top of page

Hamamelis virginiana water

Egenskaper og bruksområder:

 • Trollhassel egner seg til å behandle skadet og irritert hud
 • En naturlig toner og rensemiddel for fet hud, kviser og akne
 • Naturlig after-shave
 • Snerpende - for kutt, blåmerker, milde brannsår og andre hudirritasjoner

Her er et par oppskrifter du kan prøve: 

 • Insektsmiddel
 • Ansiktstoner
 • Postpartum beroligende spray
 • Anti-kløe krem

BP-grad (British Pharmacopia)

Vegan.

Toner av 100% Trollhassel

kr 250,00Pris
 • Det var nybyggerne i Nord-Amerika som introduserte trollhassel for vestlige kulturer etter at de tidlig lærte hvordan de innfødte brukte urten. Indianerne pleide å påføre et avkok av blad og greiner på små skader, skrammer, insektstikk, svulster, betennelser, hemoroider og såre muskler og ledd. De drakk også trollhasselte for å dempe for kraftige menstruasjonsblødninger og andre blødninger. På 1800-tallet var et alkoholuttrekk av trollhassel et av de mest populære urteremediene i Nord-Amerika.

  Trollhassel er en verdifull avkjølende og astringerende urt som kan brukes ved mange plager, både utvortes og innvortes. Den kan bidra til bl.a. å stanse blødninger og slimutsondringer, og dempe betennelser.

  Utvortes bruk av trollhassel

  Garvestoffene i trollhassel har en uttørkende og sammentrekkende virkning som får proteiner i hud og slimhinner til å danne en beskyttende hinne som øker motstanden mot betennelser. Det ser også ut til at trollhassel styrker skadde blodkar under huden og får huden til å gro raskere. Både avkok og ekstrakt (avkok eller destillat som er tilsatt litt alkohol) kan brukes på betente vener, beinsår og andre saktehelende sår. Trollhassel hjelper til å dempe kløen og irritasjonen etter insektstikk, og kan bidra til å tørke ut forkjølelsessår. Et spesielt garvestoff i trollhassel, hamamelitannin, er vist å kunne trekke sammen blodårer og stanse blødninger etter f.eks. skader fra barbering. Andre garvestoffer hjelper til å holde sår rene, forhindre opphovning og bekjempe infeksjoner, og avkok av trollhassel er derfor fint å bruke til sårvask og såromslag. Det demper opphovninger av alle slag og er bra på blåmerker, forstuinger og forstrekninger.

  Et lite konsentrert, avkjølt avkok brukes som øyenbadevann til behandling av øyekatarr. Hvis man lager et slikt avkok selv må det filtreres nøye slik at det ikke innholder noen partikler. Avkok kan også brukes på en øyenkompress ved oppsvulmede øyne. Neseblødning kan stoppes ved å putte en bomullsdott med uttrekk av trollhassel i neseboret.

  Ved utvortes bruk i form av salver, kremer, lotioner eller omslag er trollhassel mest kjent som et effektivt middel mot åreknuter og hemoroider. Trollhassel inngår også i ulike ansiktsvann, barbervann, ansiktsmasker og kremer. Urten brukes dessuten i mange kosmetiske preparater. Et avkok kan være et fint skyllemiddel ved flass i hodebunnen. Lider man av kraftig kløe på kroppen kan man ha et sterkt avkok av trollhassel i badevannet. Urten er også god til å dempe rødheten etter eksem, hudbetennelser og andre hudirritasjoner, og ved skrammer og såre brystvorter. Trollhassel virker avkjølende ved solbrenthet og andre mindre forbrenninger, og den oppstrammende effekten kan bidra til å dempe rynker.

  En dobbelblind og placebokontrollert klinisk undersøkelse viste at trollhasselkrem ikke var så effektiv som hydrokortison når det ble brukt på eksem, men at den hadde en mild og tydelig betennelseshemmende virkning, og var uten de bivirkningene som kortisonsalver kan ha.

  It was the settlers in North America who introduced witch hazel to Western cultures after learning early on how the natives used the herb. The Indians used to apply a decoction of leaves and branches to small injuries, scratches, insect bites, tumors, inflammation, hemorrhoids, and sore muscles and joints. They also drank witch hazel to cushion for excessive menstrual bleeding and another bleeding. In the 19th century, an alcohol extract of witch hazel was one of the most popular herbal remedies in North America. Troll hazel is a valuable cooling and astringent herb that can be used for many ailments, both external and internal. It can contribute to, among other things, to stop bleeding and mucus secretions, and curb inflammation.

  External use of witch hazel The tanning substances in witch hazel have a drying and astringent effect that causes proteins in the skin and mucous membranes to form a protective membrane that increases resistance to inflammation. It also appears that witch hazel strengthens damaged blood vessels under the skin and causes the skin to heal faster. Both decoction and extract (decoction or distillate added with a little alcohol) can be used on inflamed veins, bone wounds, and other slow-healing wounds. Witch hazel helps to soothe the itch and irritation after insects and can help dry out cold sores. A special tanning agent in witch hazel, hamamelitannin, has been shown to contract blood vessels and stop bleeding after e.g. damage from shaving. Other tanning agents help keep wounds clean, prevent swelling and fight infections, and a decoction of witch hazel is therefore great to use for wound cleaning and wound wrapping. It suppresses swelling of any kind and is good at bruises, sprains, and stretches. A small concentrated, cooled decoction is used as an eye bath for the treatment of ocular catarrh. If you make such a decoction yourself, it must be carefully filtered so that it does not contain any particles. The decoction can also be used on an eye compress with swollen eyes. Nosebleeds can be stopped by putting a cotton swab with a witch hazel extract in the nostril. By topical use in the form of ointments, creams, lotions, or wraps, witch hazel is best known as an effective remedy for varicose veins and hemorrhoids. Troll hazel is also included in various face water, shaving water, face masks, and creams. The herb is also used in many cosmetic preparations. A decoction can be a fine rinse aid in the scalp. If you suffer from severe itching on the body, you can have a strong decoction of witch hazel in the bathwater. The herb is also good for attenuating redness after eczema, skin inflammation, and other skin irritations, and by scratches and sore nipples. Witch hazel seems to cool off by sunburn and other minor burns, and the firming effect can help cushion wrinkles.

bottom of page