top of page

Bålsermonier i India/ Fire ritual India

Bålsermoni for å kvitte seg med negativ karma, å tiltrekke seg positiv energi.

  • 1 time
  • 1 200 norske kroner
  • Blir utført av Ayurvediske prester i India

Tjenestebeskrivelse

Bålsermoni som blir utført på hellig plass i India av vediske dyktige prester på vegne av deg for å hjelpe deg med å bli kvitt negativ karma, slik at du vil tiltrekke deg positiv energi. Sterkt og veldig virkningsfullt! English: Fire ceremony performed in sacred space in India by Vedic talented priests on your behalf to help you get rid of negative karma so that you will attract positive energy. Strong and very effective!


Avbestillingsregler

Avbestilling må skje 48 timer før avtalt time, for å få refundert hele avtalte beløp.


Kontaktinformasjon

+ 47 40847699

divineartnorway@gmail.com

Powerhouse Trondheim Brattørkaia 17, Trondheim, Norway


bottom of page