top of page

Krystall healing/ Crystal healing

Krystall healing med nye frekvenser/ Crystal healing new energies

  • 1 time
  • 1 200 norske kroner
  • Strandgaten 201, 5004 Bergen

Tjenestebeskrivelse

Fra tidligere liv har min oppgave vært å kode inn energi i krystaller. Dette strekker seg helt tilbake til 13-14000 år siden, hvor jeg arbeidet på Atlantis. "The Golden Frequency" er 5 dimensjons vibrasjon som vil kunne oppgradere ditt DNA med nye krystall koder i tillegg til dine gamle. For det har seg slik at etter siste fall av Atlantis ble store deler av vårt DNA skrudd av, og kodene for å kunne gjenopprette vårt DNA ble gjemt bort på ulike steder som Pleiadene blant annet. Ved å bruke ulike krystaller kobler jeg meg på ulike frekvenser til å kunne gjenopprette DNA ´et å integrere disse bortgjemte koder slik at vi kan oppnå høyere vibrasjoner. Dette er for mange helt essensielt for å kunne øke til høyere dimensjoner. Mennesker har ennå ikke full tilgang til disse koder, da vi må øke vår bevissthet først. En krystall healing vil kunne bidra sterkt til å øke din bevissthet. English: From my previous life, my task has been to encode energy into crystals. This goes all the way back to 13-14000 years ago, where I worked at Atlantis. "The Golden Frequency" is a 5-dimensional vibration that will be able to upgrade your DNA with new crystal codes in addition to your old ones. Because it is so that after the recent fall of Atlantis, much of our DNA was cut off, and the codes to recover our DNA were hidden in various places such as the Pleiades. By using different crystals, I connect at different frequencies to be able to recover the DNA to integrate these hidden codes so that we can achieve higher vibrations. For many, this is essential to increase to higher dimensions. People do not yet have full access to these codes, as we must raise our consciousness first. Crystal healing can greatly help raise your awareness.


Avbestillingsregler

Avbestilling må skje 48 timer før avtalt time, for å få refundert hele avtalte beløp.


Kontaktinformasjon

+ 47 40847699

divineartnorway@gmail.com

Powerhouse Trondheim Brattørkaia 17, Trondheim, Norway


bottom of page