Hjertelig velkommen til dette unike healing detox programmet som vil vare i 11 uker. Programmet foregår gjennom fjernhealing som på forhånd er opprettet for å rense hele kroppen. Du vil motta dyp detox healing med ulike temaer, og alt foregår etter det høyeste beste for klienten. Temaene vil du motta på eget tilsendt dokument i lag med mer viktig informasjon, ved betaling. Du kan kun bestille for deg selv da energiutvekslingen vil starte med en gang du har betalt.

Alt av kjemiske tilsetnings stoffer fra luft, mat, vann, drikke, kosmetikk, tekstiler, stoffer, og så mye mer vil ikke bestandig få sitt naturlige utløp fra kroppen vår. Derfor har mine guider og jeg utarbeidet et helt eget og dypt rensende healing program hvorpå du hver uke vil motta healing på ulike organer og funksjoner i kroppen. Det er en stor ære og glede over å kunne hjelpe flere som virkelig er i behov av en slik rens. 

Ved betaling vil du automatisk motta mer inngående og viktig informasjon om detox healingen.

 

 

Detox Healing program i 11 uker

kr14 450,00 Vanlig pris
kr2 800,00Salgspris
  • Welcome to this unique healing detox program that will last for 11 weeks. The program takes place through remote healing which is created in advance to cleanse the whole body for the best for you. You will receive deep detox healing with different themes, and everything takes place according to the highest best for the client. You will receive the topics on your own submitted document in teams with more important information, upon payment. You can only order for yourself as the energy exchange will start as soon as you have paid.

    All of the chemical additives from air, food, water, beverages, cosmetics, textiles, substances, and so much more will not always get their natural outlet from our body. Therefore, my guides and I have prepared a completely separate and deeply cleansing healing program on which you will receive healing every week on various organs and functions in the body. It is a great honor and joy to be able to help more people who are really in need of such a cleanse.

    Upon payment, you will automatically receive more important information about detox healing.
     

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon