Inntektene fra butikken går til Ungdom & Mental Helse