«Vi befinner oss i en planetarisk fødsels opplevelse! En overgang fra egobasert tankesett til bevissthet om at vi alle er ett!"

Velkommen til min hjemmeside

Følg med på "Bestill tjenester" og "Artikler" hvor ulike tilbud og sermonier presenteres.

Bålsermonier utført fra India

Min gode sjelevenn Baskaran er lege og spirituell leder fra Sør- India. Hans personlige oppgave på Moder Jord er å undervise og bruke av sine evner til å gjøre menneskers tid her på jorden levelig. Han har klart å gjennomføre sin intensjon i India: - gi mat til millioner av sultne

- gi et helhetlig utdannelses system til fattige barn

- mat og hushjelp til fattige eldre som bor på gaten.

 

Han gir fattige og syke i India et godt sted å være og en mulighet i å bli varetatt helhetlig.

Baskaran har mange som arbeider i lag med han, og med egne ayurvediske prester som er spesialiserte på ulike livstemaer, tilbyr han ulike ritualer og bønn til de som måtte trenge dette!

Jeg har personlig brukt ham, og det er helt fantastisk!

På min hjemmeside vil det komme ulike tilbud fra han som vil bli utført på vegne av han. Følg gjerne med og meld deg på om du føler dette kan være av interesse for deg.

 

En veiledningstime går ut på å ha en å prate med og motta gode råd og verktøy til å takle hverdagens så mange utfordringer

En healing time foregår på flere vis. Jeg bruker av mine evner til å kunne møte deg der du har behov.

Som en kanal " i mellom" deg og spirit vil jeg kunne gi deg en kanalisering.

 
Artikler