formidler.

Det fine med å få være en kanal mellom åndeverden og menneskene er all kjærlighet som utveksles. En kanalisering kan åpne så mye i oss, og det gjør godt å få være en formidler som gjennom disse viktige møtene både kan åpne opp for forløselse, renselse og healing.

Kroppen min tar inn mye gjennom ulike sanser som ikke kun er relatert til de 6 sanser. Vi mennesker har et større "spekter" av utvidet sansebevissthet enn vi er vant til å bruke i hverdagen. Dette kan også trenes, men i hovedsak føler jeg at det er forestillingene vi har til bruken av sansene som i hovedsak gjør at vi også "blokkerer" disse unike sanseopplevelser. Når disse forestillingene blir lagt litt til side kan sansene forståes på et høyere bevissthetsplan. Det er som et helt nytt univers åpenbares og intuisjonen blir ikke lenger bare en "magefølelse" men et direkte kompass man får tillit til. 

Jeg husker godt første gang jeg bevisst fikk kontakt med et familiemedlem som hadde gått bort. Det gjorde sterkt inntrykk på meg å få oppleve at hun levde i beste velgående og at hun i tillegg kunne kommunisere med meg på en lett og fin måte.

Det gjorde godt å oppleve henne lykkelig og frisk, da hun var svært syk før hun døde. Så syk var hun at jeg ikke fikk mulighet å være i lag med henne på døds leie. Det gjorde ordentlig vondt å ikke få sagt farvel. Men så kom hun altså til meg fra den andre siden og vi har i etterkant holdt meget god kontakt.

Gjennom erfaring opplever jeg at i åndeverden får man tilgang til svært mye informasjon når man har gått over. Informasjon man ikke engang vet om når man lever på jorden. Derfor opplever jeg stor velsignelse når familie og venner endelig får hilse på sine nære fra andre siden og at kommunikasjonen skaper en fin ramme og avslutning på jorderlivet.

Dette til god gavn for de som blir igjen, slik at de får mulighet i å kunne gi slipp på det gamle og gå videre med sine liv. Det er også viktig for den som har gått over at disse gamle bånd forløses, slik at det oppstår fred.

Et medium kommuniserer med spirit, det vil si også lysvesener som engler, guider, mestere, gudinner, kraftdyr, arketyper og mange flere vakre. Er veldig takknemlig for å kunne formidle denne kontakten til de som måtte trenge en slik seanse. Det kan være styrkende og healende for de det gjelder. En næring til visdom og kjærlighet.

Les gjerne mer om mentalt mediumskap på spiritualist.no sine hjemmesider.

" Vi er alle personlig ansvarlige for våre egne handlinger."

Ordet regresjon betyr å gå tilbake til kilden av problemet. Jeg er en av de heldige som har fått lov til å lære om regresjon av Andy Tomlison som er utdannet psykolog, psykoterapeut, Earth sertifisert regresjons terapeut og MNI sertifisert "life between Lives" terapeut. Andy har arbeidet med privat praksis innenfor regresjon siden 1996. 

Hva er regresjonsterapi? Informasjonen om dette er hentet fra Norsk Forbund For Regesjonsterapi:

Regresjonsterapi tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten og kroppen. Slike opplevelser kan stamme fra barndommen eller tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som et tidligere liv. Disse minnene kan virke forstyrrende på vårt mentale, følelsessmessige og psykiske velvære.  Vi kan arbeide direkte med fysiske og psykiske problemer fra det nåværende livet, men vi kan også velge å forflytte oss til et tidligere liv med et tilsvarende tema og bearbeide problemet der. Dette kan gi en nødvendig avstand og mindre følelsesmessig belastning for klienten. Man trenger ikke tro på reinkarnasjon for at denne terapien skal gi virkning. Men som en arbeidsmodell tar vi som utgangspunkt at sjelen kommer tilbake til livet gang på gang for å arbeide videre med bestemte temaer og etter hvert løse opp i dem. Kroppen og sinnet bærer åpenbart på minner om hendelser og inntrykk som kan gi seg psykiske og fysiske utslag. Migrene eller kroniske ryggsmerter kan fortelle noe om en ulykke eller skade i tidligere liv. Kronisk sår hals kan stamme fra kvelning, henging eller drukning. Frykt for innestengte rom kan skyldes opplevelser i fengsel, og så videre. 

