top of page

HVA SKJER MED DIALOGEN MELLOM KROPP OG SINN GJENNOM BEVISSTHETSSKIFTET

Det har vært stor pågang av undrende mennesker som tar kontakt med meg i denne tid for å lære mer om kroppen i henhold til følelser og opplevelser og hvilken rolle kroppen vår har til å formidle oss om hva som egentlig foregår. Mange får seg et direkte svar på hva som er i behov av å forløses gjennom å ta kontakt med vårt unike tempel, nemlig kroppen vår.

Vi fleste opplever at gamle sykdommer kommer tilbake, og dette skjer spesielt i denne nye tid. Hva kan vi gjøre for å bemøte alle disse traumene, fobiene, smertene og sykdommene?


I artikler på min hjemmeside vil jeg legge ut mer inngående informasjon om kroppen fremover og samtidig formidle om helheten vi mennesker er skapt inn i og som vi nå også er på vei til å forandre drastisk i denne nye tiden. Ønsker du å i tillegg motta nyhetsmail fra oss, kan du registrere deg her: https://www.divinelovepower.com/kontakt


I dag ønsker jeg å formidle mer om urinveisysstemet da mange som har slitt med dette tidligere, nå får dette igjen:


Urinveissystemet består av nyrene, blæren og binyrene, som har den viktige oppgaven å holde kroppen fri for urenheter og fjerne stoffer som kroppen er ferdig med. Om du i tillegg vet at solarplexus chakra har som oppgave å gi energi til utskillelses organene, så vet du hvor viktig det blir å holde dette chakra åpent og i høy energi. Dette chakra blir ofte styrt av følelsene dine, og spesielt av følelsene du har hatt fra du var barn. Om følelsene er av negativ karakter som frykt, traumer, fobier, smerter og sykdommer vil chakra fort gå tomt om det ikke fylles opp igjen. Væskene i kroppen tilsvarer følelsene våre, så urinveissystemet holder følelsene i balanse ved å trekke ut dem som er negative eller ikke trengs lengre.

Blir ikke følelsene utskilt, ville man raskt drukne i egen negativitet! Urinveisinfeksjoner opptrer ofte når forhold begynner å rakne, når det flommer over av negative eller motstridende følelser som samler seg opp, men er vanskelige å uttrykke, eller når ens selvstendighet eller individualitet blir truet, som når man føler seg presset til å følge strømmen.

Solarplexus chakra er energetisk plassert i ryggsøylen bak navlen og forbundet med mellomgulvets kraftsenter og binyrene. Chakra har fargen gul og det er her individualiserings prosessen starter, utviklingen av egoet, selvbevisstheten og den personlige kraften. Det er her du samler opp informasjon og fordøyer din verden, det er her du føler frykt, raseri eller behovet for kontroll.Vi har to nyrer og to binyrer som sitter oppå disse, og jobben deres er å opprettholde likevekt mellom vann og mineraler, syre/base- innholdet i blodet, og fungere som et filter for uønskede stoffer ved å bestemme hva som er bra og nyttig, og hva som er giftig eller ødeleggende. Dette er en viktig blanding av motsetninger som symboliseres av de to nyrene i relasjoner til hverandre. Problemer her er spesielt forbundet med relasjoner, enten ubalanse i ditt forhold til andre, særlig din partner, eller ubalanse mellom de maskuline og de feminine energiene i deg selv.


Når solarplexus chakra er underutviklet, gir det opphav til en falsk fornemmelse av makt, med storhets illusjoner som skygger for oppfatnings evnen. Det omfatter en frykt for makt eller autoritet, for å bli skremt, frykt for å stole på andre eller frykt for ansvar. Du har en svekket fornemmelse av deg selv, du er i behov av å få beskjed om hva du skal gjøre, eller trenger autoritet for å handle, i stedet for å være i stand til å ta initiativet selv. Dette dårlige selvbildet kan også vise seg som trang til å dominere andre.

Solarplexus området har en voldsom energi, som gir formål og retning til livet når det brukes positivt. Det er den energien vi finner hos for eksempel artister, idrettsfolk, ledere, lærere og de som vil opp og frem. Det er også her sete for intuisjonen ligger, der det oppstår en magefølelse. Mediterer man lys og kraft inn i solarplexus jevnlig, vil man merke store positive forandringer og bevisstheten kan bli et svært trygt og godt fundament for deg videre i en ellers så kaotisk voksende og utrygg verden. Du lærer hvordan du tar godt vare på deg selv i en større verden og hva det er du behøver uten å måtte legge større krefter i dette, da det holder å fokusere på å fylle deg med lys og kjærlighet i dette chakra. Da vi vet at lys og kjærlighet er høyt vibrerende, vil all negativitet få mulighet til å bli møtt og "smelte" bort.

Du kan være trygg på at du har foretatt en jevnlig "rydding"med påfyll av positiv og vital kraft som også vil gi hele kroppen et løft og utskillelses organene får høy energi til å rense alle avfallstoffer som måtte være tilstede.

Du finner meditasjon for å fylle lys i alle chakra her:


Ønsker du flere meditasjoner om helheten du er en del av som menneske, kan du i tillegg bruke denne unike meditasjons CD- lydfilen:

Denne prosessen med å bli til et eget individ, dreier seg også om å finne sin egen indre makt. Det er ikke en makt over andre, men din personlige autoritet og emosjonelle styrke. Et åpent tredje chakra fylt med god kraft, gjør deg i stand til å ha en sunn, positiv og tillitsfull fornemmelse av deg selv uten å behøve å utøve kontroll over andre.


Noen spørsmål du kan stille deg selv:

- er du overkritisk og dominerende, eller prøver du å kontrollere andre?

- er du redd for autoriteter, eller stoler du ikke på noen?

- strever du med selvrespekten?

- kan du få kontakt med et indre punkt for personlig makt som du ikke behøver å påtvinge andre?


Nyrene deltar i produksjonen av røde blodlegemer, noe som indikerer deres deltakelse i å skape kjærlighet gjennom hele ditt vesen. Men de handler også om å sette fri og gi slipp på noe, særlig negative følelser, og dette er tydeligst når forhold er i ferd med å bli brutt. En slik adskillelse forårsaker ubalanse, og også en overflod av negative, forvirrede og utrygge følelser. Når nyrene skaper problemer, er det avgjørende å finne måter å slippe ut følelser på, selv om det betyr å denge løs på en pute. Ved at du lar det negative få fare, kan kjærlighets flyten bli gjenopprettet. Men husk alltid å aldri la dine negative følelser få gå utover noen, ta ansvar og vis kjærlighet så langt det lar seg gjøre ellers bygger du opp det motsatte av kjærlighet for deg selv og også andre. Vi skaper da negative karma gjennom å ikke ta eget ansvar for egne følelser og ved å la de gå ut over andre.

I kinesisk medisin sier man at nyrene er sete for frykten, hovedsakelig fordi binyrene utskiller adrenalin i kroppen som reaksjon på opphisselse, sinne, panikk og stress. Nyrene reagerer på frykt, og uutalt sorg og tap. Frykten motiverer til handling eller immobiliserer deg så du ikke klarer å gjøre noe. Dette ser vi av den viktige forbindelsen mellom nyrene og leddene. Akkurat som leddene gir deg evnen til å uttrykke deg, gir nyrene slipp på det som ikke trengs lengre. Urinsyre blir normalt skilt ut av nyrene, men om den ikke blir utskilt, kan den bygge seg opp i leddene, som ved podagra, som gir smertefulle hevelser og ubevegelighet.

Podagra påvirker særlig tærne, noe som innebærer frykt for det som ligger foran en.


Hvis nyrene har plaget deg bør du stille følgende spørsmål.

- trenger du å utvikle mer likevekt i livet?

- klarer du å gi slipp på tidligere problemer?

- er du i bevissthet med problemene dine?

- Har du sluppet ut følelsene dine eller holder du dem tilbake?

- undertrykker eller holder du fast ved negative følelser, som frykt, sinne, nag eller bitterhet?

