top of page

Ingen annen viltvoksende urt i Norge kan konkurrere med neslen i innhold av vitaminer og mineraler. Den inneholder ikke mindre enn 2,3 % næringssalter. Neslen kan derfor beskrives som en virkelig "kraftbombe".

Den kjente oldtidslegen Dioskorides anbefaler nesle mot nesten alle sykdommer, særlig mot kronisk hoste, hudutslett, leddgikt og lungehinnebetennelse. Og det er en rekke andre lidelser der brenneslen i følge den populærvitenskapelig urtelitteraturen skal være velgjørende.

Neslen er blodrensende og hjelper mot nervøs svette.

Som en ingrediens i hjemmelagede kosmetiske midler kan brenneslen være fin å bruke, særlig til forskjellige hårmidler. Hårvask med neslevann skal hjelpe mot flass, kløe og håravfall. Til inngnidning og i kompresser er den en skjønnhetsurt som påstås å kunne rense huden og fjerne kviser og eksem.

Nesle Spray 100 ml

kr 186,00Pris
  • No other wild-growing herb in Norway can compete with nettle in the content of vitamins and minerals. It contains no less than 2.3% nutrients. The nettle can therefore be described as a real "power bomb". The well-known ancient physician Dioscorides recommends nettle for almost all diseases, especially for chronic cough, skin rash, arthritis and pneumonia. And there are a number of other ailments where the stinging nettle according to the popular science herbal literature should be beneficial. Nettle is blood cleansing and helps against nervous sweating. As an ingredient in homemade cosmetics, nettles can be nice to use, especially for different hair products. Hair washing with nettle water should help against dandruff, itching and hair loss. For rubbing and in compresses, it is a beauty herb that is claimed to be able to cleanse the skin and remove pimples and eczema.

bottom of page