Ofte er det vanskelig eller umulig å forklare disse psykiske og fysiske symptomene ut fra det livet vi lever nå. Regresjonsterapien kan hjelpe oss til å finne en slik forståelse. Vi kan forsone oss med situasjoner vi ikke forsto, få lindring fra spenninger og symptomer, og tilgi og forstå mennesker vi kanskje har et vanskelig forhold til.

"Du er unik! Med ditt sjelslys i din kropp har du alt!"

Holder guidede meditasjoner for barn og unge. Noen av meditasjonene har også blitt spilt inn i studio, og det vil komme en del nye meditasjoner i tiden som kommer. Under har du et unikt samle hefte av de viktigste meditasjonene som tar for seg helheten du er skapt inn i på Moder Jord med tilknytning til Fader sol. Guidene er svært viktige for oss å ha god kontakt med, derfor har jeg laget en meditasjon som tar for seg møte med guidene. Du vil få nye opplevelser hver gang du spiller disse meditasjonene. Husk å meditere det er svært viktig for din indre dialog med deg selv.

Du er hjertelig velkommen til nettbutikken min "Divine Shop" hvor du kan kjøpe nedlastningen av hele dette albumet: 

cdcover.jpg
IMG-7158.jpg
IMG-7174.jpg
" La deg skinne som den krystallen du ER "

Krystall Healing

En dag jeg mediterte ble jeg guidet inn i en krystall grotte av høyreiste magiske krystaller. Kraften var høy og svært så behagelig. Kunne kjenne en mild bris av godhet og sterk tilhørighet her inne. Flere lys skikkelser kom inn i grotten sammen med meg, og det ble et svært så sterkt møte med gamle «kjente». Dette var prester fra Pleiadene som var kommet for å åpne min bevissthet om livet jeg hadde på Atlantis i siste epoke for ca 13- 14000 år siden. Dette livet var svært så viktig med tanke på å kode krystaller på Moder jord slik at det kunne oppstå « himmelske kommunikasjoner» til glede og visdom for folket. Denne typen kommunikasjon var mitt virke på den tiden. 

Det var en mye høyere bevissthet blant menneskene på den tiden og kjærlighet var kompasset vårt. Disse kraftfulle vakre minnene ble veldig viktig for min nåværende «reise" videre på jorden. Det krevde stort engasjement fra min side og fullstendig ro å kunne få åpne opp for all denne visdommen. Etter flere år ute ved havet føler jeg meg nå sterk og klar til å videreføre mitt arbeid. Det ga meg i tillegg en forklaring på hvorfor mitt liv brått ble "snudd på hodet»- jeg ble kalt «hjem». 

 

Den korte versjonen av krystall teknologi:

For å formidle mer om denne visdommen fra Atlantis, som eksisterte i en høyere bevissthet, så var vårt DNA fullendt, og ikke som i vår tid hvor vårt DNA er splittet og skjult i våre celler slik at vår bevissthet har vært «fanget» i en lavere bevissthet i hundre tusener av år.

Under Atlantis siste tid, kom egoet inn og tok gradvis over. 

Nå er tiden inne for å hente tilbake all denne integrerte visdommen, og åpne for tilgang til vårt fulle potensiale i vårt DNA. Dette kan gjøres på ulike vis, enten gjennom å kode inn ulike vibrasjoner i en krystall, som gjennom å bære denne vil gi dere mulighet for å reaktivere DNA èt, eller ved å motta krystall healing til å kunne connecte direkte til energiene som vil sette i gang en kraftig prosess i å hente tilbake ditt gjemte DNA, slik at vi igjen kan skape høyere vibrasjoner og leve mer i pakt med den vi egentlig ER! 