- er frykt et dominerende spørsmål i livet ditt?

- er du bekymret eller engstelig for noe eller noen?

- får du lett panikk?


Nyresten er fortettede stoffer som urinsyre og mineraler, som vanligvis forsvinner ut med urinen, som begynner å skilles ut og får langsomt mer stofflighet, omtrent som en snøball, til det blir formet små stener som er ekstremt smertefulle å få ut.

Fortettet masse representerer fortettede tankemønstre og følelser, særlig de som har gått over i fast form. De bør settes fri og slippes løs, men i stedet blir de holdt fast slik at de kan vokse. Dette er en blokkering av energi, forbundet med de spørsmålene som er nevnt ovenfor; relasjoner, tristhet, tap, negative følelser og frykt.


Blæren er en pose med størrelse av en grapefrukt, et oppbevaringssted for væskeansamling før det blir sendt ut. Et av dens viktigste egenskaper er evnen til å tilpasse seg, å utvide seg og deretter skrumpe sammen i takt med den mengden urin som passerer gjennom. På denne måten indikerer den din evne til å tilpasse deg omstendighetene i stedet for å bli sittende fast i det gamle psykoemosjonelle mønstre.

Om du har problemer med å utvide deg innvendig, kan du oppdage at du har problemer, som for eksempel hyppig vannlating når presset bygger seg opp i blæren. Hos menn kan dette skyldes en forstørret prostata kjertel som legger press på blæren. Hos kvinner kan det skyldes hormon forandringene etter overgangsalderen. Hos både menn og kvinner kan det skyldes for mye kaffe eller alkohol, stress eller frykt, eller en overbelastning av følelser som fører til at følelsene flyter over. Det er også tegn på at man ikke ønsker å forholde seg til dypere følelser. De blir utskilt raskt slik at de ikke får noen uønsket virkning.

Hyppig vannlating innebærer en manglende evne til å tilpasse seg forskjellige omstendigheter eller å åpne seg for nye erfaringer. Det kan også være en måte å unngå samhandling på, siden man alltid har en unnskyldning for å ikke kunne delta.Siden inkontinens er et resultat av at en muskelfunksjon har brutt sammen eller har blitt svekket, innebærer det en tendens til mental svakhet, en manglende evne til å konsentrere energien, en følelse av håpløshet eller indre kollaps. Siden man ikke lengre klarer å tilpasse seg forskjellige omstendigheter psykologiske eller emosjonelt, gir man i stedet etter, særlig for sorg, tap eller frykt.

Inkontinens indikerer den manglende evnen til å kontrollere følelser, slik at de strømmer ut kontinuerlig og ustanselig. Eller det kan finnes en følelse av å være maktesløs, som om man er et hjelpesløst offer og ikke kan gjøre noe for seg selv. Dette kan skje når man føler seg forlatt, isolert og har mistet dømme over sin egen situasjon. Mange eldre som mister sin kontroll ved å for eksempel må flyttes på aldershjem eller engstelse for å kunne bli det, opplever nettopp dette.


Mange ulike omstendigheter kan bidra til å forårsake urinveisinfeksjoner som stramt nylonundertøy, svangerskap, fedme, underlivsdeodoranter, samleie, overgrep eller for stort press på blæren slik at flyten blir begrenset. En infeksjon gjør urineringen smertefull og vanskelig på grunn av det kløende betente vevet. Kroppen indikerer at også følelsene er betente. Den indikerer en oppbygging av tilbakeholdte negative følelser, du er rett og slett forbanna!

De fleste tilfeller av cystitt opptrer i perioder med store emosjonelle forandringer, som ved separasjon fra en partner, jobb, vennskap eller brudd med familie. I slike perioder kan det forekomme tallrike motstridende spørsmål på en gang; frykt for å bli alene, for å bli singel og for å gå fra uselvstendighet til selvstendighet. En urinveisinfeksjon gjør det smertefullt og vanskelig å late vannet, akkurat som det er smertefullt og vanskelig å slippe ut disse følelsene.

