top of page

100 % økologisk og uraffinert Sheasmør fra Ghana

Sheasmøret inneholder alle de opprinnelige næringstoffer som naturlig finnes i det uraffinerte fettstoffet. Vi har ikke smeltet det, kun kaldrørt det, for å kunne tilby deg det ypperste innen naturlig hudpleie. Bruk det til ansikt og hals som nattkrem, på tørre albuer, som leppepomade og på hele kroppen, mann, dame, baby, kun fantasien setter begrensninger. Denne uraffinerte utgaven er den mest optimale utgaven av sheasmør, ingen afrikaner ville finne på å smøre seg med den raffinerte typen.
Sheasmør inneholder naturlige fettsyrer og vitaminer som hjelper huden til å holde på fuktigheten og elastisiteten. Det har vært høyt verdsatt for bla. beskyttelse mot rynker og kløestillende effekt ved insektstikk.

Det nærer, beskytter, regenererer, er infeksjons- og inflammasjonshemmende, samt har en solbeskyttende faktor på 3-4.
Sheasmør tåles meget godt av de aller fleste i alle aldre.
Det kan brukes uten problem i ansiktet da det ikke tetter porene.

Obs: Dette partiet har litt en mye mildere og mer behagelig duft enn tidligere parti, det betyr ikke annet enn at ingen partier med økologiske fett/oljer er helt like i lukt eller farge.
Leveres nå i 60ml glasskrukke.
Prøv økologisk sheasmør ved:
•Tørr hud – Tørre lepper
•Aldrende hud.
•Diverse utslett – Heteutslett – Bleieutslett
•Uren hud.
•Små brannsår – Solbrent hud – Flassing etter soling
•Tørr og kløende hud.
•Etter barbering.
•Skader på huden
•Sprekker / Hard hud
•Beskyttelse i kulden
•Solbekyttelse (ikke mot UV-stråler)
•Insektstikk
•Strekkmerker.
•Tørt hår – sensitiv hårbunn.
-Ved sistnevnte plage kan du gni sheasmøret inn i hodebunnen i tørt hår og la det sitte så lenge du kan, minst 30 min innpakket i et håndklede. Deretter såper du inn hår og hodebunn, mens håret fortsatt er tørt, med en mild shampo uten SLS og vasker som vanlig. Håret blir blankt og hodebunnen gjenvinner sin naturlige fuktighetsbalanse.

Innhold:
Eco butyrospermum parkii (økologisk uraffinert sheasmør).
60ml
Velegnet for veganere.

Dette produktet er kun kaldrørt og emballert for hånd av Divine Shop, med omsorg og tanke på en naturlig og sunnere hverdag. Ikke testet på dyr.

Inneholder 100% naturlige ingredienser, ingen syntetiske duftstoffer, mineraloljer, parabener, silikoner, eller SLS.

Uraffinert Sheasmør 60 ml

kr 203,00Pris
 • 100% organic and unrefined Shea butter from Ghana

  Shea butter contains all the original nutrients that are naturally found in the unrefined fat. We have not melted it, only cold-stirred it, to offer you the best in natural skincare. Use it for face and neck as a night cream, on dry elbows, like lip balm, and on the whole body, man, woman, baby, only the imagination sets limits. This unrefined version is the most optimal version of shea butter, no African would think of lubricating themselves with the refined type.
  Shea butter contains natural fatty acids and vitamins that help the skin retain moisture and elasticity. It has been highly valued for blah. protection against wrinkles and antipruritic effect in insect bites.

  It nourishes, protects, regenerates, inhibits infection and inflammation, and has a sun protection factor of 3-4.
  Shea butter is very well tolerated by most people of all ages.
  It can be used without any problem in the face as it does not clog the pores.

  Note: This lot has a much milder and more pleasant scent than the previous lot, it only means that no lotions with organic fats/oils are the same in smell or color.
  Now available in a 60ml glass jar.
  Try organic shea butter by:
  • Dry skin - Dry lips
  • Aging skin.
  • Various rashes - Heat rash - Diaper rash
  •Impure skin.
  • Small burns - Sunburned skin - Flaking after sunbathing
  • Dry and itchy skin.
  • After shaving.
  • Damage to the skin
  Cracks / Hard skin
  • Protection in the cold
  • Sun protection (not against UV rays)
  • Insect bites
  Stretch marks.
  • Dry hair - sensitive scalp.
  -In the latter ailment, you can rub the shea butter into the scalp in dry hair and let it sit for as long as you can, at least 30 minutes wrapped in a towel. Then soap your hair and scalp, while the hair is still dry, with a mild shampoo without SLS and wash as usual. The hair becomes shiny and the scalp regains its natural moisture balance.

  Contents:
  Eco butyrospermum parkii (organic unrefined shea butter).
  60ml
  Suitable for vegans.

  This product is only cold-stirred and packaged by hand by Divine Shop, with care and thought for a natural and healthier everyday life. Not tested on animals.

  Contains 100% natural ingredients, no synthetic fragrances, mineral oils, parabens, silicones, or SLS.
   

bottom of page