Ennå har vi ikke tilgang til å åpne fullt og helt opp for Atlantis sin høyeste bevissthet som vi hadde da vi levde på den tiden, da vi mennesker må øke bevisstheten gradvis. Det kommer kraftige strømninger av nye bevisstheter kontinuerlig på Moder Jord, og vi har mulighet til å være med henne på «reisen» til oppvåkning! 

Velkommen til krystall healing hvor vi i fellesskap vil kunne heve våre bevisstheter til nye høyder i kjærlighet for oss selv og for alle!

IMG-7858.jpg
IMG-7859.jpg

De Nye Energiene er en energibalansering av kropp, sjel og ånd kanalisert av Iliuka, en universell kjærlighetsenergi som er kommet for å hjelpe mennesker og dyr i denne unike tiden av frekvensheving.

Jeg er utdannet DNE terapeut hos Bente Kristine Hagene og gir behandlinger i dette.

 

Ifølge Iliuka gjennomgår menneskeheten, Moder Jord og hele universet, en helt ny og omfattende frekvensheving og endring. Dette skjer via meridianer (energilinjer) i alt levende på jorden og i det intergalaktiske. Det er kommunikasjonslinjer som formidler informasjon og energi mellom himmel og jord. 

Frekvenshevingen gir utslag i sterke påvirkninger på mange nivåer i mennesker og dyr. Mange opplever symptomer som smerter i kroppen, endringer i søvnmønster, nedstemthet, stoffskifteproblemer, økt sensitivitet, tinnitus med mer. 

Ifølge Iliuka kom det til å oppstå sykdommer som leger ville kalle virus. I disse årene kom både svineinfluensa, fugleinfluensa og Coronaviruset.

I både mennesker og dyr er DNA èt i endring og De Nye Energiene kan være til hjelp for å avbalansere disse fysiske og psykiske tilstandene vi får i disse prosessene. Gamle blokkeringer og ubalanser kommer også opp til overflaten for å ha mulighet til å renses ut i denne tiden.

De Nye Energiene kan også være med på å skape en større forståelse, klarhet og innsikt i egne prosesser og behov. Som Iliuka sier det: "Veldig mange mennesker går en annen vei i livet enn det som er bestemt ut ifra sjelens plan. Mange følger innlærte mønster og tanker preget av opplevelser og pregninger fra barndommen og forventninger fra andre. Dette skaper forstyrrelser og slagg i både kropp og sinn. Visdommen i De Nye Energiene sammenfaller med visdommen i medisinhjulet: Alt henger sammen og jobber i hverandres energi.

" Nå har tiden kommet til å integrere den Guddommelige kjærlighets energien vi alle bærer i våre hjerter og leve ut fra den. Da vil vi kunne bruke vårt fulle potensialet, og slippe til glede, harmoni og balanse på alle plan."

Behandlingene deles inn i 5 forløp:

1- Basisbehandlingen

2- De Høyere Energiene

3- Sansene

4- Lymfe- og nervesystemet

5- Tilbake til eget hjerte

Elsk deg selv!"

cdcover_redigert.jpg

Kurs
Balanse sjel, kropp, sinn & ånd

Dette har for mange blitt kalt et "Åpningskurs" – man lærer bevisst hvordan man åpner opp for den åndelige kontakt med seg selv og andre. Dette gir en fantastisk kjærlighetsfølelse mange ikke tror eksisterer. Hver og en får kjenne på treenigheten i seg: sjel, kropp, sinn og ånd arbeide sammen, lære teknikker til å komme i kontakt med kraften i seg og koble seg til Kilden alle er en del av. Man lærer hvordan man på best mulig måte kan forvalte sin egen kraft. Men hvorfor er dette så viktig?