Spørsmål det kan være lurt å stille seg:

- hvilke hissige og irriterende følelser er det som blir undertrykt i deg?

- hva er det som gjør deg så forbanna?

- kan du finne en måte å slippe ut innestengte følelser på ved å prate med en veileder eller venn?

- dukker det frem dyp sorg eller frykt?

- føler du deg redd eller overveldet av intimitet?

- hva trenger du av bistand til å kunne slippe ut disse følelsene?


Det er oftest lettere å klandre eller bli irritert på andre når det egentlig er din egen frykt du må ta eierskap av. Oftest går ikke dette så bra for forløsningens egen skyld, og man blir sittende mer alene med det egentlige problemet.

Godt råd til selvhjelp er å drikke masse vann og se for deg at du skyller alle disse følelsene fri fra kroppen, du kan rope eller slå i puter for å få ut disse negative følelser.

Aller enklest er det å meditere lys i alle chakra da alt henger sammen. Da er du trygg på at det skjer en handling og at det forløses. Gjenta hver dag med å fylle opp chakra da det blir som å skrelle en løk, lag for lag, helt til man kommer inn til kjernen av problemet.


Sengevæting tyder på et ubevisst behov for å uttrykke forvirrede eller opprørte følelser. Siden tilstanden oftest forekommer hos barn, skyldes den vanligvis emosjonelt press fra familie, venner, eller skole. Kanskje har barnet opplevd skilsmisse, fysiske eller psykoemosjonelle overgrep, konstant erting, mobbing, akademisk misslykkethet eller andre traumer.

Sengevæting er et rop om hjelp. Det er en reaksjon som ligner å gråte, en utløsning av indre følelser, men mye mer ukontrollerbar og ubevisst. Siden det skjer om natten, er det som en skjult hemmelighet, en mørk smerte. Kanskje finnes det en dyp sorg, skyldfølelse eller skam, eller et uakseptabelt behov for å gråte, kanskje på grunn av frykt for en reaksjon fra foreldrene. Det finnes et sterkt ønske om kjærlighet, om å bli beroliget, om sikkerhet og emosjonell trygghet. Det kan være at barnet ikke er klar over hvor dype og sterke hans eller hennes følelser er, eller rett og slett at det ikke finnes noe sted som føles trygt nok til å slippe dem ut. Det er svært viktig å hjelpe barnet med å snakke ut om sine følelser, kanskje med en rådgiver eller venn.

Det er også profesjonell hjelp å få fra meg som terapeut som å gjennomføre:Binyrene har en liknende rolle å opprettholde likevekten som nyrene. Binyrene er også stedet der adrenalin og andre hormoner blir utskilt som en reaksjon på spenning, lidenskap eller frykt, eller når stresset øker og aktiverer "kjemp eller flykt reaksjonen". Dette kan skje når det virkelig er fare på ferde, men det kan like gjerne hende når det bare dreier seg om en oppbygging av spenning. Du føler at du ikke mestrer situasjonen, presset er for stort. Du frykter at ansvaret øker. Og du mister fornemmelsen av indre balanse, binyrene utskiller enda mer adrenalin, og hele kroppen settes i alarmberedskap.

Stressreaksjonen gir kroppen beskjed om å gjøre seg klar til å kjempe mot situasjonen eller flykte fra den, selv om ingen av reaksjonene faktisk er velegnet, som når man sitter fast i trafikken og prøver å håndtere en rasende kunde. Hvis binyrene aktiveres kontinuerlig, på bakgrunn av pågående stressende situasjoner eller frykt, vil det slite ekstra på beslektede organer slik at det oppstår økende utmattelse, muskelverk og immunitets- og fordøyelsesproblemer.

Det at vi har to binyrer, innebærer et behov for balanse. Uten denne balansen kan vi bygge opp altfor mye frykt og irritasjonell angst. Vi kan presse oss for hardt og pådra oss beslektede lidelser. Balanse er nøkkelordet her, balanse mellom det indre og det ytre, og en emosjonell balanse i oss selv.
258 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page