Er du som alle oss andre? Har du smerter du ikke får forløst, både fysiske og psykiske? Har du indre sorg eller frykt du ikke forstår? Lider du av en form for avhengighet du ikke kommer deg ut av? Har du en sykdom du sliter med? Ønsker du å lære mer om hele deg?

Da kan dette kurset være til god hjelp for deg!

Ved å få oppleve Guddommelige kjærlighetskraft, vil man bli påminnet noe helt essensielt: "at vi er åndelige vesener på Moder Jord!»  Opplevelsen gir en klar overbevisning! 

Tiden til å søke innover i en selv har mange underprioritert, da samfunnet krever at vi holder fokus mer utenfor oss selv. Et godt råd er å komme i mål med problemet du søker å løse, gjennom å tørre å se innover i egen essens, for det er akkurat der selve løsningen ligger. Din essens er ditt eget potensialet, din minnebrikke på alt du har opplevd.

Kursleder starter med å formidle sin kunnskap om en helt ny visdom som kommer fra FØR jorden ble til. Kursleder vil guide dere inn i kontakt med egne guider og hjelpere.

Muligheten til å få kjenne guidenes kjærlighets kraft på kurset, vil gi dere en ekstra sterk tro på at denne kjærligheten og styrken er der for dere når det måtte behøves. Dette er svært viktig for oss mennesker å ta oss tid til, om vi ønsker å bli bedre kjent med helheten vi alle er en del av på Moder Jord. Noe jeg ser på som helt nødvendig om vi ønsker å bevisstgjøre egne temaer i oss, gå videre og i tillegg forløse ved tilgivelse!

Fordi vi ikke er i stand til å stole helt og fullt på oss selv, da vi har tillatt andre å "styre" oss i generasjoner, vil våre kjærlige hjelpere og guider HELE veien igjennom være der med sin støtte å minne deg på hvem du egentlig ER!

De er der for deg hele tiden! Du vil merke at du gir mer slipp på tilegnet frykt, at du er på Moder Jord for å lære, ikke for å bli et offer på tross av fryktbaserte opplevelser og indoktrineringer. En NY bevissthet vil ta til når vi mennesker vet hvem vi ER og hvem vi kan søke for å finne inn i oss selv for å oppleve egenkjærligheten. Ikke kun vite hva det er, men virkelig kjenne dette i hele oss og for oss! Først da kan den kollektive bevissthet på Vår Jord forandres til noe positivt. Først da kan det bli fred i kjærlighet, og egoismens nedadgående spiral bli forløst av en høyere bevissthet, nemlig kjærligheten!

Andre tema som vil bli berørt er blant annet beskyttelse. Eks: Føler man seg tappet av energi, eller "tillater" andre å tappe seg for energi, er det viktig å lære om hvordan man kan beskytte seg. Snillisme kan umulig føre til noe godt, da det alltid vil være en lidende part. DU kan velge om den lidende part skal være deg, eller lære å hjelpe deg selv til å ta ansvar for egen kraft. Og i tillegg om du vil, gi den andre part muligheten til å lære mer om seg selv i samme prosess ved at DU lærer å sette en beskyttelse for DEG både energimessig og fysisk. Ved å få kjenne på de ulike verktøy til beskyttelse, vil du lære å sette grenser og samtidig være stolt av å ha tatt dette egne ansvaret med å leve- og det uten dårlig samvittighet!

" Vær gjerne forandringen DU ønsker og se!».

 

             Dette kurset går over to kurs dager: 27 og 28.11 - fra kl 12 -18:00 begge dager med 45 min matpause.

Påmelding  her:                 - er bindende og må betales i sin helhet. 

  Kursdag 1: 

                       Læren om sinnet                      

                      Læren om kroppen                                  Læren om sjelen           

                             Meditasjon                                Balanse    

Kursdag 2:

Beskyttelse

 Reise i ditt indre

Møte med din guide/hjelper

Møte med din sjelegruppe

Regresjon/ meditasjon

bottom of page